Як правильно оформити іноземця на посаду директора ТОВ в Білорусі?

 1. Корпоративний блок
 2. трудовий блок
 3. Повідомляємо органи зайнятості про наявність вакансії
 4. Звертаємося до підрозділу по громадянству і міграції за спецдозволом
 5. Укладаємо трудовий договір і реєструємо його
 6. міграційний блок
 7. Отримання візи для в'їзду в Білорусь
 8. Реєстрація за місцем тимчасового перебування
 9. Отримання дозволу на тимчасове проживання (РВП)
 10. Оформлення багаторазової виїзний-в'їзної візи

матеріал підготував А. Хандриков , Помічник адвоката Адвокатського бюро « Ревера » матеріал підготував  А

Важливо!
За загальним правилом іноземці та особи без громадянства, які не мають дозволу на постійне проживання в Республіці Білорусь (далі - іноземець), що прибувають для працевлаштування та здійснення трудової діяльності за трудовим договором у наймача Республіки Білорусь, має право здійснювати таку діяльність тільки за умови отримання наймачем спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю (далі - спеціальний дозвіл) в відношенні такого іноземця ( закон Республіки Білорусь від 30.12.2010 № 225-З «Про зовнішню трудову міграцію»).

Довідково!
закон «Про зовнішню трудову міграцію» виділяє окрему категорію іноземних працівників - висококваліфіковані працівники, якими є іноземці, які мають високий рівень професійних знань, умінь і навичок, підтверджених документами про освіту і стажем роботи за фахом не менше 5 років, величина зазначеної в трудовому договорі місячної заробітної плати яких перевищує 15-кратну величину місячної мінімальної заробітної плати, встановленої в Республіці Білорусь.
В окремих моментах процедура працевлаштування таких працівників відрізняється від описаної в даному матеріалі.

У процедурі працевлаштування в білоруську компанію на посаду директора іноземця умовно можна виділити 3 взаємозалежних блоки питань:

 1. Корпоративний;
 2. трудовий;
 3. Міграційний.

Довідково
Як іноземному інвестору відкрити бізнес в Білорусі .

Корпоративний блок

Керівник господарського товариства за загальним правилом може обиратися загальними зборами учасників товариства або радою директорів відповідно до статуту товариства (ч. 1 ст. 54 Закону Республіки Білорусь від 09.12.1992 № 2020 XII «Про господарські товариства», далі - Закон про госптовариства ).

Разом з тим стосовно ТОВ обрання керівника - виняткова компетенція загальних зборів учасників, і до компетенції ради директорів це питання не може бути віднесений (абз. 2 ст. 107 Закону про госптовариства).

Оскільки до моменту видачі спецдозволу загальні збори учасників ТОВ не може вирішити всі питання, пов'язані з обранням на посаду директора іноземця (більш того, у видачі спецдозволу може бути зовсім відмовлено), а поряд з цим діючому директору як виконавчому органу ТОВ необхідно юридична підстава для запуску процедури отримання спецдозволу щодо нового директора-іноземця, то на практиці корпоративний блок складається, по суті, з двох рішень зборів:

1) «попереднього», коли ми визначаємо кандидата на посаду директора і доручаємо виконавчому органу вжити всі дії по отриманню спеціального дозволу;

Приклад формулювання:
«1) Обрати на посаду директора Товариства громадянина України Івана Петрова (паспорт _______ виданий ______________) за умови отримання в установленому порядку спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь.
2) Директору Товариства Іванову І.І. звернутися в Управління по громадянству і міграції ГУВС Мінміськвиконкому для отримання спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь щодо Івана Петрова, а також виконати всі інші дії та формальності, пов'язані з видачею спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь ».

2) безпосереднє призначення на посаду директора іноземця після отримання спецдозволу і припинення повноважень чинного директора (якщо є), визначення умов трудового договору і т.д.

Приклад формулювання:
«1) Обрати на посаду директора Товариства громадянина України Івана Петрова (паспорт _______ виданий ______________) терміном на 1 рік - з 01.01.2018 до 01.01.2019 - на підставі спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь № 123456789, виданого УГіМ ГУВС Мінміськвиконкому 28.12.2017.
2) Затвердити проект трудового контракту з директором Товариства відповідно до представленого загальним зборам учасників проекту трудового контракту.
3) Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Петрова Н.А. підписати від імені Товариства трудовий контракт з директором на умовах, передбачених затвердженим проектом трудового контракту ».

трудовий блок

Даний етап включає в себе отримання спецдозволу, безпосереднє укладання трудового договору та його реєстрацію в підрозділі по громадянству і міграції, що видав спецдозвіл.

