Пісулінська Ірина. Уроки біології у літній школі “КОЛОСОК”.

Конспекти уроків біології. – Львів:
СТ “Міські інформаційні системи”, 2008. – 64 с.
ISBN: 978-966-1577-03-8

 

Розроблено авторські уроки з біології з використанням активних форм навчання. Подані приклади використання нетрадиційних форм роботи на заняттях біологічної секції: екскурсії, екологічні експедиції, написання віршів, складання кросвордів та головоломок. Наведені запитання для інтелект-шоу “Колосок”, корисні при перевірці засвоєних на уроках і секційних заняттях знань. Матеріали можуть бути використані для організації літньої навчальної практики у 7 класі.

Для вчителів природознавства, біології, керівників літньої практики, директорів літніх природничих шкіл.