Бєлгородський державний національний дослідницький університет

 1. Дирекція Заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи - Полякова Тетяна Анатоліївна,...
 2. структура
 3. Навчання і наука в інституті
 4. навчальні практики
 5. профорієнтаційна робота
 6. Наші випускники
 7. Міжнародна співпраця
 8. Соціально-виховна робота

Дирекція

Заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи - Полякова Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри природокористування та земельного кадастру, кандидат географічних наук, e-mail: [email protected], т. (4722) 30-11-72

Заступник директора з наукової та міжнародної діяльності - Польшин Марина Олександрівна, доцент кафедри природокористування та земельного кадастру, кандидат географічних наук, e-mail: [email protected], т. (4722) 30-13-00 * 20-09

Заступник директора з соціально-виховної роботи - Мітряйкіна Антоніна Михайлівна, доцент кафедри природокористування та земельного кадастру, кандидат географічних наук, e-mail: [email protected], т. (4722) 30-13-00 * 21-21

Заступник директора по заочному навчанню та профорієнтаційної діяльності - Брянцева Аліна Юріївна, фахівець із навчально-методичної роботи, e-mail: [email protected], т. (4722) 30-11-71

Історія інституту

11 квітня 2002 року Вченою Радою БелГУ було прийнято рішення про реорганізацію природно-географічного факультету та створенні з 1 вересня 2002 року на його базі двох самостійних факультетів - геолого-географічного та біолого-хімічного. Виділення зі складу ЄГФ самостійного геолого-географічного факультету було пов'язано з метою більш раціонального управління навчально-виховним і науковим процесами і перспективою розвитку геологічного напрямку, вельми необхідного для економіки Бєлгородської області.

Відповідно до наказу ректора університету О.М. Полухина (№ 609 від 1 липня 2013) факультет отримав нову назву - факультет гірництва і природокористування (ФГДіП).

1 вересня 2018 році факультет гірничої справи і природокористування реорганізовано в Інститут наук про Землю (Наказ ректора № 489-ОД від 29 травня 2018 г.)

)

Корпус № 14 по вул. Перемоги

З 2002 року по 2017 рік беззмінним деканом факультету був Олександр Миколайович Петін, доктор географічних наук, професор, почесний працівник вищої професійної освіти, член-кореспондент РАПН, член координаційної ради Білорусько-Російсько-Українського університетського консорціуму, член навчально-методичних рад при МГУ по класичним географічним і екологічним наук, член Об'єднаної ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації академій наук (МААН).

Олександр Миколайович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та дипломами Управління освіти і Губернатора Бєлгородської області. У 2005 році за заслуги в галузі освіти нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник вищої професійної освіти», а в 2010 році нагороджений медаллю «За заслуги перед землею Бєлгородської» 3 ступеня.

Загальновизнаний лідер в області регіональної географії та геоекології Олександр Миколайович успішно розвивав наукову школу «Раціональне надрокористування та геоекологічні аспекти охорони навколишнього середовища в Центрально-Чорноземному регіоні». Під керівництвом О.М. Петіна захищено 12 кандидатських дисертацій.

Олександр Миколайович Петін раптово помер 2 жовтня 2017 р

структура

Основними навчально-науковими структурними підрозділами Інституту наук про Землю є кафедри:

В структуру інституту також входять 4 базових кафедри:

 • геології і гірничої справи, на базі гірничорудного підприємства ВАТ «Комбінат КМАруда»,
  зав. кафедрою - к.г.-м.н., Кора Іван Михайлович
 • управління земельними ресурсами на базі ФГБНУ «Білгородський федеральний аграрний науковий центр РАН»,
  зав. кафедрою - професор, д.б.н. Смирнова Лідія Григорівна
 • агроекології на базі ФГБУ «Центр агрохімічної служби« Білгородський »;
  зав. кафедрою - професор, д.м.н. Лукін Сергій Вікторович
 • інженерної геології і гідрогеології, на базі ВАТ «ВІОГЕМ»,
  зав. кафедрою - професор, к.т.н. Волков Юрій Іванович

Наукові підрозділи в структурі інституту:

 • Федерально-регіональний центр аерокосмічної та наземного моніторингу об'єктів і природних ресурсів, керівник - д.г.н., професор Лисецький Федір Миколайович, e-mail: [email protected];
 • Науково-дослідна лабораторія збагачення мінеральної сировини, керівник - к.т.н. Гзогян Тетяна Миколаївна, e-mail: [email protected]

Навчання і наука в інституті

Контингент студентів на 1 жовтня 2018 року склав понад 600 осіб. В інституті працюють 62 викладачів, з них - 11 докторів наук, професорів, 41 кандидата наук.

