Доповіді Національної академії наук Білорусі

Науково-практичний журнал, що рецензується

Науковий журнал «Доповіді Національної академії наук Білорусі» зареєстрований Міністерством інформації Республіки Білорусь 18 травня 2009 року в Державному реєстрі засобів масової інформації за № 387. Періодичність - 6 номерів в рік. Територія поширення - Республіка Білорусь, закордонні країни (по підписці і в роздріб). Журнал публікує короткі повідомлення про нові закінчених і ще не надрукованих оригінальних і мають пріоритетний характер дослідженнях в різних областях науки. В журналі не поміщаються повідомлення полемічні і вузькоспеціальні, що містять рішення стандартних завдань; повідомлення описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); повідомлення, показували б етапи досліджень, а також не містять значних висновків.

Журнал входить до «Переліку наукових видань Республіки Білорусь для опублікування результатів дисертаційних досліджень», включений в базу даних Російського індексу наукового цитування (РИНЦ). Зміст номерів журналу і анотації опублікованих в ньому повідомлень розміщуються на сайті видавця - belnauka.by і сайті НАН Білорусі - nasb.gov.by .

Обсяг журналу - 128 с.

Внесений до каталог передплатних видань Республіки Білорусь: індекс для індивідуальної передплати - 74875, відомчої - 748752.

До складу редколегії входять 35 фахівців, в тому числі 25 академіків і 8 членів-кореспондентів НАН Білорусі; в складі редакційної ради - 18 авторитетних вчених із зарубіжних академій наук і наукових центрів