Демоверсія ДПА 2013 з географії

  1. Демонстраційний варіант контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2013 році державної (підсумкової)...

Оновлення листопада 2012

Оновлення листопада 2012. Демоверсія ДПА 2013 з географії затверджена.

Демонстраційний варіант контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2013 році державної (підсумкової) атестації (у новій формі) по ГЕОГРАФИИ навчаються, освоїли основні загальноосвітні програми основної загальної освіти

Пояснення до демонстраційного варіанту екзаменаційної роботи

При ознайомленні з демонстраційним варіантом 2013 р слід мати на увазі, що завдання, включені в демонстраційний варіант, не відображають всіх елементів змісту, які будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ в 2013 р

Повний перелік елементів змісту, які можуть контролюватися на іспиті 2013 р приведений в кодифікатор елементів змісту екзаменаційної роботи для випускників IX класів загальноосвітніх установ з географії, розміщеному на сайті: www.fipi.ru .
Демонстраційний варіант призначений для того, щоб дати можливість будь-якому учаснику іспиту і широкої громадськості скласти уявлення про структуру екзаменаційної роботи, зокрема і формі завдань, а також про їхній рівень складності. Наведені критерії оцінювання виконання завдань з розгорнутою відповіддю, включені в демонстраційний варіант екзаменаційної роботи, дозволять скласти уявлення про вимоги до повноти і правильності записи розгорнутого відповіді.
Ці відомості дають випускникам можливість виробити стратегію підготовки до здачі іспиту з географії.

На виконання екзаменаційної роботи з географії відводиться 2 години (120 хвилин). Екзаменаційна робота складається з 30 завдань.
Робота включає в себе 18 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. При виконанні цих завдань обведіть кружком номер обраного відповіді в екзаменаційній роботі. Якщо Ви обвели не той номер, то закресліть обведений номер хрестиком і потім обведіть номер нового відповіді.
Робота містить 9 завдань з короткою відповіддю (з них 3 завдання, що вимагають записи відповіді у вигляді одного слова або словосполучення, і 6 завдань, що вимагають записи відповіді у вигляді числа, послідовності цифр або букв). Для цих завдань відповідь записується в екзаменаційній роботі в відведеному для цього місці.
У разі запису невірної відповіді закресліть його і запишіть поруч новий.
Робота містить 3 завдання (14, 20 і 23), на які слід дати повний розгорнуту відповідь. Відповіді на ці завдання записуються на окремому аркуші. Запишіть спочатку номер завдання, а потім відповідь на нього.
При виконанні роботи дозволяється використовувати географічні атласи для 7, 8 і 9 класів, лінійки і непрограмовані калькулятори.
При виконанні завдань Ви можете користуватися чернеткою. Звертаємо Вашу увагу на те, що записи в чернетці не враховуватимуться при оцінюванні роботи.
Радимо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, яке не вдається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.
Бали, отримані Вами за виконані завдання, сумуються. Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.
Бажаємо успіху!

Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2013 році державної (підсумкової) атестації (у новій формі) по ГЕОГРАФИИ навчаються, освоїли основні загальноосвітні програми основної загальної освіти

1. Призначення КІМ для ДПА випускників IX класів - оцінити рівень загальноосвітньої підготовки з географії випускників IX класів загальноосвітніх установ з метою їх державної (підсумкової) атестації. Результати іспиту можуть бути використані при прийомі учнів в профільні класи середньої школи, заклади початкової та середньої професійної освіти.
2. Документи, що визначають зміст КІМ
Зміст екзаменаційної роботи визначається на основі Федерального компонента державного стандарту основної загальної освіти з географії (наказ Міносвіти Росії від 05.03.2004 № 1089) «Про затвердження Федерального компонента державних стандартів початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти».
3. Підходи до відбору змісту, розробці структури КІМ
Відбір змісту, що підлягає перевірці в екзаменаційній роботі ДПА 2013 р здійснюється відповідно до обов'язковим мінімумом змісту основних освітніх програм і вимог до рівня підготовки випускників Федерального компонента державного стандарту основної загальної освіти з географії.
У кожен варіант екзаменаційної роботи 2013 р включені завдання, які перевіряють рівень знання змісту всіх основних розділів курсу географії за основну школу і виконання основних вимог до рівня підготовки випускників.
4. Зв'язок моделі ДПА випускників IX класів з КІМ ЄДІ
Значна частина завдань екзаменаційної роботи в новій формі за типом аналогічні завданням, що використовується в екзаменаційній роботі ЄДІ.
На відміну від ЄДІ, в іспиті в новій формі більша увага приділяється ступеня досягнення учнями вимог, спрямованих на практичне застосування географічних знань і умінь. Також важливою для іспиту в новій формі є перевірка сформованості уміння витягати і аналізувати дані з різних джерел географічної інформації (карти атласів, статистичні матеріали, діаграми, тексти ЗМІ).
5. Характеристика структури та змісту КІМ
Екзаменаційна робота складається з 30 завдань. Завдання перевіряють знання, що становлять основу географічної грамотності випускників, а також здатність застосувати знання і вміння в контекстах, відповідних основних розділів курсу шкільної географії.
Робота містить 18 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, 9 завдань з короткою відповіддю (з них 3 завдання, що вимагають записи відповіді у вигляді одного слова або словосполучення; 6 завдань, що вимагають записи відповіді у вигляді числа, послідовності цифр або букв) і 3 завдання з розгорнутою відповіддю, в яких потрібно додати повний і обґрунтовану відповідь на поставлене запитання.
...........................