Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена | безіменна сторінка

 1. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена Магістерські програми:
 2. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 3. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 4. 4. Зміст програми
 5. 5. Критерії оцінки
 6. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 7. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 8. Магістерські програми:
 9. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 10. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 11. 4. Зміст програми
 12. 5. Критерії оцінки
 13. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 14. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 15. Магістерські програми:
 16. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 17. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 18. 4. Зміст програми
 19. 5. Критерії оцінки
 20. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 21. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 22. Магістерські програми:
 23. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 24. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 25. 4. Зміст програми
 26. 5. Критерії оцінки
 27. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 28. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 29. Магістерські програми:
 30. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 31. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 32. 4. Зміст програми
 33. 5. Критерії оцінки
 34. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 35. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 36. Магістерські програми:
 37. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 38. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 39. 4. Зміст програми
 40. 5. Критерії оцінки
 41. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 42. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 43. Магістерські програми:
 44. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 45. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 46. 4. Зміст програми
 47. 5. Критерії оцінки
 48. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 49. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 50. Магістерські програми:
 51. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 52. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 53. 4. Зміст програми
 54. 5. Критерії оцінки
 55. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)
 56. Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена
 57. Магістерські програми:
 58. 2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:
 59. 3. Форма вступного випробування і його процедура
 60. 4. Зміст програми
 61. 5. Критерії оцінки
 62. 6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. посібник. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. посібник. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. посібник. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Александрова Н.А. Балет. Танець. Хореографія: Короткий словник танцювальних термінів і понять. СПб., 2011 року.
 2. Вашкевич М.М. Історія хореографії всіх віків і народів. СПб. 2009.
 3. Красовська В.М. Історія російського балету. СПб., 2010 року.
 4. Красовська В.М. Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Романтизм. СПб., 2008.
 5. Короткий словник танців: Електронний ресурс. М., 2011 року.
 6. Нікітін В. Ю. Композиція уроку і методика викладання модерн-джаз танцю. М. 2010 року.
 7. Полятков С. С. Основи сучасного танцю. М., 2009.
 8. Светлов В.Я. Сучасний балет. СПб. 2009.

Додаткова:

 1. Ваганова А.Я. Основи класичного танцю. Л., 1980.
 2. Валукін Є.П. Система чоловічого класичного танцю. М., 1999. ..
 3. Вороніна І. Історико-побутовий танець. М., 1980.
 4. Головкіна С.Н. Уроки класичного танцю в старших класах. М .: Мистецтво, 1989.
 5. Дініц Е. В. Джазові танці. М. 2010 року.
 6. Домарк В.Ю. Класичний танець. Роздуми балетного педагога.Мастер-клас чоловічого театрального уроку. СПб., 2010 року.
 7. Зайфферт Д. Педагогіка і психологія танцю. Нотатки хореографа. СПб., 2012.
 8. Захаров Р. Твір танцю. Сторінки педагогічного досвіду. М., 1989.
 9. Красовська В.М. Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Преромантизм. СПб. 2009.
 10. Костровицька В.С. 100 уроків класичного танцю. Л., 1981.
 11. Моріц В.Е, Тарасов Н.І., Чекригін А.І. Методика класичного тренажу. СПб. 2009.
 12. Новерр Ж.Ж. Листи про танці / Под ред. А.А. Гвоздьова. СПб., 2007.

Вимоги до прослуховування для магістерської програми «Теорія і практика вокального мистецтва»

Виконавська програма повинна включати наступні номінації:

 1. Арія зарубіжного композитора;
 2. Арія російського композитора;
 3. Романс зарубіжного композитора;
 4. Романс російського композитора;
 5. Старовинна арія (XVII-XVIII ст.);
 6. Твір композитора ХХ або ХХІ ст.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння різними стилями і жанрами вокальної музики, здатність до інтерпретації виконуваних творів, вокальну техніку.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь представляється в комісію.

Вимоги до прослуховування для магістерської програми «Теорія і практика музично-інструментального мистецтва»

Виконавська програма повинна включати три номінації:

Фортепіано, струнні:

 1. Поліфонічний твір (від бароко до сучасності);
 2. Твір великої форми (сонати, рондо, варіації);
 3. Твір вільної форми на вибір виконавця.

Духові, ударні:

Три різнохарактерних твори

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати артистизм, творчий підхід до інтерпретації виконуваних творів, володіння стилем, віртуозність.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь представляється в комісію.