Інститут веде підготовку за наступними напрямками підготовки:

Бакалаврат

 • 05.03.02 Географія, профіль підготовки «Фізична географія та ландшафтознавство», кваліфікація (ступінь) - бакалавр (4 роки - очна форма навчання);
 • 05.03.03 Картографія та геоінформатика, профіль підготовки: «Геоінформатика», кваліфікація (ступінь) - бакалавр (4 роки - очна форма навчання);
 • 05.03.06 Екологія і природокористування, профіль підготовки «Природокористування», кваліфікація (ступінь) - бакалавр (4 роки - очна форма навчання; 5 років - очно-заочна форма навчання);
 • 21.03.02 Землевпорядкування та кадастри, профіль підготовки «Кадастр об'єктів нерухомості», кваліфікація (ступінь) - бакалавр (4 роки - очна форма навчання; 5 років - заочна форма навчання)

Магістратура

 • 05.04.02 Географія », магістерська програма« Геоекологія », кваліфікація (ступінь) - магістр (2 року - очна форма навчання; 2,5 року - заочна форма навчання)
 • 05.04.06 Екологія і природокористування, магістерська програма «Дослідження природних ресурсів аерокосмічними засобами», кваліфікація (ступінь) - магістр (2 року - очна форма навчання; 2,5 року - очно-заочна форма навчання)
 • 21.04.02 Землевпорядкування та кадастри, магістерська програма «Кадастр та моніторинг земель», кваліфікація (ступінь) - магістр (2 року - очна форма навчання; 2,5 року - заочна форма навчання)
 • 20.04.01 техносферной безпеку, магістерська програма «Управління безпекою та захист в надзвичайних ситуаціях» (2,5 року - заочна форма навчання)

Спеціалітет

 • 21.05.02 Прикладна геологія, спеціалізація «Пошуки і розвідка підземних вод та інженерно-геологічні вишукування», кваліфікація - гірничий інженер-геолог (5 років - очна форма навчання; 6 років - заочна форма навчання).
 • 21.05.04 Гірнича справа, спеціалізація «Маркшейдерська справа», кваліфікація - гірничий інженер (фахівець) (5,5 років - очна форма, 6 років - заочна форма навчання).
 • 21.05.05 Фізичні процеси гірничого або нафтогазового виробництва, спеціалізація «Фізичні процеси гірничого виробництва», кваліфікація - гірничий інженер (фахівець) (5,5 років навчання - очна форма, 6 років - заочна форма навчання).

Аспірантура

 • 05.06.01 «Науки про Землю», програма підготовки «Геоекологія»
 • 05.06.01 Науки про Землю, програми підготовки «Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів» і «Землевпорядкування, кадастр і моніторинг земель»
 • 21.06.01 Геологія, розвідка і розробка корисних копалин, програми підготовки «Гірничопромислова та нефтегазовопромисловая геологія, геофізика, маркшейдерська справа та геометрія надр» та «Геомеханика, руйнування гірських порід, руднична аерогаpодинаміка та гірська теплофізика»

Науково-технічна база інституту включає спеціалізовані лабораторії, що дозволяють проводити заняття і наукові дослідження на високому рівні:

 • лабораторія картографії та ГІС-технологій
 • ландшафтно-геохімічна лабораторія
 • лабораторія екодіагностікі і моніторингових досліджень
 • лабораторія регіональних геоекологічних досліджень
 • лабораторія екоаналітікі
 • лабораторія ГІС-технологій
 • лабораторія геодезії з основами картографії
 • лабораторія мінералогії та петрографії
 • лабораторія механіки гірських порід і грунтів
 • лабораторія інженерних вишукувань і методів геофізичних досліджень
 • лабораторія інженерної геології і гірничої справи
 • лабораторія маркшейдерських робіт

У комп'ютерному класі студенти вивчають геоінформаційні технології

В Інституті наук про Землю створена власна бібліотека, у фонді якої налічується понад 2,5 тис. Навчальної та навчально-методичної літератури, відеотека.

