Молодь про суспільно-значущих проблемах Туви »Tuva.Asia

Анотація: У статті представлені деякі результати соціологічного дослідження «Соціальне самопочуття молоді Республіки Тива» (2011 р, виконаного ТІГІ на замовлення Міністерства у справах молоді і спорту Республіки Тива) Анотація: У статті представлені деякі результати соціологічного дослідження «Соціальне самопочуття молоді Республіки Тива» (2011 р, виконаного ТІГІ на замовлення Міністерства у справах молоді і спорту Республіки Тива).

Ключові слова: Тува, молодь, соціальні проблеми, безробіття, злочинність, алкоголізм.

Mongush AA

Abstract: Article presents some results of social research project "Social health of youth in Tuva" (conducted in 2011 by Tuvan Institute for the Humanities at the commission of Tuvan Ministry for youth and sports ).

Keywords: Tuva, y outh, social problems, unemployment, criminality, alcoholism.

У нашій республіці, як і в будь-якому іншому російському регіоні, чимало соціально-економічних, політичних, соціокультурних проблем. В силу ряду причин в Туві високі рівень безробіття, злочинності, поширення алкоголізму та наркоманії серед населення, низький рівень життя населення. У статті ми представимо деякі цифри, що відображають думку молоді Туви на ці суспільно-значущі проблеми. При цьому ми використовуємо результати соціологічного дослідження «Соціальне самопочуття молоді Республіки Тива», проведеного співробітниками сектора соціології тувинського інституту гуманітарних досліджень у 2011 р (на замовлення Міністерства у справах молоді і спорту Республіки Тива). Вибіркова сукупність опитування склала 720 респондентів. Вибірка квотна (стать, вік, освіта, місце проживання); при її розрахунку враховувалися кількісні показники молоді в структурі населення та інші параметри.

За результатами дослідження, найбільш гостру тривогу у переважної більшості опитаних викликає безробіття (74,7%). Найбільшу тривогу ця проблема викликає у дівчат (77%), людей 20-24 років (79,6%), респондентів тувинській національності (77,5%) і селян (78%).

Дійсно, безробіття - одна з найгостріших соціально-економічних проблем сучасності. Так, в різних регіонах Росії частка молоді від загальної чисельності безробітних коливається від 35 до 65%. У Туві, за даними Агентства державної служби зайнятості населення по РТ, ця цифра становить 38%. Особливого розмаху набула прихована молодіжне безробіття. Нею охоплено понад ¼ молодих працівників і вона має тенденцію до зростання (Соціологія молоді, 2008: Додати 31-32). Настільки високий рівень молодіжного безробіття - не тільки наслідок соціальних і економічних подій, а й результат неузгодженості потреб системи освіти, роботодавців і держави. Молодь отримує ризиковані професії, не може знайти роботу на перенасиченому ринку праці. Як наслідок - безліч робочих вакансій і одночасно проблеми в працевлаштуванні фахівців.

На другому місці серед соціальних проблем - незадоволеність житловими умовами. Про це висловилися 38,8% опитаних. Найчастіше, це На другому місці серед соціальних проблем - незадоволеність житловими умовами дівчата (44,9%), респонденти 20-24 років (44,9%) і міські жителі (42,7%). Важливою умовою стабільності, гідного існування людини в суспільстві є наявність житла. Разом з тим, не секрет, що можливості поліпшити житлові умови за рахунок власних коштів сьогодні досить проблематичні для більшої частини молоді. Ця проблема - одна з причин багатьох розлучень серед молодих сімей і небажання народжувати дітей.

Безробіття, низький рівень життя населення, в свою чергу, призводять до зростання алкоголізації та злочинності населення. 36,6% людей, які брали участь в опитуванні, до значущих питань сучасного соціуму віднесли алкоголізм і наркоманію; 34,8% - злочинність. Головним чином це респонденти російської національності (40,7%) і міська молодь (36,2%).

Кожен п'ятий опитаний (22,3%) вважає, що однією з найгостріших проблем тувинської суспільства є якість медичного обслуговування. Перш за все, це дівчата (27,4%), 25-29-річні (29,9%), люди з вищою освітою (30,4%) і російська молодь (33%). 21,7% респондентів до наболілої теми відносить корупцію, в основному, це юнаки (27,8%).

До суспільно-значущих проблем молоді люди Туви також зараховують: відсутність діалогу між органами влади і простими жителями (16,5%), низький рівень розвитку промисловості і сільського господарства (16,2%), низький рівень життя населення (14,7%) , затримки і невиплати заробітної плати і пенсій, зменшення зарплати (13,4%), неможливість отримати гарну освіту (13%), зростання цін, інфляцію (12,6%), стан вулиць і доріг (12,2%), брак дитячих садків і шкіл (12%), насильство і жорстокість (11,6%). Крім того, відзначені і такі проблеми як відсутність порядку у владі, приплив приїжджих, нерозвиненість молодіжного руху, недолік матеріальних засобів, і уваги до молоді, мовні проблеми.

Як ми бачимо, погляд молодих людей в цілому адекватно відображає реальні проблеми республіки. Адже в даний час наш регіон входить в число суб'єктів, де рівень безробіття, нестача житлового фонду, рівень алкоголізації і злочинності населення вищі за середньостатистичні показники по країні.

Список літератури:

Соціологія молоді (2008). Енциклопедичний словник. М.

Завантажити файл статті 18-Mongush.pdf [200,9 Kb] (cкачиваний: 11)

До Змісту номери