Магістерська програма:

Програма здійснюється на позабюджетної основі Програма здійснюється на позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року

Вартість навчання: Вартість навчання:

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Реларусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року

Форма навчання очна Форма навчання очна

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • Виконавська майстерність - фортепіано

Виконавська програма повинна включати три номінації:

 • Поліфонічний твір (від бароко до сучасності)
 • Твір Гайдна, Моцарта або бетховена (сонати, рондо, варіації)
 • Твір вільної форми на вибір виконавця.

Критерії оцінювання:

Абітурієнт повинен продемонструвати артистизм, творчий підхід до інтерпретації виконуваних творів, володіння стилем, віртуозність.

Магістерська програма:

Програма здійснюється на позабюджетної основі Програма здійснюється на позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року

Вартість навчання: Вартість навчання:

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Реларусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року

Форма навчання очна Форма навчання очна

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • Виконавська майстерність - вокал

Виконавська програма повинна включати наступні номінації:

 1. Арія зарубіжного композитора
 2. Арія російського композитора
 3. Романс зарубіжного композитора
 4. Романс російського композитора
 5. Старовинна арія (17-18 ст.)
 6. Твір композитора XX (або XXI) в.

Критерії оцінювання:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння різними стилями і жанрами вокальної музики, здатність до інтерпретації виконуваних творів, вокальну техніку.

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Офіційний сайт університету імені А.І. Герцена

Магістерські програми:

Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі Програма здійснюється на бюджетній і позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників .

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання: Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання:

 • на бюджетній основі з 20 червня по 20 липня 2019 роки;
 • на позабюджетної основі з 20 травня по 22 серпня 2019 року.

Вартість навчання (інформація уточнюється): Вартість навчання (інформація уточнюється):

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року.

Форма навчання очна Форма навчання очна.

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • історія і теорія педагогіки мистецтва

Вимоги для вступників

1. Цілі і завдання вступного випробування

Вступне випробування до магістратури направлено на виявлення ступеня мотивованості і готовності абітурієнтів до освоєння магістерських програм за напрямом «44.04.01 Педагогічна освіта». В ході вступного випробування оцінюються професійні, інтелектуально-комунікативні, освітні (навчальні) компетентності, що включають в себе знання та вміння по історичним, теоретичним і методичним основам педагогіки мистецтва, рівень інтересу до професійної педагогічної діяльності.

2. Основні вимоги до рівня практичні навички, необхідні вступникам до магістратури:

В ході іспиту оцінюється:

 • рівень розуміння функцій і змісту педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної;
 • рівень засвоєння знань з історії та практики педагогіки мистецтва, етапам її становлення і розвитку;
 • уявлення про особливості сучасного освітнього процесу,
 • знання структури педагогіки мистецтва, її понятійного апарату;
 • знання основних напрямків розвитку сучасної педагогічної думки в сфері мистецтва.

3. Форма вступного випробування і його процедура

Вступні випробування проводяться у формі тестування та співбесіди (для магістерських програм «Музична освіта», «Музично-комп'ютерні технології», тестування і перегляду (для магістерських програм «Хореографічне мистецтво і освіта», «Театральна освіта»), тестування і прослуховування «Теорія і практика вокального мистецтва »і« Теорія і практика музично-інструментального мистецтва »).

Для виконання тестових завдань надається дві академічні години.

4. Зміст програми

Зміст поняття освіту, виховання, педагогіка, методика, технології. Сутність і функції педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Сучасні форми педагогіки мистецтва - загальної та спеціальної. Історія художньої освіти, його періодизація, основні центри розвитку, видатні представники. Основні напрямки сучасного загального художньої освіти, їх цілі, завдання, методичні принципи, технології. Основні теоретичні проблеми художньої освіти, рівень їх розробленості. Реформаторський процес в освіті XX - XXI століття, його принципи, спрямованість.

5. Критерії оцінки

Оцінка проводиться за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні тесту - 60.

Максимальна кількість балів при оцінюванні співбесіди - 40, з них:

 • відповідь на теоретичне питання (30 балів);
 • відповідь на питання колоквіуму (10 балів).

Критерії оцінки відповідей (співбесіда, колоквіум):

 • повнота висвітлення питання;
 • логіка викладу матеріалу;
 • загальна ерудиція як контекст висвітлення питання;
 • здатність до аналізу і узагальнення.

Максимальна кількість балів при оцінюванні програм перегляду, прослуховування - 40.

6. Приблизний перелік областей педагогіки мистецтва для підготовки до вступного випробування (тестування)

 1. Вчення про етос в естетиці Античності.

 2. Художня культура і педагогіка епохи Відродження.

 3. Епоха Просвітництва. Естетика, культура, освіта.

 4. Європейські виконавські школи: історія і сучасність.