З ініціативи та за активної участі А.Н. Петіна був створений геолого-мінералогічний музей НДУ «БєлДУ» - один з кращих в Росії і кращий в Білгородській області.

Офіційний статус Геолого-мінералогічний музей придбав згідно з наказом ректора О.М. Полухина про його створення (№157-ОД від 12.03.2015 р). На даний момент Музейні фонди налічують понад 1500 зразків мінералів, гірських порід і скам'янілостей, багато з яких є унікальними. Музей складається з 9 відділів, експозиції яких розміщені в 5 залах 3-го поверху 15 корпусу НДУ «БєлДУ».

Зусиллями декана факультету проф. А.Н. Петіна був створений геолого-мінералогічний музей, що включає колекції мінералів і гірських порід залізорудних родовищ КМА та інших регіонів Росії в загальній кількості понад 2,5 тис. Примірників


Примірників

У залі регіональної геології

Основні напрямки науково-дослідної роботи інституту:

 • еколого-географічні дослідження; геоекологічне обгрунтування раціонального природокористування;
 • еволюційно-генетичні дослідження географічного середовища;
 • дослідження природних і природно-техногенних екогеосістем території Білгородської області;
 • екологічна реставрація антропогенно порушених геосистем;
 • Соціоекологічний і економіко-географічні дослідження населення Бєлгородщини;
 • моніторингові дослідження екзогенних геологічних процесів території області;
 • проблема розміщення та утилізації промислових відходів металургійних підприємств області;
 • дослідження техногенної трансформації ландшафтів Бєлгородської області;
 • особливості динаміки і переробки берегів Білгородського водосховища;
 • інженерно-геологічна оцінка масивів порід у складних умовах будівництва будівель і споруд;
 • копальнева геологія і гідрогеологія при розробці залізних руд та ін.

Серед найбільш важливих результатів науково-дослідної роботи інституту можна відзначити створення атласу «Природні ресурси та екологічний стан Бєлгородської області», «Червоної книги грунтів», розробку проектів басейнового природокористування для всієї території Білгородської області, проект Міністерства освіти та науки «Космічні та геоінформаційні технології моніторингу антропогенно перетворених ландшафтів і розробка моделі екологічної оптимізації природокористування для забезпечення сталого розвитку регіону », проект РНФ «Регіональні відгуки компонентів довкілля на зміни клімату різної періодичності: південь лісостепу Середньоросійськоївисочини».

У науково-дослідних роботах активну участь беруть студенти інституту. З 2002 року в інституті працює Студентське наукове товариство (СНТ), яке виконує функцію консультативного та організаційного центру науково-дослідної роботи студентів.

Щорічно студенти інституту беруть участь в конкурсах наукових робіт регіонального та федерального рівня, Всеросійських олімпіадах. Отриманий в ході польових і камеральних робіт фактичний матеріал, використовується студентами для написання курсових і дипломних робіт, а також для звітів, що надаються на Всеросійських, регіональних і внутрівузівських наукових конференціях.

навчальні практики

Теоретичне навчання супроводжується практичними заняттями, в тому числі на захоплюючих виїзних практиках в Криму, на Соловецьких островах, Санкт-Петербурзі, на Кавказі, Алтаї, на Байкалі, звичайно ж, в мальовничих місцях Бєлгородської області і околицях м Бєлгорода (на базі відпочинку НДУ «БєлДУ» на р. Нежеголь, в Ботанічному саду НДУ «БєлДУ», Державному природному заповіднику «Білогір'я» і ін.). Також наші студенти проходять навчальні практики в складі експедицій. На старших курсах студенти проходять навчально-виробничу і науково-педагогічну практику в науково-дослідних установах, державних і комерційних структурах.