Важливо!
Для використання праці іноземців, які не мають дозволів на постійне проживання в Республіці Білорусь, в кількості, що перевищує 10 осіб, за винятком іноземців, які є висококваліфікованими працівниками, і іноземця, яка притягається в якості керівника комерційної організації, в створенні якої він брав участь (в якості власника майна , засновника, учасника), наймач Республіки Білорусь зобов'язаний отримати дозвіл на залучення іноземної робочої сили (ч. 1 ст. 26 Закону «Про зовнішню трудову міграцію»).

Повідомляємо органи зайнятості про наявність вакансії

Одним з основних принципів зовнішньої трудової міграції є захист ринку праці Білорусі. Здійснення іноземцями трудової діяльності в Білорусі допускається, якщо заняття вільних робочих місць не може бути забезпечено громадянами і іноземцями, які постійно проживають тут. Тому до звернення за видачею спецдозволу наймач повинен вжити заходів щодо заміщення посади громадянами цих категорій.

Однією з таких заходів є подача до органів зайнятості відомостей про наявність вільних робочих місць (вакансій). Форма повідомлення та сама процедура подачі відомостей детально регулюються постановою Мінпраці та соцзахисту від 30.11.2006 № 149, яким затверджено форму для подання відомостей та Інструкцію щодо заповнення відомостей про наявність вільних робочих місць (вакансій).

Спецдозвіл видається іноземцю за наявності висновку органу зайнятості про можливість здійснення ним трудової діяльності в Білорусі.

Для отримання такого висновку підрозділ по громадянству і міграції спрямовує запит до органу зайнятості (детально ця процедура регламентована Інструкцією про порядок і умови видачі висновків про можливості залучення іноземних громадян або осіб без громадянства та здійснення трудової діяльності іноземним громадянином або особою без громадянства в Республіці Білорусь, затвердженої постановою Мінпраці та соцзахисту від 28.06.2016 № 30).

Основною причиною видачі негативних висновків органом зайнятості є неподання відомостей про вакансії в орган зайнятості або знаходження відомостей в загальнореспубліканському банку вакансій менше 15 робочих днів.

Відзначимо, що така процедура не є формальною - по вакансії можуть звертатися кандидати, також їх можуть направляти на співбесіду самі органи зайнятості.

Важливо!
Якщо наймач 3 і більше разів відмовив в прийомі на роботу білорусам або постійно проживають в Білорусі іноземцям, які мають необхідну кваліфікацію, які прямували для працевлаштування управлінням, комітетом з праці, зайнятості та соцзахисту Мінміськвиконкому, у видачі висновку також буде відмовлено.

Звертаємося до підрозділу по громадянству і міграції за спецдозволом

Після описаного вище етапу, якщо співробітник необхідної кваліфікації не був знайдений, можна звертатися за видачею спецдозволу щодо іноземця.

За видачею спецдозволу потрібно звертатися до підрозділу по громадянству і міграції ГУВС Мінського міськвиконкому чи УВС облвиконкомів (більш докладно інформацію про ці державних органах можна отримати на сайті МВС в розділі «Департамент по громадянству і міграції» ).

Для отримання спецдозволу необхідно надати наступний пакет документів:

 • заяву - подається за формою згідно з додатком 6 до Інструкції про порядок організації роботи з видачі дозволу на залучення до Республіки Білорусь іноземної робочої сили, спеціального дозволу на право заняття трудовою діяльністю в Республіці Білорусь, внесення в них змін, одноразового продовження терміну їх дії і їх анулювання , затвердженої постановою МВС від 24.06.2016 № 173.

Ключові моменти заяви - опис необхідності залучення для роботи конкретного іноземного працівника, а також опис вжитих заходів по заміщенню вакансії білорусами і постійно проживають в Білорусі іноземцями;

 • копія паспорта або іншого документа для виїзду за кордон, виданого державою громадянської належності або звичайного місця проживання іноземця;
 • документ, що підтверджує оплату держмита - 5 базових величин, або 122,5 бел. руб. (Завірена в банку копія платіжного доручення або квитанція про оплату).

За загальним правилом заява розглядається протягом 15 днів з моменту подачі, і в разі прийняття по ньому позитивного рішення спецдозвіл буде видано на 1 рік.

Укладаємо трудовий договір і реєструємо його

Довідково
Як уникнути помилок при укладанні трудового договору (контракту)

Трудовий договір з іноземцем укладається у письмовій формі на білоруському / російською мовами, а якщо для іноземця ці мови не є рідними або зрозумілими, то також на рідному чи іншому зрозумілою для іноземця мовою (тобто матиме місце двомовний документ). Термін трудового договору з іноземцем не може перевищувати строку дії виданого спецдозволу.

