МАОУ ЗОШ № 77

Основний державний іспит (ОГЕ) - це форма державної підсумкової атестації (ДПА) за освітніми програмами основної загальної освіти

Основний державний іспит (ОГЕ) - це форма державної підсумкової атестації (ДПА) за освітніми програмами основної загальної освіти. Служить для контролю знань, отриманих учнями за 9 років, а також для прийому в X клас або до установ середньої професійної освіти (коледжі та технікуми).

Іспити починаються о 10.00 за місцевим часом. Прибуття на пункт проведення іспиту - 09.00. При собі кожен випускник повинен мати паспорт і гелеву ручку, на іспит з російської мови - орфографічний словник.

Обов'язковими предметами є російська мова та математика і 2 предмета за вибором, які потрібно здати не нижче мінімуму балів.

Для надходження в універсальний X клас досить результатів по обов'язковим іспитів. Для надходження в X профільний клас, клас з поглибленим вивченням окремих предметів крім результатів іспитів з обов'язкових предметів, потрібні результати по предмету (предметів) поглибленого вивчення або профільного навчання (не менше трьох).

презент ація з батьківських зборів від 29.01.2019

Пам'ятка про правила проведення ОГЕ в 2019 році (для ознайомлення учасників ДПА / батьків (законних представників)

ІНФОРМАЦІЯ

про організацію проведення державної підсумкової
аттестацііпо освітніми програмами основної загальної
образованіяв 2019 році
(ДПА-9)

Допуск і подача заяви для участі в ДПА-9

Відповідно до Порядком проведення державної підсумкової атестації за освітніми програмами основної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти Російської Федерації № 189, наказом Рособрнадзора № 1513 від 07.11.2018 (далі - Порядок), до державної підсумкової аттестацііпо освітніми програмами основної загальної освіти (далі - ДПА-9) в 2019 році допускаються навчаються, мають річні оцінки з усіх навчальних предметів навчального плану не нижче задовільних, в повному обсязі виконали навчальний план школи або індивідуальний навчальний план.

Крім вище сказаного, з 2019 року умовою допуску до державної підсумкової атестації є успішне проходження підсумкової співбесіди з російської мови.

Визначено дати проведення підсумкової співбесіди з російської мови:

 • 13 лютого 2019 роки;
 • 13 березня 2019 роки;
 • 6 травня 2019 року.

Ті, що навчаються, є в поточному навчальному році переможцями або призерами заключного етапу всеросійської олімпіади школярів, членами збірних команд Російської Федерації, які брали участь в міжнародних олімпіадах і сформованих в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки Російської Федерації, звільняються від проходження ДПА-9 з навчального предмета, відповідному профілем всеросійської олімпіади школярів, міжнародної олімпіади.

ДПА-9 проводиться державною екзаменаційною комісією (далі - ДЕК).

Для участі в ДПА-9 навчаються до 1 березня подають в освітню організацію заяву, в якому вказують предмети, за якими онібудут складати іспити, а також форма (форми) проходження ДПА-9 і згоду на обробку персональних даних.

Заяви подаються особисто навчаються на підставі документів, що посвідчують їх особу, або їх батьками (законними представниками) на підставі документа, що посвідчує їх особу, або уповноваженими особами на підставі документа, що посвідчує їх особу, і оформленої в установленому порядку довіреності.

Ті, що навчаються з обмеженими можливостями здоров'я (далі - ОВЗ) при подачі заяви подають копію рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії, а навчаються діти-інваліди та інваліди - оригінал або завірену в установленому порядку копію довідки, що підтверджує факт встановлення інвалідності, виданої федеральним державною установою медико -Соціальна експертизи.

При наявності поважних причин (хвороба або інші обставини, підтверджені документально) навчаються мають право змінити (доповнити) перелік зазначених у заяві іспитів (далі - перелік). В цьому випадку навчається подає заяву в ДЕК із зазначенням зміненого переліку навчальних предметів, за якими він планує пройти ДПА-9, і причини зміни заявленого раніше переліку.

