Колб Олександр Володимирович

к

к.б.н, доцент ( кафедра біологічної хімії )

Закінчив в 1982 році з відзнакою лікувальний факультет Мінського державного медичного інституту, потім - аспірантуру на кафедрі біологічної хімії Мінського державного медичного інституту.

Після закінчення аспірантури в 1985 р був зарахований на посаду асистента кафедри.

Кандидатська дисертація: «(З) ферменти креатинкінази, аденілаткінази і лак-татдегідрогенази в міокарді при різних варіантах його гіпертрофії» (1986 г.).

З 1990 року - доцент кафедри біологічної хімії та одночасно з грудня 1989 року по лютий 2002 року - декан стоматологічного факультету.

З 2004 р по 2014 р був науковим керівником РНК кафедри.

Виконує велику ідейно-виховну і громадську роботу, будучи протягом багатьох років куратором академічної групи і членом РГОО «Білоруське суспільство« ЗНАННЯ ».

За багаторічну науково-методичну та організаційну роботу по підготовці медичних кадрів нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, Білоруської залізниці і БДМУ.

Має 137 друкованих праць, 1 авторське свідоцтво на винахід.

Найбільш значимі публікації:

  • Авторське свідоцтво на винахід № 1285375 "Спосіб діагностики кардіосклерозу» (Заявка № 3817305 від 22.10.1986, автори Авілов В.В., Сапригіна Д.Б., Колб А.В.)
  • Тагановіч А.Д., Котович І.Л., Захаренко І.В., Кухта В.К., Колб А.В. Оцінка фагоцитарної функції альвеолярнихмакрофагів, що контактують з мультіламеллярнимі аніонними липосомами // Весцi НАНБ, сірки мед. навук, 2004. - №3. - С. 64 - 67
  • Барабанова Е.М., Колб А.В., Тагановіч А.Д. Перший досвід використання рейтингової системи для атестації знань студентів БДМУ з біологічної хімії // Мат-ли республіканської наук.-метод. конференції «Інноваційна освіта і система управління якістю у ВНЗ». - Гродно: ГрГМУ, 2011. - С. 28 - 30.
  • Бутвіловскій В.Е., Колб А.В., Кухта В.К. Активність лактатдегідрогенази в сироватці крові при експериментальному трихінельоз // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2013»: Przemyśl. Nauka i studia. - P. 61 - 63.
  • Колб А.В., Кухта В.К., Бутвіловскій В.Е. Зміна активності креатинкінази, аденілатциклази і їх ізоферментів в міокарді при тетраде Фалло // Materialy IX mezinarodni vědecko - prakticka conference «Vědecky pokrok na přelomu tysyachalety - 2013»: Praha. Publishing House «Education and Science». - P. 86 - 88.
  • Кадушкин А.Г., Тагановіч А.Д., Гончарик А.В., Колб А.В. Прозапальні цитокіни периферичної крові при хронічної обструктивної хвороби легень // Медицина. - 2014. - № 3. - С. 39 - 44.
  • Кадушкин А.Г., Шмань Т.В., Гончарик А.В., Герменчук І.А., Тагановіч А.Д., Колб А.В. Клініко-лабораторні показники в оцінці ризику загострень хронічної обструктивної хвороби легень // Терапевтичний архів. - 2015. - № 3. - С. 10-16.
  • Біологічна хімія: навчальний посібник // А.Д. Тагановіч [и др.]. - Мінськ: Білорусь, 2013. - 256 с.
  • Біологічна хімія. Практикум: навчальний посібник // А.Д. Тагановіч [и др.]. - Мінськ: Нове знання, 2014. - 347 с.
  • Biological chemistry. Lecture notes: уч.- метод. посібник з грифом УМО // А.Д. Тагановіч [и др.]. - Мінськ: Білорусь, 2015. - 144 с.

поділіться