У трудовому договорі, що укладається в Білорусі між іноземним працівником і білоруським наймачем, крім обов'язкових відомостей і умов, які повинен містити трудовий договір (ч. 2 ст. 19 Трудового кодексу Республіки Білорусь), також повинні бути вказані:

 • порядок, підстави припинення, зміни та продовження трудового договору;

Довідково
Сторони не хочуть продовжувати контракт: можливі варіанти.

 • умови переїзду в Білорусь, харчування, проживання, медичного обслуговування трудящого-іммігранта.

У місячний термін з дня укладення трудового договору він підлягає реєстрації в підрозділі по громадянству і міграції, що видав спецдозвіл. Аналогічним чином в місячний строк з дня внесення реєструються зміни / доповнення, що вносяться до трудового договору.

При підготовці проекту трудового контракту варто звертати увагу на наявність міжнародних (в тому числі двосторонніх) угод Республіки Білорусь в галузі трудової міграції з державою громадянської належності іноземного працівника. У таких угодах можуть міститися спеціальні норми і правила регулювання тих чи інших умов, що підлягають відображенню в трудовому договорі.

Практика йде по такому шляху, що, якщо умови трудового договору будуть розходитися з умовами, відображеними в таких міжнародних угодах, навіть якщо сторони досягли інших домовленостей, даний трудовий договір зареєстрований не буде.

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 14 Угоди між Урядом України та Урядом України про трудову діяльність і соціальний захист громадян Республіки Білорусь і України, які працюють за межами своїх держав (укладено в м Мінську 17.07.1995), витрати на проїзд працівників і членів їх сімей від місця проживання до пункту призначення , їх шляхові витрати, викликані захворюванням або стаціонарним лікуванням, витрати з перевезення їх особистого майна з території держави виїзду на територію держави працевлаштування та ті ж витрати після окончан ия трудового договору (контракту) на зворотний шлях несе роботодавець. Якщо в трудовому договорі перекласти ці витрати на працівника (навіть якщо він згоден з цим), підрозділ по громадянству і міграції такий трудовий договір не зареєструє.

міграційний блок

Максимально можливу кількість міграційних адміністративних процедур, які іноземному працівникові доведеться пройти при працевлаштуванні у білоруського наймача:

 • отримання візи для в'їзду в Білорусь;
 • реєстрація за місцем тимчасового перебування;
 • отримання дозволу на тимчасове проживання;
 • оформлення багаторазової виїзний-в'їзної візи.

Залежно від статусу іноземця, а також від наявності у Білорусі міжнародних угод в галузі міграції з державою громадянської належності іноземного працівника з цього переліку можливі вилучення.

Довідково!

У Білорусі передбачені:

3 види віз:

 • віза для в'їзду до Білорусі (в'їзна віза);
 • віза для виїзду з Білорусі (виїзна віза);
 • віза для виїзду з Білорусі та в'їзду в Білорусь (виїзна-в'їзна віза).

3 типи в'їзних віз:

 • B - транзитна (дійсна протягом 2 днів);
 • C - короткострокова (термін дії - до 90 діб);
 • D - довгострокова (термін дії - до 1 року з правом перебування до 90 діб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Республіки Білорусь).

В'їзні візи поділяються:

 • на одноразові;
 • дворазові;
 • багаторазові.

Отримання візи для в'їзду в Білорусь

згідно закону Республіки Білорусь від 04.01.2010 № 105-З «Про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства в Республіці Білорусь» (далі - Закон про правове становище іноземців) іноземець може в'їжджати в Білорусь, виїжджати з Білорусі та здійснювати транзитний проїзд (транзит) через територію Білорусі по документу для виїзду за кордон при наявності білоруської візи, якщо інше не визначено міжнародними договорами Республіки Білорусь або рішеннями Президента Республіки Білорусь.

Найчастіше на практиці при намірі в'їжджати в Білорусь для цілей працевлаштування іноземний працівник повинен отримати одноразову в'їзну візу типу С ( «з прав ПРАЦІ па найму»). Для цього білоруський наймач, який вже отримав спецдозвіл, повинен направити працівнику нотаріальну копію виданого спецдозволу - це і є документи візової підтримки.

Крім цього, іноземцю необхідно буде надати в загранучреждение візову анкету, фотографію, документ для виїзду за кордон, медичну страховку, а також сплатити консульський збір.

Реєстрація за місцем тимчасового перебування

Після прибуття на підставі отриманої в'їзної візи в Білорусь за загальним правилом всі іноземці, якщо вони не звільнені від зазначеної процедури, зобов'язані протягом 5 діб (за винятком неділь, державних свят і святкових днів, встановлених і оголошених Президентом Республіки Білорусь неробочими), зареєструватися в органі реєстрації за місцем фактичного тимчасового перебування або готелі на підставі особистого звернення або письмового клопотання приймаючої організації (ч. 1 і 5 ст. 41 Закону про правове становище іноземців).

