Інститут іноземних мов

Адреса: 390000, м. Рязань, вул. Свободи, д. 46,
навчальні корпуси № 1, 2, ауд. 35-а (директорат)
тел .: 8 (4912) 97-15-29; 97-15-15, доб. 1028

E-mail: [email protected]

Графік роботи директорату:

• пн-пт: 11:00 - 19.30
• сб: 11.30 - 18.00
• нд - вихідний

00  • нд - вихідний

Директор інституту - Олена Леонідівна Мар'янівська,
кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: [email protected]

Інститут іноземних мов Рязанського державного університету імені С.А. Єсеніна був створений на базі факультету іноземних мов в 2008 р на підставі наказу № 187-кк від 16.06.2008. Тому історія Інституту - це, перш за все, історія факультету іноземних мов, який був заснований в 1946 році за наказом Міністерства освіти РРФСР № 111 від 11 вересня 1946 року зі відділеннями англійської та французької мов.

Повна номенклатура мов в Інституті на даний момент складає: англійська, німецька, французька, іспанська, китайська, японська. З 2014 року в Інституті іноземних мов російська мова викладається як іноземна на програмах бакалаврату та магістратури для іноземних студентів.

Головним у викладанні іноземних мов в Інституті іноземних мов є професійна спрямованість, активна взаємодія студента і викладача, а також навчання самостійному володінню багатьма мовами на основі вивчення другої іноземної мови.

На кафедрах викладають висококваліфіковані фахівці, що ведуть науково-практичну роботу з методики викладання іноземних мов в школі і в вузі, проблемам лінгвістики тексту, письмового та усного (синхронного і послідовного) перекладу, а також художнього перекладу.

В Інституті іноземних мов працюють такі кафедри:

В рамках Інституту здійснюють роботу наступні науково-дослідні та освітні центри:

 • Центр європейських мов і культур (керівник - к.філол.н., Доц. Алексанова Л.А.)
 • Центр глобального освіти (керівник - к.пед.н., доц. Устінова Є.С.)
 • Центр східних мов і культур (керівник - к.філол.н., Доцент Шмунер А.С.)
 • Центр «Російська Америка» (керівник - к.філол.н., Проф. Шєїна І.М.)
 • Лінгвістичний центр (керівник - ас. Кафедри лінгвістики та міжкультурної комунікації Серьогіна М.А.)

Основною метою Інституту є підготовка бакалаврів і магістрів за такими формами й напрямками:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

на бюджетній та договірній основах:

Бакалаврат:

Напрям підготовки 44.03.05 «Педагогічна освіту (з двома профілями підготовки) », профіль - «Іноземна мова і Іноземна мова»:

 • Перша мова: англійська, німецька, французька.
 • Друга мова: для англійської як першої - німецький, французький, іспанський, японський, китайський; для німецької або французької як першого - англійська.

Термін навчання: 5 років

Напрям підготовки 45.03.02 «Лінгвістика», профіль - «Переклад і перекладознавство» (Лінгвіст-перекладач зі знанням двох іноземних мов):

 • Перша мова: англійська, японська, китайська
 • Друга мова: англійська, німецька, французька; японський, китайський; для китайського або японського мови як першої іноземної - англійська мова.

Термін навчання: 4 роки

Дана програма пропонується для іноземних студентів з комбінацією мов «російську мову і англійську мову».

магістратура:

Напрям підготовки 45.04.01 «Філологія», магістерська програма - «Іноземні мови» (2 іноземні мови), (керівник програми: професор, д.філол.наук А.Г. Голодов).

Термін навчання: 2 роки

Напрям підготовки 44.04.01 «Педагогічна освіта», магістерська програма - «Методика викладання іноземної мови та перекладу» (2 іноземні мови) (керівник програми - професор, канд.пед.наук Я.М. Колкер).

Термін навчання: 2 роки

Дана програма пропонується для іноземних студентів з комбінацією мов «російську мову і англійську мову».

ОЧНО-ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

на бюджетній та договірній основах

Напрям підготовки 44.03.01 «Педагогічна освіта» (ступінь «Бакалавр»), профіль «Іноземна мова» (англійська мова)

Термін навчання: 4,5 року

Напрям підготовки 45.04.01 «Філологія» (ступінь «Магістр»), магістерські програми:

- «Іноземні мови» (2 іноземні мови), (керівник програми - професор, д.філол.наук А.Г. Голодов);

- «Теорія і практика міжкультурної комунікації» (керівник програми - професор, канд.філол.наук І.М. Шєїна).

