Базові поняття фондового ринку

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - це частина ринку капіталу, на якому здійснюються емісія (випуск), купівля і продаж цінних паперів.


МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

АМЕРИКАНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА Виникла в США і є небанківською. Крім того, що такий варіант переважає в самій державі, чиїм ім'ям він названий, він ще і функціонує в більш ніж 40% країн світу, де активно звертаються цінні папери. Назва «небанківський» обумовлено тим, що доступ на фондовий ринок для звичайних, не інвестиційних банків, категорично заборонений. Замість них торги здійснюють і «курирують процес» брокерські компанії.

Банківська модель, яка виникла в Німеччині. Вона передбачає допуск на фондовий ринок різних банків і аналогічних комерційних організацій. Є менш поширеною в світі, має місце лише в 10% держав. В основному, банківська модель представлена ​​в країнах Євросоюзу, зокрема, у Франції, Австрії та інших.

Частина, що залишилася країн світу вибрала для себе змішану модель організації ринку цінних паперів. У кожній з них частка участі комерційних банків на ринку виражена в більшій чи меншій мірі, в залежності від політики державного регулювання і специфіки економіки в цілому. До таких країн належать Японія, Росія і т.д.

Український фондовий ринок, в свою чергу, впевнено тримає курс на інтеграцію в світові ринки капіталу і має для цього всі необхідні передумови. На вітчизняному ринку цінних паперів створені всі елементи інфраструктури, властиві фондовим ринкам розвинених країн. Фактор співпраці є одним з ключових, оскільки сьогодні основною рисою розвитку ринку капіталу є його інтернаціоналізація. Так, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) провела самооцінку своєї роботи за принципами IOSCO (The International Organization of Securities Commissions - Міжнародної організації комісій з цінних паперів), в результаті чого було сформовано єдине бачення процесів, проблемних питань і шляхів їх рішення на вітчизняному ринку цінних паперів. Україна повинна адаптуватися до нових міжнародних стандартів і тенденцій в цій сфері. На це і спрямована профільна законотворча діяльність.

Що стосується інфраструктури фондового ринку, то важливо відзначити її досить високу ефективність. В Україні функціонує Центральний депозитарій, який враховує права власності на цінні папери приватних емітентів, відповідає за міжнародні кореспондентські відносини, і депозитарій Національного банку, який веде облік прав власності на державні цінні папери. Також працює Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Він забезпечує біржові розрахунки. З точки зору ж торговельної інфраструктури, то в країні на даний момент існує десять фондових бірж, три з яких концентрують 90% ринку. У той же час, зараз йде діалог про можливу консолідацію торгових майданчиків, тому цілком можливо, що найближчим часом ми побачимо одну центральну біржу. В Україні, природно, також працюють професійні брокери, компанії з управління активами, результативність і рівень діяльності яких постійно зростають, наближаючись до європейських стандартів. Але, найголовніше - ми є свідками великого попиту на інвестиції з боку українських емітентів, і я сподіваюся, що в найближчі роки ми побачимо перші розміщення цінних паперів в Україні. Вітчизняний ринок може запропонувати іноземним інвесторам досить високу прибутковість інвестицій через дефіцит ресурсів. Але при цьому важливо позначити високу якість активів - так, українське корпоративне законодавство і система захисту прав інвесторів сьогодні високо оцінюються європейськими юристами.

Фондовий ринок є абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливим торгівлю цінними паперами. Його не слід плутати з поняттям «фондова біржа» - організацією, яка надає можливість для здійснення торгових операцій. Адже фондова біржа є лише частиною процесів і понять, що мають місце на ринку цінних паперів.

Державним регулятором українського фондового ринка є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Місія НКЦПФР:

  • реалізація єдиної державної політики щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні;
  • правове регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів;
  • захист інтересів громадян України та держави;
  • запобігання зловживанням і порушенням на фондовому ринку;
  • координація діяльності міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в цій сфері.

реалізація єдиної державної політики щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні;   правове регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів;   захист інтересів громадян України та держави;   запобігання зловживанням і порушенням на фондовому ринку;   координація діяльності міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в цій сфері

Ключовим показником діяльності фондового ринку на світовій арені є капіталізація лістингових компаній ринку цінних паперів і співвідношення такої капіталізації до ВВП. Так, якщо говорити про числовому вираженні першого показника на українському фондовому ринку, то за станом на кінець 2013 року він становив приблизно 350 млрд грн, що свідчить про підвищення вартості оцінки компаній, які пройшли процедуру лістингу та занесені до біржового реєстру організаторів торгівлі. Крім того, збільшилася співвідношення «вартості» котируються компаній до ВВП: цей показник станом на кінець минулого року становив 21,43%, тоді як в 2012 році цей показник був на рівні 19,66%.

Важливо відзначити, що вже за перше півріччя 2014 року даний показник склав 26,40%. До того ж, не менш важливим є обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку, який в 2013 році склав 141, 77 млрд грн, а за шість місяців 2014 року - 43,6 млрд грн.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter