Мельникова Тетяна Миколаївна

 1. Головні життєві віхи:
 2. Основні роботи:

к

к.ф.н., доцент ( Кафедра білоруської та російської мови )

Наукові інтереси: російське та білоруське літературознавство, методика викладання російської мови як іноземної, психолінгвістика, стилістика.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Російська і білоруська сатирична проза періоду 20-х років XX століття (на прикладі творів М. Зощенко, М. Булгакова. К. Кропиви, А. Мрия)» (1997 р)

Автор 44 друкованих праць. Список друкованих праць .

Народилася в м Могильові Республіки Білорусь.

Головні життєві віхи:

 • 1986-1991 рр. - навчання в Могилевському державному педагогічному інституті ім. А.А.Кулешова на філологічному факультеті російського відділення (диплом з відзнакою).
 • 1991-1992 рр. - старший викладач кафедри російської і зарубіжної літератури Могильовського державного педагогічного інституту ім. А.А.Кулешова.
 • 1992-1995 рр. - навчання в аспірантурі Мінського державного педагогічного інституту ім. А.М. Горького.
 • 1996-2000 рр. - навчання у Приватному установі освіти «Білоруський інститут правознавства» на юридичному факультеті спеціальності «Господарське право» (диплом з відзнакою).
 • 2001 г. - привласнення вченого звання доцента.
 • 1996-2011 рр. - робота в Приватному установі освіти «Білоруський інститут правознавства»:
 • 1996-1997 рр. - викладач кафедри мовознавства,
 • 1997-1998 рр. - старший викладач кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін,
 • 1998-2001 рр. - доцент кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін,
 • 2001-2011 рр. - зав. кафедрою мовознавчих дисциплін
 • 2011-2012 рр. - доцент кафедри білоруської та російської мов Білоруського державного економічного університету.
 • 2012-2014 рр. - заступник декана деканату по роботі з іноземними учнями БДЕУ.
 • 2014 г. - доцент кафедри білоруської та російської мов Білоруського державного економічного університету.

Автор 5 науково-методичних робіт, 35 наукових робіт, 2 електронних підручників, 1 навчального посібника.

Основні роботи:

 • Мельникова, Т.Н. Програми для вступників до установи освіти «Білоруський інститут правознавства» / М.М. Белькевич, Т.Н. Мельникова, Л.К. Сокіл. - Вид-во АЛЕ ТОВ «БІП-С», Мінськ, 2002 41 с.
 • Мельникова, Т.Н. Збірник навчально-методичних матеріалів для підготовчого відділення (заочні підготовчі курси). Навчальне видання / О.Ю. Давидович, Л.П. Катюшина, Т.Н. Мельникова, Т.Д. Насонова, Т.П. Радіон, Н.Г. Смолякова. - Вид-во АЛЕ ТОВ «БІП-С», Мінськ, 2003, 207 с.
 • Мельникова, Т.Н. Беларусазнаўства: навчальне видання / О.Ю. Давидович, В.А. Макаревич, Т.Н.Мельнікова, С.Ф. Сокіл, Е.А. Терещенко. - Вид-во АЛЕ ТОВ «БІП-С», Мінськ, 2003, 285 с.
 • Мельникова, Т.Н. Російська мова (для слухачів відділу профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки заочної форми навчання): учеб.-метод. посібник Т.Н. Мельникова - Мінськ: БІП-С Плюс 2009, 96 с.
 • Мельникова, Т.Н. Електронний підручник "Беларусазнаўства" - на основі навчального видання "Беларусазнаўства" вид-ва АЛЕ ТОВ «БІП-С» / Т.М. Мельникова, К.А. Рульов - Мінськ, 2004, 11,2 МБ
 • Мельникова, Т.Н. Електронний підручник "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" / Т.М. Мельникова, К.А. Рульов - Мінськ, 2005, 15,1 МБ.

поділіться