Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  1. Корисні посилання

Харківський національний університет - один з найстаріших університетів Східної Європи. Був заснований в листопаді 1804 року з ініціативи видатного просвітителя В.Каразіна , Згідно грамоти Олександра І. Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 року.

Університет вписав багато яскравих сторінок в історію українського національного відродження XIX-ХХ ст., Дав потужний імпульс перетворенню Харкова на крупний науковий і культурний центр, освітянську столицю України. Багато вулиць міста названо на честь професорів, науковців, вихованців університету. Університет стояв у витоків усієї вищої освіти Харківщини. Від нього відбуваються Національна юридична академія , Національна фармацевтична академія, Харківський медичний університет, Харківський педагогічний університет, Харківська зооветеринарна академія, Харківська академія культури, Харківський економічний університет та інші вузи.

Історія Харківського національного університету є невід'ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної історії України. З Харківським університетом пов'язані імена таких всесвітньо відомих вчених, наукових працівників і просвітителів, як П.Гулак-Артемовський , А.Ляпунов, М.Костомаров , Н.Барабашов , Н.Бекетов, Д.Багалій , А.Краснов, М.Остроградський , В.Стеклов, О. Потебня , А.Погорелов і багато інших.

Харківський університет - єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії - біолог І.Мечников , економіст С.Кузнец , фізик Л.Ландау .

Почесними членами та почесними докторами університету в різні часи було обрано визначних діячів науки і культури різних країн: І. Гете і А.Гумбольдт, Іван Франко і Лев Толстой, П.Семенов-Шанського та інших. Серед почесних докторів університету - перший президент України М.Грушевський . З університетом пов'язане видання перших вітчизняних газет і журналів, створення перших наукових товариств.

За роки існування університет закінчили понад 130 тис. Чоловік. Імена вихованців університету увічнені в географічних назвах, назвах космічних об'єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Близько 60 випускників університету стали дійсними членами і членами-кореспондентами Національної Академії наук України.

Сьогодні університет має 20 факультетів: біологічний, фізико-технічний, радіофізичний, фізичний, комп'ютерних наук, філософський, механіко-математичний, геолого-географічний, економічний, іноземних мов, історичний, філологічний, фундаментальної медицини, хімічний, соціологічний, психології, юридичний, факультет підвищення кваліфікації, фізико-енергетичний. Тут навчається близько 16 тис. Студентів та слухачів, близько 500 аспірантів, працює до 1,5 тис. Викладачів і наукових співробітників, серед яких понад 300 докторів наук, професорів та близько 800 кандидатів наук, доцентів.

В університеті з 1808 року функціонує Астрономічна обсерваторія, де проводяться фундаментальні і прикладні дослідження з фізики Сонця, планет, астероїдів, комет і супутників. Ботанічний сад університету було засновано в 1804 році. Це найстаріший в Україні Ботанічний сад, крім нього в Університеті діє заснований в 1807 році Музей Природи площею 2 тис. Кв. м, Музей археології та етнографії Слобідської України. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету була заснована 30 січня 1805 року. За рішенням Міністерства культури України (1987 рік) вона визнана установою, що має особливе громадське значення. Загальний фонд бібліотеки налічує 3,5 млн. Примірників, серед них - 50 000 унікальних видань (17 інкунабул, понад 1000 рукописів, 300 палеотипів; прижиттєві видання класиків світової літератури, науки і культури).

Указом Президента України в жовтні 1999 року Харківському університетові надано статус "національного" і присвоєно ім'я його засновника - В.Н.Каразіна.

Харківський державний університет здійснює широку програму міжнародного співробітництва, підписав в 1988 році Велику Хартію університетів, яка почала Болонський процес. Університет є співзасновником Євразійської Асоціації університетів, входить до Всесвітньої та Європейської Асоціацій університетів, Асоціації Європейської мережі ядерної освіти.

Корисні посилання

Офіційний сайт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна