БГАМ - Дві білоруські прем'єри

Дві білоруські прем'єри

20 вересня 2017 року Державний камерний оркестр Республіки Білорусь на чолі з заслуженим артистом Росії Євгеном Бушкова відкрив новий концертний сезон двома прем'єрами. В результаті співпраці колективу з молодим білоруським композитором Костянтином Яськове з'явилися дві великі партитури: реконструйована Симфонія Сі-бемоль мажор з "Забельська колекції" невідомого білоруського автора XVIII - XIX століть, а також спеціально створена містерія "Кросна Макош" для народного голосу, струнних, ударних і фортепіано. У концерті прозвучала також Серенада для струнних До-мажор П.І. Чайковського. Таким чином, програма об'єднала музику чотирьох століть - від XVIII до XXI, що не завадило слухачеві сприйняти її на буквально на одному диханні.

"Забельська симфонія" - унікальна архівна рукопис, знайдена молодими білоруськими музикантами і дослідниками Светленой Немогай і Олексієм Фроловим в Віленських архівах. Симфонія створювалася в монастирі і колегіумі домініканців в Забеле (сьогодні це село Волинця Верхнедвинск району), де в кінці XVIII - початку XIX століть існував симфонічний оркестр ранньокласичного типу. Крім цього твору, яке збереглося краще за інших, були знайдені й інші, також належать білоруської музичній культурі епохи класицизму і раннього романтизму. Разом вони складають так звану "Забельська колекцію". "Відреставрована" симфонія виявилася невеликою - близько восьми хвилин звучання, що для того часу не було винятком. Музика буквально "обволікала" слухача, пестячи слух своєю гармонійністю і простотою, витонченими мелодіями, звичними каденціями. Легкому сприйняттю сприяла і традиційна структура трьох частин, розташованих за принципом швидко-повільно-швидко (Allegro, Andante, Rondo), де середня частина являє собою галантний танець.

Назва всій програмі дало нове твір К. Яськова "Кросна Макош" . Макоша - богиня древніх слов'ян, покровителька жінок і ткацтва, яка тче полотна долі. Композитор не вперше звернувся до національного фольклору. Двома роками раніше їм написана велика хорова симфонія "Весна", незвичайність якої полягає в зверненні до стилю фолк-ф'южн. Містерія "Кросна Макош" спирається на традиційну ідею зміни пір року, яка втілюється за допомогою календарно і сімейно-обрядових народних пісень білоруського Полісся.

Народний голос зі специфічно поліської манерою звуковидобування (виконавець - лауреат міжнародних конкурсів Евеліна Щедріна) органічно поєднується з академічним звучанням камерного оркестру. До повного складу струнних композитор додав фортепіано (Марина Ромейка) і велику групу ударних (Роман Жданович): дві підвісні тарілки, темплеблок, коробочка, малий барабан, дзвіночки, трикутник і низький тому. Оркестр не «затуляв" вокалістку, а, навпаки, свідомо висував її на передній план, дозволяючи розкрити виражальні можливості. Голос і інструментальне звучання взаємно доповнювали один одного.

Важливу роль у виконанні зіграло художньо-сценічне оформлення сцени. Для творів такого роду характерні синтез мистецтв, гра світла і кольору (згадаємо, наприклад, незакінчену "Містерію" А. Скрябіна). Дія містерії К. Яськова, за винятком пісні-"вяснянкі", проходило в повній темряві, що панує в залі і на сцені, висвітлювалися тільки пюпітри музикантів, і в русального пісні "На Гран нядзелi ..." з'явилася бірюзова підсвічування, посилюючи відчуття містики. Солістка в традиційному народному костюмі виходила зі свічкою - символом світла, вогню, зближення з Богом, а після кожного свого номера неквапливо віддалялася за лаштунки.

У Містерії 11 основних розділів: "Спi, дзiцятка, спi ..." (Калиханка), "Ай, Вясна, Вясна ..." (вяснянка), "А ў полi, полi ..." (велiкодная), "Разгуляўся Юряў кінь" (ю ' реўская), "На Гран нядзелi ..." (русальна), "й а тепер Купайло ..." (купальська), "а ў полi колосочак ..." (жнiўная), "Пора, Мацi, жито жацi ..." і "В огородзе ..." (вясельния), "Чаго ти лося ..." (восеньская), "Зязюлечка мая ..." (галашенне) і, нарешті, "Добрі вечар Табі" (калядная). Чисто інструментальних номерів у творі всього три, названі вони інтермедіями. З одного боку, в цьому бачиться певний зв'язок з ранніми музично-театральними жанрами. З іншого, кожна така інтермедія готує зміну пір року, розділяючи масштабне полотно на три великі частини. При всьому стилістичному єдності, номери відрізняються різноманітністю, не повторюють один одного.

Відкрилося твір легкої, витонченої "музикою ночі". Протяжний звук першої скрипки - як голос самотності, ніжні переливи дзвіночка і трикутника - немов мелькають зірки в небі, що ллється мотив в партії фортепіано, що плавно переходить до струнним, - як духовна опора, але головне - пошепки звучать рядки: "Мацi Багародзiца, прачистая, свята, / У цябе ручка Залатая ... ". Подальша колискова "Спi, дзiцятка, cпi ..." прозвучить ще раз в кінці твору, тим самим обрамляючи його структуру і завершуючи природний цикл-кругообіг. "Ай, Вясна, Вясна ..." являє собою старовинний обряд "загукання Вясна": є в ньому і власне ауканье- "загуканне" - гучне "у-у-у" в партії солістки, що лунає після кожного закінчення фрази, великий барабан в оркестрі рівномірно відбиває ритмічну фігуру, і це остинато змушує згадати стародавні магічні ритуали, немов занурюючи слухачів в "транс". "(Й) а тепер Купайло, заўтра Ян, / Та ходем, дзевонькi, в зелен гай!" - такими рядками починається Купали. Тут воно асоціюється з бурхливою природою, блискавками, гуркотом грому, велика роль відводиться ударної групи і оркестровим tutti, які підкреслюють кульмінацію. Яскравим контрастом стає номер "А ў полi колосочак ...". Природа заспокоюється, в партії оркестру залишаються ніжні переливи струнних, на тлі яких м'яко і неквапливо виспівує вокалістка. Народна пісня "В огородзе ..." виявилася пов'язаною з твором Софії Губайдуліної "Сім слів Христа". У розкритті глибинного філософського змісту обох творів чимала роль відводиться висхідним і низхідним гліссандо у виконанні оркестрового tutti. Завершилася містерія "Кросна Макош" повним затиханням звучності оркестру, солістка вимовляє "Амінь" і задуває свічку, в залі настає повна тиша ...

І в антракті, і після концерту мене не покидало відчуття, ніби я прожила цей час в двох вимірах - минулому і сьогоденні, в двох реаліях - фольклорної та сучасної міської.

Анна Арутюнян (музикознавець, V курс)