На підставі реєстрації за місцем тимчасового перебування в Білорусі можна перебувати не більш е 90 діб в календарному році з дня першого в'їзду в Білорусь.

Іноземці реєструються в органах внутрішніх справ - відділах по громадянству і міграції (ОГіМ) - за місцем фактичного тимчасового перебування. Реєстрація здійснюється в день звернення.

Для реєстрації необхідно подати в ОГіМ:

 • заяву за формою згідно з додатком 1 до Правил перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Республіці Білорусь (затверджені постановою Радміну від 20.01.2006 № 73).

Якщо реєстрація здійснюється приймаючою організацією, то подається клопотання за формою згідно з додатком 2 до названих вище Правил;

 • документ для виїзду за кордон (паспорт), а також заповнену міграційну карту (якщо особа не відноситься до категорії іноземців, які не заповнюють міграційну карту відповідно до законодавством або міжнародними договорами). Паспорт на іноземній мові повинен бути переведений на один з державних мов Республіки Білорусь, а сам переклад повинен бути нотаріально посвідчений;
 • квитанцію про сплату державного мита за реєстрацію - 1 базова величина, або 24,5 бел. руб. (Реквізити для сплати мита можна отримати у спеціалістів ОГіМ, знайти на інформаційних стендах або офіційних сайтах органів по громадянству і міграції).

Отримання дозволу на тимчасове проживання (РВП)

РВП - оформлений в установленому порядку документ, що надає іноземцю право на проживання в Білорусі протягом терміну його дії (абз. 15 ст. 1 Закону про правове становище іноземців).

Прибуття в Білорусь для заняття трудовою діяльністю за трудовими договорами є найбільш частим підставою для видачі РВП. Термін, на який іноземцю надано право тимчасового проживання, залежить від підстав його надання, але за загальним правилом не може перевищувати 1 року (далі можливе продовження).

Залежно від конкретної ситуації для отримання РВП іноземець повинен представити в ОГіМ за місцем передбачуваного тимчасового проживання наступні документи:

 • заяву про видачу РВП за формою согласно з додатком 7 до Правил перебування іноземних громадян та осіб без громадянство в Республіці Білорусь;
 • документ, що підтверджує законність перебування іноземців і осіб без громадянства в Республіці Білорусь (міграційна карта, віза);
 • документ для виїзду за кордон (паспорт);
 • документ, що підтверджує наявність підстав для отримання дозволу на тимчасове проживання (спецдозвіл);
 • страховий поліс медичного страхування;
 • документ, що підтверджує законне джерело отримання доходів, які забезпечують іноземному громадянину чи особі без громадянства прожитковий мінімум, встановлений в Республіці Білорусь (трудовий договір (контракт), виписка з банківського рахунку, відкритого в білоруському банку);
 • документ, що підтверджує можливість проживання за місцем передбачуваного тимчасового проживання (договір найму або договір оренди житлового приміщення);
 • квитанцію про сплату державного мита (3 базові величини, або 73,5 бел. руб.).

Граничний термін розгляду документів про отримання дозволу на тимчасове проживання - 15 днів з дня подачі. Іноземець повинен проживати в Білорусі за місцем реєстрації або за місцем оформлення РВП. Якщо у іноземця виникає бажання змінити місце проживання, йому необхідно буде повідомити про це ОГіМ і стати на облік за новим місцем проживання.

Оформлення багаторазової виїзний-в'їзної візи

Щоб забезпечити собі безперешкодний виїзд-в'їзд в (з) Білорусь (і), що працює тут іноземець після оформлення РВП повинен отримати багаторазову виїзну-в'їзну візу. Для цього потрібно звернутися в ОГіМ, що видав РВП, і надати наступні документи:

 • заяву;
 • документ для виїзду за кордон (паспорт);
 • мотивоване клопотання приймаючої організації, тобто білоруського наймача;
 • квитанцію про сплату державного мита (6 базових величин, або 147 біл. руб.).

Загальний термін розгляду заяви - 10 днів (може бути прискорений за додаткову плату).

Таким чином, дозвіл всіх блоків питань (з урахуванням строків адміністративних процедур) на практиці може займати 2-3 місяці. При цьому окремі етапи можуть здійснюватися паралельно (наприклад, поки трудовий договір знаходиться на реєстрації в УГіМ, іноземець з його копією вже може звертатися за видачею РВП і т.д.).

Якщо міжнародними угодами для іноземців встановлений пільговий режим (безвізовий режим переміщення, більш тривалі терміни для реєстрації за місцем тимчасового перебування та ін.), То процедура працевлаштування може проходити швидше.

Важліво!
Ключове на всіх етапах - чітко спланувати черговість дій і терміни їх реалізації, оскільки порушення міграційного законодавства може спричиняти адміністративну відповідальність як щодо іноземця, так і по відношенню до наймача.