Термін навчання: 2,5 року

Ступеня бакалавра і магістра роблять випускників Інституту іноземних мов конкурентоспроможними не тільки в Росії, але і за кордоном. В процесі навчання студенти нашого підрозділу можуть отримати включене освіту в зарубіжних університетах Європи, США, КНР, Японії, де існують подібні програми.

В Інституті іноземних мов постійно ведеться робота по вдосконаленню викладання іноземних мов. Розроблено унікальні методики викладання іноземних мов, ряд авторських курсів. Створені викладачами Інституту іноземних мов підручники та навчально-методичні посібники заслужили міжнародне визнання і отримали рекомендації Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації і УМО по утворенню в області підготовки педагогічних кадрів.

Випускники Інституту володіють двома-трьома іноземними мовами і сучасною методикою їх викладання, стають перекладачами широкого профілю (усний і письмовий переклад).

Заняття проходять в малих групах, в обладнаних за сучасними вимогами аудіо- та відеоаудіторіях, а також в комп'ютерних класах з широким вибором програм і виходом в Інтернет, є зони Wi-Fi. В Інституті створено великий фонд навчально-методичних та довідкових матеріалів, художньої літератури на іноземних мовах, є велика відеотека.

Отримавши ступеня бакалавра і магістра, випускники Інституту можуть реалізувати такі можливості:

 • викладати іноземні мови в провідних освітніх установах нашої країни;
 • працювати перекладачами широкого профілю, що спеціалізуються в багатьох сферах усного та письмового перекладу;
 • стати компетентними фахівцями, здатними вивчати багато мов в залежності від необхідності;
 • продовжувати освіту в нашій країні і за кордоном.

Крім того, студентам Інституту іноземних мов надаються можливості:

 1. Отрімуваті додаткові освітні послуги:
 • третю іноземну мову: англійська, німецька, французька, Іспанська, японська, китайська.
 • навчання за програмою додаткової професійної освіти «Перекладач у сфері професійної комунікації» (для студентів педагогічного відділення);
 • навчання за програмою «Методика викладання іноземної мови в середній школі» (для студентів перекладацькою відділення).
 1. Проходити стажування в странах, что вівчається (в Японії, Китаї, Испании, Німеччини, США, Великобритании);
 2. продовжувати навчання в аспірантурі за наступними напрямками підготовки:
 • 44.06.01 - «Педагогічна освіта», спрямованість (профіль) - «Теорія і методика навчання та виховання (іноземні мови; рівні загальної та професійної освіти)» (керівник - професор, канд.пед.наук Я.М.Колкер);
 • 45.06.01 - «Мовознавство та літературознавство», спрямованість (профіль) - «Теорія мови» (керівник - професор, канд.філол.наук І.М.Шеіна)
 1. проходити виробничу перекладацьку практику в державних установах і на комерційних підприємствах міста Рязані, Калуги, Москви, Липецька, Ульяновська і інших міст Росії;
 2. проживати в гуртожитку.

Досягнення і перспективи

Професорсько-викладацький склад Інституту - це 49 штатних викладачів, 50% яких має вчений ступінь, і 8 викладачів - носіїв мови. Крім того, щорічно в іія читають лекції і проводять семінари іноземні фахівці з наших вузів-патрнёров.

В Інституті іноземних мов (у співпраці з факультетом російського філології та національної культури) на основний освітній програмі у напрямку бакалаврату «Лінгвістика» (профіль «переклад і перекладознавство») навчаються іноземні студенти з країн ближнього і далекого зарубіжжя, які вивчають російську мову як першу іноземну і англійська - як другий.

У іія ведеться планомірна робота по працевлаштуванню випускників (робота зі школами, розширення бази практик, організація тематичних круглих столів з потенційними роботодавцями, такими як Citiбанк, компанія D-link, холдинг «Иточу», компанія EPAMSystems і т.д.). У зв'язку з цим можна говорити про 100% працевлаштування випускників іія, які представляють собою серйозний кадровий потенціал регіону, як в якості вчителів іноземної мови, так і в якості перекладачів широкого профілю.

Крім того, іія регулярно взаємодіє з Міністерством молодіжної політики, фізкультури і спорту, Міністерством промисловості і економічного розвитку Рязанської області, забезпечуючи переклад документів і виступаючи в якості усних перекладачів на різних значущих заходах міста і області. Студенти іія активно беруть участь в волонтерському русі, в тому числі і як волонтери-перекладачі (наприклад, на міжнародних змаганнях з тенісу «Кубок Кремля»).

