Інститут країн Сходу

 1. Умови вступу для бакалаврату
 2. Умови вступу для магістратури

Інститут країн Сходу сформований на базі Інституту сходознавства Російської академії наук і охоплює не тільки класичні східні регіони, такі як Далекий і Середній Схід, але також північну Африку і Австралію

Інститут країн Сходу сформований на базі Інституту сходознавства Російської академії наук і охоплює не тільки класичні "східні" регіони, такі як Далекий і Середній Схід, але також північну Африку і Австралію. Основні дисципліни, що викладаються на базі Інституту, включають в себе вивчення іноземних мов, історії досліджуваних регіонів, їх економіку, етнологію. Основне завдання Інституту - підготовка кваліфікованих кадрів для здійснення викладацької діяльності, крім того, Інститут готує кадри для державних органів, міжнародних організацій та приватного сектору. Інститут пишається своїм кваліфікованим кадровим складом, більш 70% викладачів мають наукові ступені і звання, більше 30% - є докторами наук.

Студенти після проходження всіх курсів можуть опанувати двома або навіть трьома мовами, як східними, так і західними. Офіційний сайт Інституту зазначає, що випускники ВНЗ регулярно перемагають у престижних російських і міжнародних конкурсах, а також бере участь у багатьох програмах, організованих державами, чию культуру чи історію викладають у ВНЗ.

На базі Інституту діє видавництво, засноване ще в 1999 році. В основному воно займається публікацією монографій і навчальних посібників, необхідних для підтримання високої кваліфікації викладачів і студентів.

Інститут приймає на програми бакалаврату та магістратури.

Умови вступу для бакалаврату

Для вступу на програми бакалаврату необхідно подати такі документи:

 1. Оригінал і ксерокопія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 2. Оригінал і ксерокопія документа державного зразка про освіту (атестат про повну (загалом) освіту ілідіплом про вищу професійну освіту);
 3. Фото (знімки) без головного убору, 6 штук розміром 3 х 4;
 4. Для юнаків:
  1. Оригінал і ксерокопія приписного свідоцтва або військового квитка;
  2. Прийом документів ведеться як на очну, так і на очно-заочну форму навчання.

Умови вступу для магістратури

Для вступу на магістерські програми необхідно подати такі документи:

 1. заяву на ім'я ректора;
 2. ксерокопія диплома про вищу освіту бакалавра або спеціаліста, включаючи ксерокопію вкладиша до диплома (оригінал пред'являється);
 3. договір про оплату за навчання;
 4. ксерокопія двох сторінок паспорта: особисті дані та місце проживання (оригінал пред'являється);
 5. чотири фотографії 3х4 на матовому папері.

Необхідно відзначити, що іноземцям для вступу необхідно пройти процедуру вступних випробувань.

Додаткова інформація: Офіційний сайт Інституту