Заява з додатком документів, що підтверджують поважність причини зміни (доповнення) переліку, подається в ДЕК не пізніше ніж за два тижні до початку відповідних іспитів.

Освітні організації, в яких навчалися випускники, органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти, під підпис інформують учнів і їх батьків (законних представників):

- про терміни, місцях і порядок подання заяв на проходження ДПА-9, порядку її проведення;

- про підстави для видалення з іспиту, зміни або анулювання результатів ДПА-9;

- про ведення в ППЕ відеозапису;

- про порядок подання апеляцій про порушення встановленого порядку проведення ДПА-9 і про незгоду з виставленими балами;

- про час і місце ознайомлення з результатами ДПА-9;

- про результати ДПА-9, отриманих учнями.

Інформація про терміни і місцях подачі заяв на проходження ДПА-9, терміни проведення ДПА-9, терміни, місцях і порядок подання апеляцій, терміни, місцях і порядку інформування про результати ДПА-9 публікується міністерством освіти і науки Хабаровського краю (далі - міністерство) на офіційному сайті ( http://www.edu27.ru ).

Форми проведення ДПА-9

У 2019 зберігаються дві форми проведення ДПА-9: основний державний іспит (далі - ОГЕ) і державний випускний іспит (далі - ГВЕ).

При проведенні ОГЕ використовуються контрольні вимірювальні матеріали стандартизованої форми.

ГВЕ проходить у вигляді письмових та усних іспитів з використанням текстів, тим, завдань, квитків. У формі ГВЕ проходять ДПА-9 навчаються з ОВЗ, діти-інваліди, інваліди, а також навчаються, освоїли освітні програми основної загальної освіти в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі. Дані категорії обучающіхсяпо їх бажанням можуть проходити ДПА-9 в формі ОГЕ.

За бажанням учнів з ОВЗ іспити з усіх навчальних предметів можуть проводитися в усній формі.

Кількість предметів для

Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 07.07.2015 № 692 внесено зміни до Порядку в частині збільшення кількості предметів обов'язкових для здачі при проходженні ДПА-9.

Відповідно до внесених змін в 2019 р випускникам необхідно здати чотири предмети: два обов'язкових предмета (російська мова, математика) і два іспити за їх вибором з наступного переліку предметів: фізика, хімія, біологія, історія, географія, інформатика та ІКТ, іноземні мови, суспільствознавство, література.

Для отримання атестата в 2019 році необхідно успішно здати чотири предмети: 2 обов'язкових (російська мова та математика) і 2 по вибору.

Підсумкові оцінки за 9 клас з російської мови, математики та двом навчальним предметам, що здаються за вибором учня, визначаються як середнє арифметичне річний і екзаменаційної відміток випускника і виставляються в атестат цілими числами відповідно до правил математичного округлення (в ред. Наказу Міністерства освіти та науки Росії від 09.01.2017 N 3 ).

Підсумкові оцінки за 9 клас з інших навчальних предметів виставляються на основі річної позначки випускника за 9 клас.

Атестат про основну загальну освіту і додаток до нього видаються особам, які завершили навчання за освітніми програмами основної загальної освіти і успішно пройшли державну підсумкову атестацію (набрали по здаються навчальним предметам мінімальну кількість первинних балів).

Атестат про основну загальну освіту з відзнакою і додаток до нього видаються випускникам 9 класу, завершили навчання за освітніми програмами основної загальної освіти, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію (набрали по здаються навчальним предметам мінімальну кількість первинних балів, без урахування результатів, отриманих при проходженні повторної державної підсумкової атестації), і мають підсумкові оцінки «відмінно» з усіх навчальних предметів навчального плану, що вивчались на рівні основної загальної про бразованія. ( Наказ Міносвіти Росії від 17.12.2018 № 315 )

Терміни проведення іспитів

Єдине розклад проведення ДПА-9 з кожного навчального предмету (далі - розклад), тривалість іспитів затверджуються Міносвіти Росії.

