МЕТОД макетування У ПРОЦЕСІ об'ємно-ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ прототип

  1. бібліографічна посилання

1 Грязнова А.В. 1

1 ФГБОУ ВО «Уральський державний архітектурно-художній університет»

1. Бархин Б.Г. Методика архітектурного проектування: навчально-методичний посібник для вузів. - М .: Стройиздат, 1982. - 225 с.

2. Иовлев В.І. Введення в проектування архітектурного середовища: навч. посібник. - Єкатеринбург: УралГАХА, 2002. - 89 с.

3. Иовлев В.І. Макетування в початковому вченій проектірованіі.- Свердловськ: САИ, 1982. -20 с.

4. Стасюк Н.Г., Кисельова Т.Ю., Орлова І.Г. Основи архітектурної композиції: навчальний посібник. - М .: Архитектура-С, 2004. - 96 с.

У початковому курсі архітектурного проектування сформований комплекс вправ, що дозволяє розвивати здібності студента до об'ємно-просторового мислення. Композиція - поняття, що супроводжує весь процес навчання і професійної діяльності архітектора. Поняття, що існує у всіх сферах життєдіяльності людини.

Важливою властивістю композиції є ступінь суб'єктивності сприйняття в оцінці її якостей: гармонія - дисгармонія, конструктивно-деконструктивного, тектонічні, ново, несподівано, зворушливо, емоційно, нав'язливо, марно і інші. У зв'язку з цим ми спостерігаємо полеміку в оцінці творів архітектури, музики, образотворчого мистецтва. Проходить певний період часу, і новаторство завойовує панівні позиції. Наприклад, «Будинок без брів» архітектор Адольф Лоос, Відень (рис. 1). Австрійське товариство початку XX століття не було готове до сприйняття фасаду без декоративних елементів, ліпнини, карнизів, малому ступені пластики фасаду, але вже в другій половині XX століття подібні архітектурні рішення фасаду будівлі стали прийнятні соціумом (рис. 2).

Архітектурно-просторова композиція повинна володіти якостями гармонійної форми: цілісність, виразність, тектоничность, стійкість, динамічність, наявність композиційного центру або системи центрів. Автор для створення архітектурного об'єкта використовує кошти композиції: ритм, метр, пропорції, подобу, масштабність і ергономічність.

На початку навчання дані поняття сприймаються і використовуються на інтуїтивно-емоційному рівні, в подальшому цей процес стає більш усвідомленим, переходить на логіко-інтелектуальний рівень. В процесі архітектурного проектування ми можемо визначити композицію динамічну і статичну, припускаючи, що в першому випадку яскраво виражено рух, воно спрямоване і організовано, чітко простежується динаміка розвитку форми, а в другому випадку рух врівноважено, збалансовано, відбувається концентрація формоутворення в єдиний центр (рис . 3, 4).

Мал. 1. Архітектор Адольф Лоос. 1911 м.Відень. Австрія http://www.votpusk.ru/country/ dostoprim_info.asp? ID = 3434

Мал. 2. Архітектор Мінору Ямасакі 1977 Будівля Rainier Tower, Сіетл. http://www.liveinternet.ru/tags

Мал. 3. Архітектор Сантьяго Калатрава Музей Мистецтв м Мілуокі http://architecturalidea.com/?p=10484

Мал. 4. Архітектор Ле КорбюзьеЖілая одиниця р Марсель 1952 р http://www.the-village.ru/village/city/architecture/ 166653-rayony-kvartaly-zhilye-massivy

В процесі навчання виробляється уявлення про поняття «об'єкт» і «простір», їх взаємозв'язку. Види просторової композиції можуть бути: відкритий простір, напіввідкритий простір, закритий простір або просторова форма.

В курсі «Архітектурне проектування» перше завдання полягає в знайомстві з нескладним архітектурним об'єктом. Виконуються ескізні замальовки об'єкта і його деталей, проводиться аналіз форми, пропорцій і конструктивного рішення, формується історична довідка, виконуються архітектурні креслення об'єкту. Друге завдання полягає в проектуванні споруди по прототипу в ході макетного композиційного моделювання. Композиційна трансформації прототипу дозволяє, використовуючи елементи і деталі об'єкта, створити нову архітектурну форму з іншим функціональним призначенням. Змінюючи якості композиції: динамічність-статичність і масивність-ажурність проектується об'єкт, який відповідає іншому функціональному призначенню. Ворота № 3 Історичного скверу міста Єкатеринбург (рис. 5) можуть бути трансформовані в оглядовий майданчик на березі озера Шарташ.

В процесі проектування виконано кілька методичних вправ: визначення місця проектування об'єкта, формування концепції, виконання фор - проекту (клаузури) (рис. 6) і пошукового ескізного макету в М 1:50 - 1: 100, що дозволяє уточнити деталі, пропорції і силует об'ємно просторова композиції. Відмінною особливістю роботи автора над даним проектом було використання макетування як методу архітектурного проектування. У процесі роботи були виконані додаткові проміжні макети (рис. 7, 8), що дозволяють визначити тектоніку і конструктивне рішення несучих елементів оглядового майданчика, сходи і навісу. Умовно кажучи, «ліпити форму» в масштабі демонстраційного ахроматичні макета з паперу та картону в М 1:20 - 1:40, на підоснові 200х300 або 300х300 мм.

Умовно кажучи, «ліпити форму» в масштабі демонстраційного ахроматичні макета з паперу та картону в М 1:20 - 1:40, на підоснові 200х300 або 300х300 мм

Мал. 5. Креслення. фото автора

фото автора

Мал. 6. Фор-проект. фото автора

фото автора

Мал. 7. Пошуковий макет. фото автора

фото автора

Мал. 8. Пошуковий макет. фото автора

фото автора

Мал. 9. Демонстраційний макет. фото автора

фото автора

Мал. 10. Демонстраційний макет. фото автора

В процесі макетного композиційного моделювання можна було уточнити і змінити напрямок основних композиційних осей в плані, акцентувати силует об'єкта, змінити форму основних елементів і деталей. Потім, використовувати їх як шаблони для виготовлення основного макета (рис. 9, 10), що дозволило відпрацювати велику кількість варіантів об'ємно-просторової композиції, скоротити час на узгодження рішення окремих частин композиції і точно прогнозувати результат проектування.

бібліографічна посилання

Грязнова А.В. МЕТОД макетування У ПРОЦЕСІ об'ємно-ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ прототип // Міжнародний студентський науковий вісник. - 2016. - № 3-4 .;
URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15156 (дата звернення: 14.06.2019).

Пропонуємо вашій увазі журнали, що видаються у видавництві «Академія природознавства»

(Високий імпакт-фактор РИНЦ, тематика журналів охоплює всі наукові напрямки)

Asp?
Com/?
Ru/ru/article/view?