Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин ім. О.А. Іванової

 1. Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин ім. О.А. Іванової У 1933 році з відкриттям...

Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин ім. О.А. Іванової

У 1933 році з відкриттям зоотехнічного факультету була організована кафедра розведення сільськогосподарських тварин, генетики та приватної зоотехнії, яку очолив доцент Ф. А. Павлов. У 1934 році кафедра була розділена на дві самостійні кафедри: розведення сільськогосподарських тварин і генетики і кафедра приватної зоотехнії. З 1934 по 1936 рік завідувачем кафедри був виконувач обов'язків професора А. В. Бурцев, а потім доцент Б. П. Ігнатьєв (1937-1938 рр.).

Після війни в Вітебськом ветеринарному інституті була організована кафедра розведення і приватної зоотехнії, обов'язки завідувача з 1945 до 1949 року виконував І. А. Орловський З 1949 року кафедра стала називатися кафедра розведення і приватного тваринництва, виконував обов'язки завідувача з 1949 по 1950 роки доцент М. Т. Вовкодав, а з 1950 по 1952 рік - доцент А. А. Сільяндер. У 1952 році відбулася структурна реорганізація з утворенням двох кафедр: кафедра розведення, генетики і дарвінізму сільськогосподарських тварин (в.о. зав. Кафедрою А. А. Сільяндер) і кафедра приватного тваринництва. У період з 1953 по 1974 рр. кафедрою завідувала професор, Заслужений діяч науки БРСР, видатний генетик і селекціонер, відомий педагог О. А. Іванова. У різні роки кафедрою керували: доцент А. С. Гур'янова (1974-1985 рр.); доцент В. В. Пілько (1985-2000 рр.); доцент В. К. Смунева (2000-2006 рр.); доцент М. В. Красюк (2006-2008 рр.); з лютого 2009 року і по теперішній час доцент А. В. Вишнівець.

Консультантом кафедри з науково-дослідної роботи з вересня 2017 року є член-кореспондент НАН Білорусі, доктор сільськогосподарських наук, професор, Н. В. Казаровец.

На кафедрі працюють: доценти В. К. Смунёва (з 1988 року), С. Є. Базилев (з 1991 року), В. Ф. Соболєва (з 1991 року), Т. В. Відасова (з 1999 року), В . В. Скобелєв (з 2000 року), А. В. Коробко (з 2002 року), Т. Н. Данильчук (з 2005 року), О. А. Яцина (з 2007 року), С. Л. Карпенья (з 2008 року), Т. В. Павлова (з 2017 року); старший викладач К. А. Моісеєв (з 2017 року); асистент Е. Е. Соглаева (з 2011 року); лаборанти М. Н. Виноградова (з 2016 року), Л. М. Комлева (з 2018 року).

Колектив кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин
ім. О.А. Іванової (2017 г.)

Колектив кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин
ім. О.А. Іванової (2017 г.)

Перший ряд (зліва направо): Скобелєв Володимир Володимирович, Смунева Ванда Казимирівна, Вишнівець Андрій Васильович, Павлова Тетяна Володимирівна, Аксьонова Леокадія Леонідівна.
Другий ряд (зліва направо): Виноградова Марія Миколаївна, Будревіч Олеся Леонідівна, Відасова Тетяна Вікторівна, Базилев Сергій Євгенович, Соболєва Валентина Федорівна.
Третій ряд (зліва направо): Данильчук Тетяна Миколаївна, Соглаева Олена Євгенівна. Карпенья Сніжана Леонідівна, Яцина Ольга Олексіївна, Моісеєв Костянтин Олександрович.

Співробітники кафедри є співавторами підручників, навчальних посібників, монографій, рекомендацій, опубліковано більше 1000 наукових робіт. Під їх керівництвом підготовлено близько 900 дипломних робіт. При кафедрі є магістратура та аспірантура. Захищено 24 кандидатських дисертацій і 6 магістерських дисертацій.

Постійно надається консультативна допомога фахівцям сільського господарства Вітебської та інших областей Республіки Білорусь. Співробітники кафедри читають лекції і проводять заняття для директорів райплемстанцій, зоотехніків-селекціонерів і головних зоотехніків господарств Республіки Білорусь.

У сферу наукових інтересів співробітників кафедри входять питання:

 • розробка науково-теоретичної основ створення високопродуктивних селекційних молочних стад великої рогатої худоби;
 • підвищення технологічних властивостей молока корів білоруської чорно-рябої породи на основі впливу генетичних і паратипових факторів;
 • використання генів-маркерів для прогнозирующего відбору та підвищення ефективності селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві;
 • ДНК-діагностика спадкових захворювань великої рогатої худоби.

Співробітники кафедри здійснюють підготовку студентів за 10 дисциплін:

 • «Розведення сільськогосподарських тварин і племінна справа»;
 • «Генетика»;
 • «Біотехнологія»;
 • «Генетика і фармакогенетика»;
 • «Основи генетичної інженерії і біотехнології»;
 • «Генетика з основами біометрії»;
 • «Великомасштабна селекція»;
 • «Комп'ютеризація зоотехнічного і племінного обліку»;
 • "Вступ до спеціальності";
 • «Основи наукових досліджень і УИРС».

Для магістрантів по 4 дисциплін:

 • «Біометрія»;
 • «Молекулярна біотехнологія та імунологія»;
 • «Основи експериментальних досліджень і біометрія»;
 • «Прогресивні технології в тваринництві».

Тел .: 8 (0212) 51-65-07

E-mail: [email protected]

ТНЕ DEPARTMENT ОF GENETICS AND FARM ANIMALS BREEDING NAMED AFTER PROFESSOR OA IVANOVA

The Department was founded in 1933. In different years it was headed by associate professors FA Pavlov, AV Burtsev, BP Ignatyev, AA Silyander, professor OA Ivanova, associate professors AS Guryanova, VV Pilko, VK Smuneva, MV Krasyuk. Since 2009 the Department has been headed by associate professor AV Vishnevets.
The members of the staff of the Department are coauthors of 8 textbooks and manuals. The lecturers have published more than тисячі scientific works. About 850 diploma theses were prepared under their supervision. The department offers PhD and Master's degree programmes. 24 master's theses have been defended. Students are engaged in the research resulting in presentations at the students 'scientific conferences, workshops, forums. Annually 45-52 students defend diploma theses. The best of them are presented at the national level.
The Department renders consulting assistance for agricultural industries of Belarus. The staff members support retraining of specialists and agricultural authorities in Belarus.
The area of ​​scientific interests covers:

 • development of selected highly productive dairy cattle herds;
 • improvement of technological properties of milk in cows of the Belarusian black- and -white breed under the influence of genetic and paratypical factors;
 • using of gene-markers for more efficient selection and improvement of cows milk quality;
 • DNA diagnosis of cattle hereditary diseases.

Tel .: +375 212 51 65 07

E-mail: [email protected]