На старших курсах студенти проходять навчально-виробничу і науково-педагогічну практику в науково-дослідних установах, державних і комерційних структурах

Відбір зразків гірських порід на навчальної геологічної практики в Криму


Відбір зразків гірських порід на навчальної геологічної практики в Криму

На геологічної практиці в кар'єрі Стойленського ГЗК


На геологічної практиці в кар'єрі Стойленського ГЗК

3800 м. Над рівнем моря
(Спеціальна географічна і природоохоронна практики. Кавказ, м Ельбрус)


Кавказ, м Ельбрус)

Навчальна практика (Мурманська область, м Апатити, гори Хібіни)


Навчальна практика (Мурманська область, м Апатити, гори Хібіни)

Навчальна практика з ґрунтознавства на базі лікувально-профілактичного комплексу БелГУ в с.Тітовка

профорієнтаційна робота

Інститут у своїй профорієнтаційній роботі спирається на професійне інформування, яке направлено на ознайомлення зі спеціальностями інституту, науковими напрямками, умовами навчання, а також з громадським життям інституту. З цією метою неодноразово професора інституту виступали в засобах масової інформації.

Робота з майбутніми абітурієнтами, в першу чергу, орієнтована на освітні установи міста і області. Викладачі інституту виступають перед школярами. Наприклад, проводяться зустрічі з учнями шкіл області на базі Обласного еколого-біологічного центру в рамках обласних науково-практичних конференцій юних опитніков сільського господарства. По лінії управління освіти адміністрації м Бєлгорода, проводиться робота з обдарованими дітьми, а також по лінії навчального відділу НДУ «БєлДУ» здійснюється підготовка абітурієнтів на курсах. Щорічно викладачі нашого інституту беруть участь в якості членів журі в міських, обласних та Всеукраїнських олімпіадах з географії. Крім того, інститут організовує міжрегіональні олімпіади з географії та екології, які допомагають знайти зацікавлених абітурієнтів, а їм - вступити до інституту.

1 листопада 2015 році факультет організував проведення в Білгородській області першого Всеросійського географічного диктанту «Моя країна - Росія»

З 2015 р Інститут наук про Землю організовує проведення в Білгородській області Всеросійської освітньої акції «Всеросійський географічний диктант».

Ознайомлення з діяльністю інституту більш детально здійснюється в день відкритих дверей, де беруть участь, як викладачі, так і студенти.

Профорієнтаційна робота проводиться і серед вчителів, директорів, завучів шкіл, які проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації на базі Бєлгородського регіонального інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Наші випускники

Випускники інституту успішно працевлаштовуються на виробництві: ФГУП «Одне вікно», ВАТ «ВІОГЕМ», ВАТ «Белгородгеологія», ВАТ «Белгородземпроект», ВАТ «Сургутнафтогаз», ТОВ «Белгородмоніторінг» і ін.

У сфері освіти і науки ведуть викладацьку роботу: в школах, у вищих навчальних закладах, в Центрі дитячої та юнацької туризму. Займаються науковою діяльністю: в аспірантурі НДУ «БєлДУ» та інших ВНЗ міста, в заповіднику «Білогір'я», в Білгородському краєзнавчому музеї, в ФГБНУ «Білгородський федеральний аграрний науковий центр РАН», в ФГБУ «Центр агрохімічної служби« Білгородський », в Інституті географії РАН.

Успішно працюють в адміністративних структурах: Департамент агропромислового комплексу та відтворення довкілля Білгородської області, Департамент майнових і земельних відносин Бєлгородської області, Департамент житлово-комунального господарства Бєлгородської області, Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії (Росреестра), Головне управління МНС Росії по Бєлгородській області та ін.

Випускники інституту затребувані на ринку праці і працюють в різних сферах. Більше 60% з них працюють в школах і органах народної освіти, в тому числі, і управлінцями. Багато випускників працюють в науково-дослідних і природоохоронних організаціях. Кілька людей є науковими співробітниками Ботанічного саду НДУ «БєлДУ». На базі аспірантури університету в даний час випускниками інституту захищено більше 30 кандидатських дисертацій і понад десяти людей готуються до захисту.

Міжнародна співпраця

Інститут розширює межі міжнародного співробітництва: встановлені науково-методичні контакти з університетами України, національними академічними інститутами Білорусі, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Туркменії, а також з навчальними закладами дальнього зарубіжжя: університетами штатів Айови і Міссурі (США), Фрайбергской гірничою академією (Німеччина ), Орхуська університетом (Данія), Опольським університетом (Польща).

