Міністр освіти С. Маскевіч розповів про те, як з 1 вересня можна буде відновитися до вузу, як відбуватиметься розподіл і за що можна бути відрахованим зі школи, а також про те, за що дадуть відповідь батьки недбайливих учнів.

Архів (2011р.) Архів (2011р

Міністр освіти С. Маскевіч розповів про те, як з 1 вересня можна буде відновитися до вузу, як відбуватиметься розподіл і за що можна бути відрахованим зі школи, а також про те, за що дадуть відповідь батьки недбайливих учнів.

1 вересня 2011 року в Білорусі набуває чинності новий Кодекс про освіту. Документ передбачає велику кількість нових понять, положень і процедур. Наприклад, таких як необхідність укладення договору зі студентами, які надійшли на бюджет, відповідальність учнів та їх батьків за поведінку. А ще з прийняттям Кодексу про освіту в білоруському законодавстві з'явиться нова галузь - освітній право, існуюча ж правова база буде спрощена і стане більш зручною для користувача.

У зв'язку з цим у наших читачів (і не тільки) виникає велика кількість питань.

17 серпня 2011 року, напередодні нового навчального року і дати вступу в силу самого документа, на сайті БЕЛТА відбулася онлан-конференція з міністром освіти Республіки Білорусь Сергієм Маскевича, який відповів на запитання читачів. Їх ми і пропонуємо вашій увазі в короткому викладі.

Питання 1:

Чи будуть скорочені терміни навчання в вузах Білорусі?

За словами Сергія Маскевича, мова не йде про реформування як такому. У 2011 році прийнята програма розвитку вищої освіти, відповідно до якої чітко позначено подальше продовження розвитку класичної системи підготовки фахівців і обов'язкової оптимізації змісту практичної складової підготовки. Приділятиметься більше уваги роботі студентів на конкретних підприємствах. У вузах вже проводиться конкретна робота по підготовці практично орієнтованих фахівців. До наступного року за багатьма спеціальностями технічного профілю у вищих навчальних закладах будуть застосовуватися нові освітні моделі підготовки фахівця.

Питання 2:

Коли після відрахування з вузу студент зможе відновитися для завершення навчання? Чи можна взяти академічну відпустку і на яких підставах?

Як сказав міністр освіти, сьогодні діє постанова Ради Міністрів, прийняте в 2008 році, згідно з яким немає часових обмежень при відновленні до вищих навчальних закладів для продовження освіти, за винятком відрахованих з першого курсу (відновлення на перший курс не дозволено). З 1 вересня набуває чинності Кодекс про освіту, і вищеназване постанову втрачає силу. Порядок поновлення студентів з 1 вересня буде визначатися постановою №780, підписана в червні 2011 року. Тепер при відновленні для здобуття вищої освіти студент має право вибору установи вищої освіти.

Відновлення проводиться переважно в період канікул для тих, хто навчався очно, і в період між екзаменаційними сесіями - для заочників.

У кодексі також передбачено підстави для відмови у відновленні:

 • відсутність у вузі вакантних місць в межах чисельності учнів, передбаченій спеціальним дозволом (ліцензією) на освітню діяльність, і (або) планів підготовки фахівців (в рамках контрольних цифр) з даної спеціальності і на даному курсі;
 • наявність академічної заборгованості та (або) розбіжностей в навчальних планах вузу за спеціальностями (напрямами спеціальностей, спеціалізацій), які не дозволяють успішно продовжити навчання за навчальним планом відповідної спеціальності.

До речі, навчаються можуть бути надані наступні відпустки:

 • академічний;
 • по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • для проходження військової служби.

Академічна відпустка надається навчається за медичними показаннями, в зв'язку з призовом на службу в резерві або з інших поважних причин. Тривалість академічних відпусток не повинна перевищувати одного року.

За медичними показаннями академічну відпустку надається у випадках:

 • зниження працездатності в результаті загострення хронічних захворювань;
 • тривалих або частих захворювань, травм, хто навчається; а також вагітності.

З інших поважних причин академічну відпустку навчається надається за домовленістю між керівником установи освіти і навчаються.

Питання 3:

Як будуть захищатися права педагогів, адже сучасні учні часом бувають агресивні? Чи будуть відраховувати учнів зі школи за дисциплінарні проступки?

Сергій Маскевіч (дослівно):

- Цей блок питань з'явився вперше в нашій законодавчій практиці, і в парламенті були дискусії на цю тему. Як підвищити відповідальність сім'ї, відповідальність учня за свої справи, ставлення до навчання? Ми завжди захистимо сумлінного вчителя, що б не трапилося, тому що людина, яка є за професією педагогом, несе в маси вічне і добре. Він, безумовно, повинен виконувати свій професійний обов'язок і бути впевненим в завтрашньому дні.

відрахування:

Що стосується відрахування - в Кодексі вперше чітко сформульоване питання про дисциплінарну відповідальність.

Підставами є протиправне, умисне або по необережності невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на нього актами законодавства, установчими документами та іншими локальними нормативними правовими актами установи освіти:

 • запізнення або неявку без поважних причин на навчальні заняття;
 • порушення дисципліни в ході освітнього процесу;
 • недотримання в період проходження практики (виробничого навчання) режиму робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідної організації;
 • невиконання без поважних причин законного вимоги педагогічного працівника;
 • образу учасників освітнього процесу;
 • псування будівель, устаткування установи освіти;
 • розпивання алкогольних напоїв, куріння і т.д.

За вчинення навчаються дисциплінарного проступку встановлюється дисциплінарна відповідальність, яка виражається в застосуванні до нього заходів дисциплінарного стягнення. До дисциплінарної відповідальності притягується навчається, який досяг до моменту вчинення дисциплінарного проступку віку 14 років.

