Корисна інформація від готелю Харкова City Club 68 - Готель в Харкові CITY CLUB, готелі та мотелі Харкова

Автор: City Club Hotel in Kharkov Автор:   City Club Hotel in Kharkov   Адміністратор готелю в Харкові City Club, гостю міста Харкова мешкають в готелі Харкова City Club, хто цікавиться здобуттям вищої освіти запропонує інформацію про факультет іноземних мов Харківського національного університету ім

Адміністратор готелю в Харкові City Club, гостю міста Харкова мешкають в готелі Харкова City Club, хто цікавиться здобуттям вищої освіти запропонує інформацію про факультет іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, історія якого починається з 1930 року, коли в Харкові було створено Педагогічний інститут іноземних мов імені Н.К. Крупської

Має 8 кафедр на яких працює понад 120 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук та 40 кандидатів наук, готує бакалаврів, фахівців і магістрів в області іноземної філології зі знанням двох, трьох і більше іноземних мов, головні форми навчання - денна та заочна, бажаючі отримати так зване «паралельне» освіту на факультеті мають можливість отримати другу вищу освіту в області іноземної філології.

Гість міста Харкова, що оселився в готелі Харкова City Club, від адміністратора готелю в Харкові City Club дізнається, що на факультеті іноземної мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна вивчаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська та японська мови, також, крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, такі як, вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія і практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземних мов, культура мови, є курси з проблем переклад а й іноземної філології.

Також, гість міста Харкова, що оселився в готелі Харкова City Club, від адміністратора готелю в Харкові City Club дізнається, що на факультеті іноземної мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна є аспірантура і спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Германські мови», випускається «Вісник» з проблем романської і германської філології, перекладу та методики викладання іноземних мов, крім того, є два комп'ютерні класи, клас навчання синхронного перекладу, комп'ютерна мережа з виходом в Інтернет, відео та аудіотехніка, власний видавничий центр, який забезпечує значну частину навчального процесу посібниками, створеними фахівцями факультету, а чи нгвістіческій центр факультету пропонує курси іноземних мов, літні мовні школи, виконує і засвідчує переклади на платній основі.