З 2015 р інститут реалізує спільну освітню програму у напрямку магістерської підготовки 05.04.06 Екологія та природокористування з Казахським національним університетом ім. аль-Фарабі, що дозволяє отримати подвійний диплом.

З 2017 року відповідно до Договору про мережевий формі реалізації освітньої програми між НДУ «БєлДУ» і Російським державним геологорозвідувальних університету імені Серго Орджонікідзе »(МГРИ-РГГРУ), з Договором про співпрацю між МГРИ-РГГРУ і Ляонінскім технічним університетом (ЛТУ, КНР ) студенти інституту проходять стажування в Ляонінском технічному університеті.

На кафедрі природокористування та земельного кадастру успішно розвивається співробітництво з колегами з США. У 2011-2012 рр. за фінансової підтримки РФФД і Американського фонду CRDF під керівництвом Ю.Г. Чендева виконується науковий проект «Внесок деревної рослинності у формування органічної речовини грунтів під штучними лісопосадками - джерелами біоенергетичної продукції на території Великих рівнин США і Середньоросійськоївисочини Росії». В рамках реалізації даного проекту на території Росії і США в 2011-2012 рр. були організовані наукові експедиції за участю вчених, студентів і аспірантів геолого-географічного факультету НДУ «БєлДУ», університету штату Айова США, а також Департаменту Сільського Господарства США.

Російсько-американська експедиція, штат Північна Дакота (США)

З 2013 року студенти, аспіранти та викладачі інституту беруть участь у «Тижні гірника», що проводиться Фрайбергской гірничої академії (Німеччина), виступаючи з голосними доповідями і публікуючи матеріали англійською та німецькою мовами. Міжнародна наукова конференція «Проблеми природокористування та екологічна ситуація в Європейській Росії і суміжних країнах», що проводиться інститутом з 2004 року, привертає дослідників з США, Німеччини, Данії та інших країн, і вже стала широко відомим форумом для вчених-геоекологів. Для молодих вчених регулярно проводиться конференція «Геоекологія і раціональне надрокористування: від науки до практики».

Соціально-виховна робота

Соціально-виховна робота дирекції та кураторів націлена на підвищення ролі студентського самоврядування в організації буднів і свят в інституті, підтримку ініціативи і творчості студентів, вдосконалення взаємодії кураторів з активом академічних груп, кафедрами, батьками.

Студенти Інститут наук про Землю активно включаються в загальноуніверситетські заходи, організують роботу своїх творчих об'єднань.

Щорічно організовуються посвячення в студенти першокурсників, «Останній дзвоник» та вручення дипломів, відвідування театральних постановок, концертів симфонічного оркестру Бєлгородської державної філармонії.

Студенти і викладачі інституту - великі любителі подорожувати: вони підкорили Москву, Санкт-Петербург, Київ, Одесу, Золоте кільце Росії.

Інститут організовує автобусні екскурсії по історико-культурних місцях нашої малої Батьківщини: Холкінскіе печери, Есенинские місця, Лисі гори, Ямська степ, заповідник «Ліс на Ворсклі», санаторій «Красиво», Хотмижськ.

Особлива увага приділяється здоров'ю студентів і вдосконалення фізичної культури. В інституті створені баскетбольна, волейбольна, футбольна команди. Студенти беруть активну участь в міжфакультетських змаганнях з легкої атлетики, настільного тенісу, плавання та інших спортивних заходах, де нерідко займають призові місця.

Щорічний День здоров'я студенти і викладачі інституту проводять на території навчально-спортивного комплексу БелГУ С.Хоркіной і лікувально-профілактичного комплексу НДУ «БєлДУ» в с. Титовка.

Студенти і викладачі організовують благодійні заходи: «День донора», відвідування дітей-сиріт в дитячих будинках (в рамках акції «Лучик тепла дітям»), акція «Посилка солдатові», «Біла квітка» і т.п.

В рамках спеціалізації інституту створюються різні екологічні акції, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища нашого краю - прибирання лісових і прибережних зон річки від сміття. Таким чином, студенти інституту намагаються зберегти чистоту і закликають інших берегти природу рідного краю.


Інформацію надала Т.А.Полякова 17.10.2018