До навчається, яка вчинила дисциплінарний проступок і яка не досягла до моменту його вчинення віку, з якого настає дисциплінарна відповідальність, можуть застосовуватися заходи педагогічного впливу (бесіда, обговорення на педагогічній раді та інші заходи педагогічного впливу), що не суперечать законодавству.

За вчинення дисциплінарного проступку до навчається можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарного стягнення, як зауваження, догана, відрахування.

Виключити або відрахувати студента зі школи можна буде тільки з 16 років. Приводом для відрахування з навчального закладу можуть стати неуспішність за трьома і більше навчальних предметів, неліквідованими академічна заборгованість, відсутність на заняттях більше 30 днів на рік, а на курсах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації - більше трьох днів без поважної причини, систематичне невиконання обов'язків учнями .

відновлення:

Відновитися можна буде тільки протягом трьох років (до магістратури - двох) і не раніше ніж через десять місяців після відрахування. Відновлення не допускається на перший курс, якщо людина не пройшла атестацію за перший семестр, а також в магістратуру та аспірантуру, якщо не виконано індивідуальний план за рік.

Відрахування як захід дисциплінарного стягнення не застосовується до навчається, що не завершив освоєння змісту освітньої програми базової освіти, освітньої програми спеціальної освіти на рівні загальної середньої освіти для осіб з інтелектуальною недостатністю, які не пройшов підсумкову атестацію за період отримання загального базової освіти при освоєнні змісту освітньої програми спеціального освіти на рівні загальної середньої освіти, а також навчається, яка не досягла зростання ста 16 років.

Право вибору заходи дисциплінарного стягнення належить керівникові установи освіти. Застосування в якості заходи дисциплінарного стягнення відрахування до неповнолітнього навчається допускається тільки після повідомлення установою освіти (іншою організацією, якій відповідно до законодавства надано право здійснювати освітню діяльність) відповідної комісії у справах неповнолітніх місцевого виконавчого і розпорядчого органу.

Заходи дисциплінарного стягнення до навчається не можуть бути застосовані пізніше шести місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Питання 4:

Ситуація з прохідними балами в приватні вузи в 2011 році насторожує (в платний вуз на «міжнародні відносини» проходить людина з 8 балами по російській мові і 16 балами з англійської). Чи буде щось змінюватися надалі?

На думку Сергія Маскевича, щоб в подальшому психологічно в суспільстві не було непорозумінь, прийдеться встановити бар'єр - нижню планку, прохідний бал, і більше орієнтуватися не на систему, яка зараз функціонує, а на те, щоб ці оцінки були абсолютно зрозумілі. Наприклад, якщо максимальний бал - 100, то результат - 8 балів зрозумілий усім. Але якщо при цьому найбільша кількість людей отримало 30 балів, то 8 балів на їх фоні не здаються гранично низькою відміткою. Завдання не в тому, щоб вчинити, а в тому, щоб отримати знання.

Питання 5:

Хто підпадає під обов'язковий розподіл? Чи зміниться його порядок і скільки років повинен відпрацювати на державу випускник магістратури, якщо після закінчення першого ступеня вищої освіти він вже відпрацював один рік?

На це питання Сергій Маскевіч відповів так: «Розподіл здійснюватимуть комісії з розподілу випускників закладів освіти. При цьому будуть керуватися нормативними приписами Кодексу про освіту і положення про порядок розподілу, яке було затверджено постановою Ради Міністрів в червні нинішнього року № 821.

Відомство, міністерство, інші державні органи можуть в окремих випадках приймати рішення про розподіл випускників підпорядкованих установ освіти - всі умови можна дізнатися в постанові, яке знаходиться в правовій базі. Є в постанові пункт, згідно з яким при здійсненні розподілу державним органом до складу комісії включаються представники державного органу та установи освіти.

Серед нововведень Кодекс про освіту ставить господарюючих суб'єктів різних форм власності в рівні умови при розподілі до них випускників. Згідно з кодексом організація заявляє про свою потребу в кадрах шляхом укладення відповідного договору про взаємодію при підготовці фахівців (базова організація) або про підготовку фахівця за рахунок коштів організації, або шляхом подачі заявки на підготовку фахівців. При цьому організація набуває статусу "організації - замовника кадрів" і її кадрові потреби повинні бути забезпечені в рамках договірних відносин в заявлених обсягах. При цьому базова організація матиме і переважне право на задоволення своєї потреби у фахівцях.

Контингент випускників, які підлягають розподілу, трохи розширений. У нього включені особи, які не менше половини свого часу навчання в ссузів або вузі навчалися за рахунок бюджету на денних відділеннях. Сюди не включені особи, які на момент розподілу навчатимуться на вечірньою або заочною формою отримання освіти і при цьому будуть працювати по одержуваної спеціальності (напряму спеціальності, спеціалізації).

Терміни обов'язкової роботи в цілому залишаються незмінними:

 • два роки - для осіб, які отримали середню спеціальну освіту або вищу освіту I або II ступеня;
 • один рік - для осіб, які отримали професійно-технічну освіту.
 • Разом з тим для осіб, які відпрацювали по розподілу не менше одного року і надійшли на вищий щабель або рівень освіти (за винятком надійшли до аспірантури), встановлений термін обов'язкової роботи - один рік.

У підготовці статті використані матеріали belta.by.

Читати повністю .

Чи можна взяти академічну відпустку і на яких підставах?
Чи будуть відраховувати учнів зі школи за дисциплінарні проступки?
Як підвищити відповідальність сім'ї, відповідальність учня за свої справи, ставлення до навчання?
Чи буде щось змінюватися надалі?
Чи зміниться його порядок і скільки років повинен відпрацювати на державу випускник магістратури, якщо після закінчення першого ступеня вищої освіти він вже відпрацював один рік?