Викладачі та студенти іія беруть участь в реалізації соціально-значущого проекту «Університет третього віку». Іія підтримав ініціативу регіонального відділення «Союз пенсіонерів Росії». Навчання проходить на благодійній основі два рази в тиждень.

Основна мета «Університету третього віку» - адаптація пенсіонерів до сучасних умов життя, турбота про літніх людей і підвищення якості життя представників старшого покоління.

Участь іія РГУ імені С.А. Єсеніна в цьому соціально-значущу проект підкреслює роль вузу як соціокультурного центру, який відіграє важливу роль в житті регіону.

З 2004 року силами Інституту іноземних мов РГУ імені С. А. Єсеніна видається науковий журнал «Іноземні мови у вищій школі» (головний редактор - професор Я.М. Колкер), який з 1 грудня 2015 року входить до переліку журналів, що рецензуються ВАК РФ .

Співробітники факультету, а в подальшому Інституту іноземних мов брали і беруть безпосередню участь у встановленні і розвитку партнерських відносин нашого університету з вузами Вірменії, Іспанії, Японії, Китаю. У зв'язку з цим, саме в Інституті іноземних мов працює найбільша кількість викладачів-носіїв мови, і навчається велика кількість іноземних студентів, які вивчають російську мову як іноземну на основний освітній програмі. У свою чергу, студенти Інституту іноземної мови проходять в стажування в країнах мов: Японія. Китай, Німеччина, Франція, Іспанія, Великобританія і т.д., беруть участь в мовних конкурсах і олімпіадах різного рівня, активну участь у громадському житті вузу, волонтерській роботі.

Щорічна міжнародна лінгвістична конференція, яку іія проводить з 2010 року, підтверджує, що в Інституті іноземних мов визначена сфера наукових досліджень, які ведуться постійно, в тому числі і в активному у співпраці з нашими міжнародними партнерами з Китаю, Німеччини, Вірменії, Японії і т . Д.

Архів конференцій:

Саме ці країни визначені як регіони міжнародного співробітництва РГУ імені С.А. Єсеніна. З цими країнами пов'язані основні міжнародні проекти іія, в тому числі і проекти по лінії НОП «Інституту Конфуція» (директор - Е.Л.Марьяновская): підписання угоди про створення Центру С.А. Єсеніна в Чанчуньской університеті і в зв'язку з цим створення перекладів його віршів на китайську мову, створення перекладів віршів давньокитайських поетів на російську мову, створення робочої групи з написання підручника з методики викладання іноземної мови через мову-посередник, створення спільної магістратури та ін. Академічна мобільність студентів і викладачів також пов'язана з вузами-партнерами в Китаї, Німеччині, Японії. Крім того, студенти іія беруть участь в освітніх стажуваннях в Великобританії, Іспанії, Литві (програма академічних обмінів ERASMUS +).

Методична і перекладацька школи Інституту відомі у нас в країні і за кордоном. Викладачі іія читають лекції і ведуть майстер-класи в вузах-партнерах в Росії і за кордоном, а також забезпечують переклад статей наших колег з різних підрозділів університету з метою публікації цих статей в журналах, індексованих в Scopus і Web of Science.

З кожним роком зростає студентська наукова активність. Це і участь в організації «Фестивалю науки», публікації в збірниках студентських робіт, визнання доповідей наших студентів кращими на міжнародному форумі молодих вчених «Ломоносов» (МГУ), на форумі молодих лінгвістів (Інститут менеджменту «Лінк» в м.Жуковський), на міжнародної лінгвістичної конференції у Державному соціально-гуманітарному університеті (м Коломна) і т.д.

Що стали традиційними професійні свята «День перекладача», конкурс ораторської майстерності, фестивалі культур країн, мов - все це візитні картки Інституту іноземних мов. А що стали регулярними перемоги випускників іія в конкурсі «Педагогічний дебют», в міжнародних перекладацьких конкурсах, участь у Всеросійському конкурсі «Учитель року», присудження професору Я.М.Колкеру і професору І.М.Шеіной звання почесного професора Чанчуньской університету (вуз-партнер в КНР), видання перекладів У.Шекспіра, Р. Кіплінга, Д.Донн, С.Єсеніна, давньокитайських поетів - лише мала дещиця вкладу Інституту іноземних мов в розвиток і процвітання класичної освіти для майбутнього, яке дається в Рязанському го ударственном університеті імені С.А. Єсеніна.