Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Всі анонси »

Архів »

РГПУ ім РГПУ ім. А.І. Герцена

Загальний структура факультети Історії та соціальних наук структура факультету Кафедра загальної історії → к.і.н., доцент А.Б. Шарніна

Шарніна Аріадна Борисівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, доцент

Годинники консультацій: Понеділок 15.00-16.45

Заняття стародавніми мовами: Понеділок 17.00-18.30 (латинська мова), четверг 17.00-18.30 (давньогрецька мова)

Контакти: тел. (812) 312-42-07

e-mail: [email protected]

[email protected]

Освіта:

У 1974 році закінчила історичний факультет ЛДПІ ім. А.І. Герцена за спеціальністю «Історія». У 1988 році захистила в ЛДУ кандидатську дисертацію на тему: «межполісних культурні зв'язки в елліністичної-римський період (союзи технітов Діоніса)» (спеціальність 07.00.03 - загальна історія).

Працює в РГПУ ім. А.І. Герцена з 1995 року.

Складається в Російському суспільстві інтелектуальної історії (http://roii.ru/).

Також веде заняття зі студентами в рамках студентського об'єднання «Товариство любителів стародавніх мов».

Наукове керівництво роботою над дисертацією О.І. Александрової «Афінська колонизационная практика VI-IV ст. до н.е.". Захист відбулася 14 червня 2017 р на засіданні Ради Д 212.232.71, створеного на базі ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний університет», за адресою: 199034, м.Санкт-Петербург, Менделеевская лінія, д. 5.

Область наукових інтересів: межполісних культурні зв'язки в стародавній Греції, давньогрецькі святилища і святкування.

Публікації: має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

Найбільш значимі публікації останніх років:

Підручники та навчально-методичні посібники

 • Історія Стародавнього світу. Навчально-методичний посібник. СПб .: Изд-во РГПУ ім. А.І. Герцена, 2011. - 231 с. (У співавторстві з С.М. Адамський, Т.В. Кудрявцевої). ( )
 • Методичні рекомендації і приблизний список тем курсових робіт для студентів, які навчаються за напрямом «Історія» (ОЗО) / під ред. Т.В. Кудрявцевої. СПб .: Изд-во РГПУ ім. А.І. Герцена, 2015. 0,98 А.Л. (У співавторстві з О.А. Вихрова, Н.А. Добронравін, Н.В. Дронової, І.О. Ермаченко, В.А. Земляніціним, Т.В. Кудрявцевої, В.А. Райкова, В.К. Хрустальов, С.Н. Щеголихин) ( ; )
 • Історія стародавнього світу: підручник і практикум для академічного бакалаврату / під ред. Т.В. Кудрявцевої. М .: Юрайт, 2018. - 437 с. (У співавторстві з Т.В. Кудрявцевої, В.К. Хрустальов, О.І. Александрової) - http://urait.ru/catalog/408664

Глави в колективних монографіях

Статті в наукових журналах і збірниках

 • Союзи технітов Діоніса в елліністичних полісах // Вісник древньої історії. 1987. №2. С. 102-117. ( ; ) - ВАК, РИНЦ
 • Лія Менделевна Глускина: історик, 1914-1991 (некролог) // Вісник древньої історії. 1991. №3. С. 253 (у співавторстві з Г.П. Жаркова і О.М. Зельдін). ( ; ) - ВАК, РИНЦ
 • Відносини між Дельфами і амфіктіоніями на прикладі проведення Пифийских ігор // Росія в контексті світової історії. Зб. статей. СПб .: Наука, 2002. С. 430-441. ( )
 • Техніти Діоніса // Фролов Е.Д., Никитюк О.В., Петров О.В., Шарніна А.Б. Альтернативні соціальні спільноти в античному світі. СПб .: Изд-во СПбГУ, 2002. с. 217-317. ( )
 • Геродот про консультації в Дельфах // Проблеми історії міжнародних відносин і історіографії загальної історії. Збірник статей пам'яті В.К. Фураева. СПб .: Изд-во РГПУ ім. А.І. Герцена, 2002. С. 190-211. ( )
 • Про долю трагедії і комедії в епоху еллінізму // Стародавній світ і ми. СПб .: Алетейя, 2003. С. 105-122. ( )
 • Глускина Лія Менделевна (27.06.1914, Мінськ - 06.02.1991, Ленінград) // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2003. Вип. 2. С. 387-418. ( ; ) - РИНЦ
 • Епіграфічні свідоцтва про грецьких священних посольствах (напис Андроса в Дельфах) // Історик і його справа. Серія пам'яті проф. В.Є. Майера. Межвуз. зб. науч. праць. Вип. 6. Іжевськ: Вид-во УДГУ, 2007. С. 17-30. ( )
 • Межполісних релігійні зв'язки (ФЕОР і феородокі) // Історія. Світ минулого в сучасному освітленні. Зб. науч. статей до 75-річчя від дня народження проф. Е.Д. Фролова. СПб., 2008. С. 199-212. ( )
 • Еллінське єдність і загальногрецькі святкування // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2012. Вип. 11. С. 257-272. ( ; ) - РИНЦ
 • Шанування царів в грецьких полісах держави Селевкідів (на прикладі написи з Теоса) // Історія в сучасному світі: Актуальні проблеми в вивчення і викладання. Зб. науч. праць пам'яті В.К. Фураева і Ю.В. Єгорова. СПб .: Изд-во РГПУ ім. А.І. Герцена, 2012. С. 277-285. ( ; )
 • Афінська пропаганда в другій половині II ст. до н.е. (За даними написів) // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2013. Вип. 13. С. 149-160. ( ; ) - РИНЦ
 • Проксенія в межполісних відносинах Еллади // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2014. Вип. 14. С. 129-142. ( ; ) - РИНЦ
 • Галльське вторгнення в Дельфи і свято Сотера (недоторканність святилищ і полісів - від звичаю до договору) // Релігія. Церква. Суспільство. Дослідження і публікації з теології і релігії. Вип. 3. СПб., 2014. С. 113-128. ( ; ) - РИНЦ
 • Війни і амфиктионии (клятви амфіктіонів) // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2015. Вип. 15. С. 107-118. ( ; ) - РИНЦ
 • Тінь Риму над містеріями (закон про містерії в Анданіі) // герценівський читання 2015. Актуальні проблеми загальної історії. Вип. 1. Сб-к наук. праць / відп. ред. і упоряд. Т.В. Кудрявцева. СПб., 2016. С. 33-40. ( ; ) - РИНЦ
 • Уявлення еллінів про справедливість в межполісних конфліктах ( «Третя Священна війна») // Мнемона. Дослідження і публікації з історії античного світу. 2016. Вип. 16. № 2. С. 43-54. ( ; ) - РИНЦ
 • Дипломатичні інструменти в практиці запобігання військових конфліктів в епоху еллінізму (Асил) // Метаморфози історії. 2017. № 9. С. 76-92. ( ) - РИНЦ, ERIH
 • Et ego in Arcadia - реальність і міф // герценівський читання 2017. Актуальні проблеми загальної історії. Вип. 2. Сб-к наук. праць / відп. ред. і упоряд. Т.В. Кудрявцева. СПб., 2017. С. 31-41. ( ) - РИНЦ
 • Давньогрецький звичай Hiketeia в контексті інтересів поліса // Studia historica. 2017. Вип. XV. С. 41-53.
 • «Внутрішні чвари виникають не через дрібниць, але з дрібниць ...»: Смута в Дельфах // Псковський військово-історичний вісник. 2018. Вип. 4. С. 22-29. ( ) - РИНЦ