Для учнів, які не мають можливість з поважних причин, підтверджених документально, пройти ДПА-9 в основні терміни, атестація може проводитися достроково, але не раніше 22 квітня 2019 року.

Можуть перездати іспити в додаткові терміни, затверджені Міносвіти Росії, випускники:

- отримали незадовільний результат по одному з обов'язкових навчальних предметів;

- не з'явилися на екзамени з поважних причин (хвороба або інші обставини, підтверджені документально);

- не завершили виконання екзаменаційної роботи з поважних причин (хвороба або інші обставини, підтверджені документально);

- апеляція яких про порушення встановленого порядку проведення ДПА-9 конфліктної комісією була задоволена;

- результати яких були анульовані ДЕК.

Випускникам, які не пройшли ДПА-9 або отримав незадовільний результат більш ніж по двом навчальним предметам, або отримала повторно незадовільний результат по одному або двом навчальним предметам на ДПА-9 в додаткові терміни, надається право пройти ДПА-9 по відповідним навчальним предметам не раніше 01 вересня поточного року в терміни, встановлені Міністерства освіти та науки Росії.

Проведення ДПА-9

Іспити проводяться в пунктах проведення іспитів (далі - ППЕ), місця розташування яких на території краю затверджуються міністерством за погодженням з ДЕК. За рішенням міністерства ППЕ обладнуються засобами відеоспостереження.

Для учнів, які мають медичні показання для навчання на дому та відповідні рекомендації психолого-медико-педагогічної комісії, іспит організовується на дому.

Ті, що навчаються з ОВЗ з урахуванням їх індивідуальних особливостей в процесі складання іспиту користуються необхідними їм технічними засобами. Для даної категорії учнів тривалість іспиту збільшується на 1,5 години.

Допуск учнів у ППЕ здійснюється при наявності у них документів, що посвідчують їх особу, і при наявності їх в списках, затверджених міністерством, розподілу учнів в даний ППЕ.

У разі відсутності у того, хто навчається документа, що посвідчує особу, він допускається в ППЕ після підтвердження його особистості супроводжуючим.

У день іспиту учасник ДПА-9 прибуває в ППЕ не менше ніж за 45 хвилин до його початку. Якщо який навчається запізнився на іспит, він допускається до здачі ДПА-9, при цьому час закінчення іспиту не продовжується, про що навчається попереджається.

Розподіл учнів по аудиторіях здійснюється автоматично.

Для кожного учня виділяється окреме робоче місце. Зміна робочого місця не допускається.

До початку іспиту в аудиторії організатор проводить для учасників іспиту інструктаж, що включає інформацію про порядок проведення іспиту, правила оформлення екзаменаційної роботи, тривалості іспиту, порядок подання апеляцій про порушення встановленого порядку проведення ДПА-9 і про незгоду з виставленими балами, про випадки видалення з іспиту , а також про час і місце ознайомлення з результатами ДПА-9.

Під час іспиту на робочому столі того, хто навчається, крім екзаменаційних матеріалів, знаходяться:

- ручка (гелева, капілярна або пір'яна з чорнилом чорного кольору);

- документ, що засвідчує особу;

- ліки і харчування (при необхідності);

- спеціальні технічні средствадля осіб з ОВЗ.

Інші особисті речі навчаються залишають в спеціально виділеному місці в будівлі (комплексі будівель), де розташований ППЕ, до входу в ППЕ.

При проведенні іспиту в ППЕ знаходяться:

- керівник і організатори ППЕ (не менше двох організаторів в кожній аудиторії, частина організаторів знаходиться на поверхах ППЕ);

- уповноважений представник ДЕК;

- технічний фахівець по роботі з програмним забезпеченням, який надає інформаційно-технічну допомогу керівнику та організаторам ППЕ;

- керівник освітньої організації, в приміщеннях якої організований ППЕ, або уповноважена ним особа;

- співробітники, які здійснюють охорону правопорядку, і (або) співробітники органів внутрішніх справ (поліції);

- медичні працівники;

- фахівець з проведення інструктажу та забезпечення лабораторних робіт;

- екзаменатор-співрозмовник, експерти, які оцінюють усні відповіді учнів при проведенні усної частини іспиту з іноземної мови;

- експерти, які оцінюють виконання лабораторних робіт з хімії, в разі, якщо передбачено виконання які навчаються лабораторної роботи;

особи, які супроводжують учнів на іспит (далі - фахівці, що знаходяться в ППЕ).

