Акт про впровадження результатів роботи

Для того, щоб підтвердити, що випускна кваліфікаційна робота має практичну значимість, хорошим документом є акт про впровадження. Це необов'язковий документ, однак його наявність вітається на кафедрі і є така можливість, то чому б його не зробити.

Як правило акт про впровадження результатів дипломної роботи включає в себе наступні елементи:

 • фірмовий бланк організації;
 • назва "Акт про впровадження результатів ..." або "Довідка про впровадження результатів ...".
 • тема дослідження і ПІБ автора;
 • назва об'єкта дослідження (організації чи підприємства);
 • опис проблеми дослідження та список розроблених питань;
 • результати дослідження та інформація про факт їх впровадження на виробництво;
 • інформація про стадії і ефекті впровадження. В останньому пункті слід описати, чи були результати роботи вже використані на практиці або тільки прийняті до розробки. Ефект від впровадження може бути виражений кількісно або якісно. Для технічних і економічних спеціальностей зазвичай вказують кількісні показники, які були покращені. Якщо такі показники відсутні, то слід запропонувати якісне опис.
 • підпис відповідальних осіб із зазначенням прізвищ і посад;
 • дата;
 • печатка організації.

Акт про впровадження для ВКР потрібно в одному екземплярі, для кандидатської дисертації в двох.

Найголовніше, що повинен включати в себе акт про впровадження - це вказівка ​​на те, що автор диплома створив конкретні розробки, які в подальшому були впроваджені в діяльність конкретного підприємства (або результати розробок будуть впроваджені в перспективі). Типові фрази:

 • «Розробки з проблеми ... ім'ярек ... в рамках роботи над магістерською дисертацією на тему« ... »були впроваджені на підприємстві« ... »
 • «Результати випускної роботи бакалавра« ... »ім'ярек ... були використані при розробці ... відділом ... на підприємстві« ... »».
 • ПІБ розробив механізм впровадження ... на базі системи ...;
 • ПІБ створив програму впровадження ..., який дозволив істотно підвищити ...;
 • ПІБ розробив науково-технічні пропозиції ... після аналізу процесів ...;
 • На підприємстві ... використані пропозиції ПІБ щодо вдосконалення ..., що дозволило знизити витрати на ...;
 • в організації впроваджені розробки ПІБ щодо ..., і це дозволило збільшити обсяги ...;
 • результати роботи ПІБ по створенню розробок для ... дозволили поліпшити показники ...;

Форма вільна. У більшості випадків важливий лише факт наявності акта, а не його зміст. Приклади актів наводжу нижче.

- Бланк організації -

"СТВЕРДЖУЮ"
Генеральний директор ТОВ «Вектор»

_____________ І. І. Іванов
«02» березня 2017 р

АКТ
про впровадження результатів дисертаційної роботи
Богданова Онуфрія Дормидонтович в діяльність ТОВ «Вектор»

Ми, що нижче підписалися, представники ТОВ «Вектор» (далі: Товариство): перший заступник генерального директора - технічний директор Непитущих А. Т., хтось ще ім'ярек і ще хтось ім'ярек, склали цей акт про те, що результати магістерської дисертаційної роботи Богданова О.Д. « МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО кролівництва В УМОВАХ Нечорнозем'я »В 2016-2017 рр. знайшли застосування в діяльності Товариства в наступному вигляді:
1. Враховано рекомендації магістерської дисертаційної роботи при виборі матеріалів для клітин, що дозволило знизити собівартість м'яса кроликів на 3%.
2. Розроблена в дисертаційній роботі методика управління якістю альтернативного кролівництва після впровадження в Товаристві дозволила підвищити коефіцієнт волосатості кроликів на 31%.
3. Богдановим О.Д. проведені заняття з навчання персоналу застосування методики.
В цілому основні висновки (рекомендації) дисертаційної роботи Богданова О.Д. впроваджені в діяльність Товариства і постійно використовуються в практичній діяльності.
Перший заступник генерального директора
технічний директор
ТОВ «Вектор» Непитущих А. Т.

Хтось ще ім'ярек

Хтось ще ім'ярек

- Бланк організації -

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи
Богданова Онуфрія Дормидонтович в діяльність ТОВ «Вектор»

Справжньою довідкою підтверджується, що з метою підвищення ефективності роботи в ТОВ «Вектор» (далі: Товариство) були використані рекомендації магістерської дисертаційної роботи Богданова О.Д. « МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО кролівництва В УМОВАХ Нечорнозем'я ». Зокрема:
1. Враховано рекомендації магістерської дисертаційної роботи при виборі матеріалів для клітин, що дозволило знизити собівартість м'яса кроликів на 3%.
2. Розроблена в дисертаційній роботі методика управління якістю альтернативного кролівництва після впровадження в Товаристві дозволила підвищити коефіцієнт волосатості кроликів на 31%.
3. Богдановим О.Д. проведені заняття з навчання персоналу застосування методики.
В цілому основні висновки (рекомендації) дисертаційної роботи Богданова О.Д. впроваджені в діяльність Товариства і постійно використовуються в практичній діяльності.
Перший заступник генерального директора
технічний директор
ТОВ «Вектор» Непитущих А. Т.

схоже