переклади

 • Трактат невідомого візантійського автора «Військова риторика» ( «Rhetorica militaris») / переклад з древнегреч. А.Б. Шарніна // Звєрєв С.Е. «Військова риторика Середньовіччя». Додаток: «Rhetorica militaris» невідомого візантійського автора. СПб .: Алетейя, 2011. С. 173-189.

Участь в конференціях (виступ з доповідями):

 • Четверті міжнародні наукові читання «Мир і війна: культурні контексти соціальної агресії» (м.Санкт-Петербург, РГПУ ім. А.І. Герцена, 2009 г.);
 • Міжнародна конференція «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Україна, м Київ, 2013);
 • Міжнародна наукова конференція на честь акад. Н.М. Нікольського і В.М. Перцева «Лістападаўскія сустречи» (Республіка Білорусь, м.Мінськ, 2013, 2015 років.);
 • Міжнародна наукова конференція «Сергіївські читання» (м.Москва, МГУ, 2009, 2011, 2015, 2017 рр.);
 • Міжнародна наукова конференція «Жебелёвскіе читання» (м.Санкт-Петербург, СПбГУ, 2008-2018 рр.);
 • Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м Псков, Псковський державний університет, 4-7 грудня 2018 р). Тема доповіді: «Клятва як інструмент в суспільно-політичному житті і межполісних відносинах в Древній Елладі».

Сторінка викладача в Електронному атласі РГПУ ім. А.І. Герцена: https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=1076

Стіпедіі і гранти:

 • грант РНФ 14-18-00390 «Уявлення про право і справедливості в практиці запобігання і завершення військових конфліктів: виклики XXI століття в світі світового історичного досвіду» (2014-2016 рр .; виконавець).

стажування:

 • 31.07-12.08 2000 р .: участь в 6-му щорічному семінарі з давньогрецької літератури й культури (72 години занять) в Дельфах (Греція);
 • 20.05-4.06 2007 р .: на запрошення Археоклуба Мондрагон (Італія) вивчала археологічні пам'ятники Кампанії (Італія): Мондрагона, Помпеї, Геркуланум, Стабія, Пестум.

Підвищення кваліфікації:

 • 2009 -2010 рр .: освітня програма «Створення дидактичних матеріалів засобами сучасних інформаційних технологій» (72 години);
 • 1.03.-15.12.2011 р .: додаткова програма підвищення кваліфікації «Розробка навчально-методичних матеріалів засобами web-технологій» (72 години);
 • 2018 р .: додаткова програма підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи інклюзивної вищої освіти» (36 годин).

Дипломи та грамоти:

 • 2009 р .: нагороджена Почесним знаком Святої Тетяни ступеня «Наставник молоді» за багаторічну просвітницьку та соціальну діяльність. Засновники Почесного знака: Санкт-Петербурзька єпархія, Рада ректорів вищих навчальних закладів Санкт-Петербурга, міжвузівська асоціація «Покров».
 • 2010 р .: Почесна грамота міністерства освіти і науки Російської Федерації;
 • 2018 р .: Диплом I ступеня на університетській виставці наукових досягнень РГПУ ім. А.І. Герцена в номінації «Навчально-методичний комплекс, підручник, розробка для вищої школи в галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін» за підручник «Історія стародавнього світу» (М .: Юрайт, 2018).

Розклад занять: https://atlas.herzen.spb.ru/schedule.php?id=1076

Стаж роботи: загальний - 41 рік, за фахом - 40,5 років.

Архів »

Php?
Php?