При проведенні іспиту для учасників ДПА-9 з ОВЗ в аудиторії (при необхідності) можуть бути присутніми асистенти, які надають необхідну технічну допомогу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з ОВЗ. При цьому асистентом не може бути призначений фахівець з відповідного навчального предмету.

При проведенні ОГЕ не допускається залучати фахівців ППЕ, є вчителями учнів здають іспит в даному ППЕ (за винятком ППЕ, організованих в важкодоступних та віддалених місцевостях (далі - ТОМ), а так само в освітніх установах кримінально-виконавчої системи). До складу організаторів не входять фахівці з відповідного навчального предмету.

В день проведення іспиту в ППЕ присутні представники засобів масової інформації (за бажанням), громадські спостерігачі, акредитовані в установленому порядку.

Під час проведення іспиту в ППЕ які навчаються, фахівцям, які перебувають в ППЕ, асистентам, які надають які навчаються з ОВЗ необхідну технічну допомогу, забороняється мати при собі засоби зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, фото, аудіо та відеоапаратуру, довідкові матеріали, письмові нотатки та інші засоби зберігання та передачі інформації.

Під час іспиту учасники ДПА-9 не мають права спілкуватися один з одним, вільно переміщатися по аудиторії і ППЕ.

Під час іспиту навчаються можуть виходити з аудиторії і переміщатися по ППЕ в супроводі одного з організаторів. При виході з аудиторії екзаменаційні матеріали і чернетки залишаються на робочому столі.

Якщо який навчається за станом здоров'я або інших об'єктивних причин не може завершити виконання екзаменаційної роботи, він може достроково покинути аудиторію. В такому випадку медичним працівником і уповноваженим представником ДЕК складається акт про дострокове завершення іспиту з об'єктивних причин.

Ті, що навчаються, достроково завершили виконання екзаменаційної роботи, здають її організаторам і залишають аудиторію, не чекаючи завершення іспиту.

Ті, що навчаються, які допустили порушення встановленого Порядку проведення ДПА-9, видаляються з іспиту, при цьому складається акт про видалення з іспиту.

За 30 хвилин і за 5 хвилин до закінчення іспиту організатори повідомляють учасникам іспиту про час завершення іспиту і нагадують про необхідність перенести відповіді з чернеток і КІМ в екзаменаційну роботу.

Після закінчення часу іспиту організатори оголошують закінчення іспиту і збирають екзаменаційні матеріали в учнів.

Зібрані екзаменаційні матеріали упаковуються в окремі пакети. Запечатані пакети з екзаменаційними роботами в той же день направляються уповноваженими представниками ДЕК в РЦОІ (структурні підрозділи РЦОІ муніципального району)

Перевірка екзаменаційних робіт, твердження, зміна і (або) анулювання результатів державної підсумкової атестації

Перевірка екзаменаційних робіт здійснюється предметними комісіями, склад яких затверджується міністерством.

Обробка і перевірка екзаменаційних робіт займає не більше 10 робочих днів.

Отримані результати в первинних балах (сума балів за правильно виконані завдання екзаменаційної роботи) переводяться в п'ятибальну систему оцінювання і направляються на розгляд та затвердження ДЕК.

ДЕК на своєму засіданні розглядає результати ДПА-9 з кожного навчального предмету і приймає рішення про їх затвердження, зміну і (або) анулювання. Затвердження результатів ДПА-9 здійснюється протягом одного робочого дня з моменту отримання результатів перевірки екзаменаційних робіт.

Після затвердження результатів вони передаються в освітні організації, а також органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері освіти, для ознайомлення учнів з отриманими результатами ДПА-9.

Ознайомлення учнів з отриманими ними результатами ДПА з навчального предмета здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня затвердження ДЕК.

