обов'язкова програма

Наша школа здійснює своє пряме призначення: навчально-виховну діяльність по завіреним типовими навчальними планами, розробленими і затвердженими Міністерством науки і освіти України

Наша школа здійснює своє пряме призначення: навчально-виховну діяльність по завіреним типовими навчальними планами, розробленими і затвердженими Міністерством науки і освіти України.

Цікавий і ефективний процес навчання для наших дітей забезпечують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), які, в свою чергу, впроваджує молодий і професійний педагогічний колектив.

Навчання максимально наближена до реального життя. Так діти краще социализируются і адаптуються в сучасному світі, насиченим новими технологіями та інформацією.

На перше місце ми ставимо вміння самостійно і критично мислити, опрацьовувати та збирати інформацію, розвиватися самостійно.

Завдання школи - стимулювати і розвивати в дитині спрагу пізнання світу. Тому, весь матеріал розрахований на індивідуальні особливості кожної дитини.

Крім різних форм навчальних обов'язкових занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні уроки і заходи, які передбачені спеціальним розкладом і спрямовані на задоволення освітніх та духовних інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей та обдарувань.

Крім цього, в нашій школі обов'язково вивчення двох іноземних мов - англійської (з 1-го класу) і італійського (з 2-го класу).

Всім учням після закінчення певної ступені видається відповідний документ про освіту встановленого зразка:

  • після закінчення початкової школи - табель успішності;
  • по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством і науки України з конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

В 2017-2018 навчальному році навчальний план україно-італійської ЗОШ "Всесвіт" сформований відповідно до вимог листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р .. № 1 / 9-315 "Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів".

Робочі навчальні плани школи I ступеня:

1-4 класи початкової школи - по Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженим наказом Міносвіти України від 10.06.2011 р .. № 572, зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460, додаток № 1.

Робочі навчальні плани школи II ступеня:

5-8-х класів - по Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 р .., № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 р .. № 551, зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465, додаток № 10;

9 клас - по Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 р .., № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р № 1465, додаток № 10);

11 клас - по Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р .. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р .. № 657, додаток № 9;

З метою дотримання п. 98 Р.УІ Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2010 року № 778 та п.3.11. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 27.03.2001 року № 159, на виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимог листа Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2017 № 1/9 - 315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» розглянуті варіанти навчального плану і розподіл годин варіативної складової навчального плану на засіданні педагогічної ради закладу та ради загальноосвітнього навчального завідомо суперечною інтересам ня.

Робочий план навчального закладу затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: I семестр - з 1 вересня по 22 грудня 2017 (15 робочих тижнів), II семестр - з 9 січня по 31 травня 2018 (17 робочих тижнів і 1 робочий день), 32 робочих тижнів і 1 робочий день .

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації, яка проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 за № 157/26602; і відповідно до переліку предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової і основної школи, форм і термінів проведення, які будуть затверджені додатково Міністерством освіти і науки України.

Проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 класах відбувається протягом навчального року.

Вручення документів про освіту для випускників 9 класу проводиться 8 червня 2018.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 28 жовтня по 5 листопада 2017 (9 календарних днів), зимові з 23 грудня 2017 по 8 січня 2018 (17 календарних днів), весняні з 24 лютого по 4 березня 2018 (9 календарних днів ), великодні з 05 квітня по 15 квітня 2018 (11 календарних днів). За рік 46 календарних днів канікул.

За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин в 2 - 4 класах - 40 хвилин в 5 - 9 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Граничну наповнюваність класів і мінімальну наповнюваність груп для факультативних занять, засновником дозволено зменшити до 5 учнів.
Тут ви можете ознайомитися з повною Освітня програма , У відповідності з якою навчаються діти в нашій школі.