Результати ДПА-9 визнаються задовільними в разі, якщо навчається набрав мінімальну кількість балів, певне міністерством відповідно до рекомендацій ФГБНУ «Федеральний інститут педагогічних вимірювань».

У разі незгоди з отриманими результатами навчаються можуть подати письмову апеляцію про незгоду з виставленими балами (далі - апеляція). Апеляція подається протягом двох робочих днів з дня оголошення результатів ДПА-9 по відповідному навчальному предмету.

Апеляція подається навчаються в освітню організацію, в якій вони були ознайомлені з результатами ДПА-9.

Ті, що навчаються, їхні батьки (законні представники) завчасно інформують про час і місце розгляду апеляцій.

При бажанні навчається і (або) його батьки (законні представники) можуть бути присутніми під час розгляду апеляції.

За результатами розгляду апеляції конфліктна комісія приймає рішення про відхилення апеляції і збереженні виставлених балів або про задоволення апеляції та перерахунку балів. Якщо після перерахунку відбулася зміна балів, ДЕК приймає рішення про зміну результатів ДПА-9.

При встановленні факту порушення Порядку навчаються ДЕК приймає рішення про анулювання результату ДПА-9 навчається з того предмета, при здачі якого було встановлено порушення Порядку.

Якщо порушення Порядку скоєно особами з числа фахівців, які перебували в ППЕ відповідно до Порядку, або іншими (невстановленими особами), учасник ДПА-9 може подати апеляцію про порушення встановленого Порядку.

Апеляцію щодо порушення встановленого Порядку учасник ДПА-9 подає уповноваженому представнику ДЕК в день проведення іспиту з відповідного предмета, не залишаючи ППЕ.

Конфліктна комісія розглядає апеляцію про порушення встановленого порядку проведення ДПА протягом двох робочих днів, а апеляцію про незгоду з виставленими балами - чотирьох робочих днів з моменту її надходження конфліктну комісію.

При задоволенні апеляції результат іспиту, за процедурою якого навчаються була подана апеляція, ДЕК приймає рішення про анулювання результатів ДПА-9 учнів, чиї результати були спотворені за відповідним навчального предмета, а також про повторне допуск їх до ДПА-9 в додаткові терміни.

Основний етап:

 • 24 травня (п'ятниця) - іноземні мови;
 • 25 травня (субота) - іноземні мови;
 • 28 травня (вівторок) - російська мова;
 • 30 травня (четвер) - суспільствознавство;
 • 4 червня (вівторок) - суспільствознавство, географія, інформатика та ІКТ, хімія;
 • 6 червня (четвер) - математика;
 • 11 червня (вівторок) - література, фізика, інформатика та ІКТ, біологія;
 • 14 червня (п'ятниця) - історія, географія, фізика.

Достроковий етап:

 • 22 квітня (понеділок) - математика;
 • 24 квітня (середа) - історія, біологія, фізика, географія, іноземні мови;
 • 26 квітня (п'ятниця) - російська мова;
 • 29 квітня (понеділок) - суспільствознавство, хімія, література, інформатика та ІКТ.

Тривалість ОГЕ по кожному загальноосвітньому предмету:

 • з математики, російської мови та літератури - 3 години 55 хвилин (235 хвилин);
 • з фізики, суспільствознавства, історії, біології - 3 години (180 хвилин);
 • з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) - 2 години 30 хвилин (150 хвилин);
 • з хімії (з виконанням лабораторної роботи) - 2 години 20 хвилин (140 хвилин);
 • з географії, хімії, іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) (крім розділу «Мовлення») - 2 години (120 хвилин);
 • з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська (розділ «Говоріння») - 15 хвилин.

Дозволяється користуватися на ОГЕ:

 • з російської мови - орфографічним словником;
 • з математики - лінійкою, довідковими матеріалами, що містять основні формули курсу математики бразовательной програми основної загальної освіти;
 • з фізики - непрограмовані калькулятором, лабораторним обладнанням;
 • з хімії - непрограмовані калькулятором, лабораторним обладнанням, Періодичної системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблицею розчинності солей, кислот і підстав у воді, електрохімічним рядом напруг металів;
 • з біології - лінійкою, непрограмовані калькулятором;
 • з географії - лінійкою, непрограмовані калькулятором, географічними атласами для 7-9 класів;
 • з літератури - повними текстами художніх творів, а також збірниками лірики;
 • з інформатики та ІКТ - комп'ютерною технікою;
 • з іноземних мов - технічними засобами, що забезпечують відтворення аудіозаписів на компакт-дисках, комп'ютерною технікою, гарнітурою з вбудованим мікрофоном.
Мінімальна кількість балів з предметів у 2018 році

Мінімальна кількість балів при проведення ДПА-9 в формі ГВЕ:

 • математика - 3 бали;
 • російська мова - 5 балів.

Мінімальна кількість балів при проведенні ДПА-9 в формі ОГЕ ( Рекомендації по використанню та інтерпретації результатів виконання екзаменаційних робіт для проведення в 2018 році основного державного іспиту )

Обов'язкові предмети:

  • російська мова - 15 балів;
  • математика - 8 балів, набрані в сумі за виконання завдань усіх трьох модулів: «Алгебра», «Геометрія», «Реальна математика».

Підсумкові оцінки з російської мови та математики за 9 клас визначаються як середнє арифметичне річних і екзаменаційних оцінок випускника і виставляються в атестат цілими числами відповідно до правил математичного округлення.

Предмети за вибором:

 • фізика - 10 балів;
 • хімія - 9 балів;
 • інформатика та ІКТ - 5 балів;
 • біологія - 13 балів;
 • історія - 13 балів;
 • географія - 12 балів;
 • суспільствознавство - 15 балів;
 • література - 7 балів;
 • іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) - 29 балів.
Мінімальний бал для відбору учнів до профільних класи

Мінімальний бал з математики:

 • для фізико-математичного напрямку - 19 балів, з них не менше 11 з алгебри, 7 з геометрії;
 • для природничого профілю: 18 балів, з них не менше 10 з алгебри, не менше 6 по геометрії;

 • для економічного профілю: 18 балів, з них не менше 9 з алгебри, 3 з геометрії, 5 за реальною математики;

Мінімальний бал з російської мови для профільних класів - 31 бал.

Мінімальний бал з літератури для профільних класів - від 15 балів.

Мінімальний бал з фізики:

 • для фізико-математичного напрямку - від 30 балів.

Мінімальний бал з хімії для профільних класів природничо-наукового напрямку - від 23 балів.

Мінімальний бал з біології для профільних класів природничо-наукового напрямку - від 33 балів.

Мінімальний бал з географії для профільних класів - від 24 балів.

Мінімальний бал з історії для профільних класів - від 32 балів.

Мінімальний бал з суспільствознавства для профільних класів - від 30 балів.

Мінімальний бал з іноземної мови для профільних лінгвістичних класів - від 56 балів.

Мінімальний бал з інформатики та ІКТ для профільних класів - від 15 балів.

Мінімальний бал для відбору учнів до таких класів універсального профілю

Мінімальний бал з математики - 8 балів, набрані в сумі за виконання всіх трьох модулів, за умови, що з них не менше 3 балів за модулем «Алгебра», не менше 2 балів по модулю «Геометрія» і не менше 2 балів по модулю « реальна математика ».

Мінімальний бал з російської мови - 20 балів.

Мінімальний бал з літератури - 12 балів.

Мінімальний бал з фізики - 9 балів.

Мінімальний бал з хімії - 9 балів.

Мінімальний бал з біології - 13 балів.

Мінімальний бал по географії - 12 балів.

Мінімальний бал з історії - 22 бали.

Мінімальний бал з суспільствознавства - 20 балів.

Мінімальний бал з іноземної мови - 36 балів.

Мінімальний бал з інформатики та ІКТ - 5 балів.

демонстраційні версії

Відкритий банк завдань ОГЕ

On-line тести (ДПА)