 5. Західноєвропейська естетика, теорія і практика педагогіки мистецтва (кінець XVII - перша половина XIX ст.)

 6. Культура і освіта Давньої Русі.

 7. Мистецтво та освіта Росії XVIII - першої половини XIX століття.

 8. Освіта в навчальних закладах різних типів. (Росії і європейських країн від витоків до сучасності).

 9. Структура і зміст вітчизняної системи педагогічної освіти ХХ - початку XXI ст.

 10. Системи загального (масового) художнього виховання ХХ - початку XXI ст. (Європейські країни, США, Росія).

 11. Розвиток творчих здібностей в методиці і практики педагогіки мистецтва.

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музична освіта»

Висвітлення актуальних питань педагогіки мистецтва:

 1. Шкільне художнє виховання і освіту: фактори і час становлення в Росії і за кордоном.
 2. Передумови становлення загального художнього виховання.
 3. Основні напрямки розвитку педагогіки загального художнього виховання і освіти.
 4. Видатні реформатори педагогіки мистецтва.
 5. Видатні реформатори педагогіки шкільної освіти в сфері мистецтва.
 6. Шкільні реформи XX - початку XXI століть і їх причини. Художнє виховання в контексті реформ.
 7. Сучасний стан художнього виховання і освіти в Росії і за кордоном.
 8. Интегративное напрям у педагогіці художнього виховання і освіти: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 9. Напрямок раннього художнього розвитку: передумови формування, еволюція, видатні представники.
 10. Художнє виховання і освіту в системі загальноосвітньої школи: статус і функції.
 11. Основні теоретичні проблеми художнього виховання і освіти, їх базова роль у розвитку педагогіки мистецтва.
 12. Проблема художньо-творчих здібностей, рівень її наукового осмислення.
 13. Проблема художнього сприйняття, рівень її наукового осмислення.
 14. Вікова психологія як основа розвитку педагогіки шкільного художнього виховання.
 15. Імпровізація і гра: поняття, роль і місце в підходах до вирішення проблем педагогіки мистецтва, методичних завдань.
 16. Масове естетичне виховання в контексті глобальних проблем сучасності.
 17. Естетичне виховання в системі російського дворянського освіти і феномен вітчизняної художньої культури XIX- початку XX століть.
 18. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художньо-творчі здібності.
 19. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: художнє сприйняття.
 20. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки мистецтва: вікові особливості художньо-творчого розвитку.
 21. Основоположні праці в розробці теоретичних проблем педагогіки художнього виховання: імпровізація і гра.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Алексєєв А. Д. З історії фортепіанної педагогіки. Керівництва по грі на клавишно-струнних інструментах (Від епохи Відродження до середини століття). Хрестоматія. - Київ, 1974.
 2. Алексєєв А. Д. Історія фортепіанного мистецтва. Ч.1-3. - М., 1962, 1967, 1982.
 3. Алексєєв А. Д. Російська фортепіанна музика. Від витоків до вершин творчості. - М., 1963.
 4. Апраксина О. А. Музичне виховання в російській загальноосвітній школі. - М .; Л., 1948.
 5. Баренбойм Л. А. А. Г. Рубінштейн. Життя, артистичний шлях, творчість, музично -Суспіл діяльність. Т.1. - Л., 1957.
 6. З історії радянського музичного освіти: Збірник матеріалів і документів. (1917-1927) / Відп. ред. П. А. Вульфіус. - Л., 1969.
 7. Історія російської музики в 10-ти томах. Т.5., Т. 6. - М., 1988, 1989.
 8. Маріупольська Т. Г. Проблеми традицій і новаторства в сучасній теорії і методики викладання музики. -, 2002.
 9. Музичне виховання в Угорщині / під ред. Л. А. Баренбойма. - М., 1983.
 10. Натансон В. А. Минуле російського піанізму (XVIII - початок XIX століття). Нариси і матеріали. - М., 1960.
 11. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 12. Теплов Б. М. Психологія музичних здібностей. - М., 1998.
 13. Терентьєва Н. А. Музична педагогіка і освіта. Історія і теорія розвитку від витоків до сучасності. - СПб., 1997..
 14. Шестаков В. П. Від етосу до афекту. Історія музичної естетики від Античності до XVIII століття. - М., 1975

Додаткова:

 1. Асафьєв Б. В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті / ред. Е. М. Орлова - Л., 1973.
 2. Баренбойм Л. А. Музична педагогіка та виконавство. - Л., 1974.
 3. У фортепіанних класах Ленінградської консерваторії / ред. Л. А. Баренбойм. - Л., 1968.
 4. Готсдінер А. Л. Музична психологія. - М., 1993.
 5. З історії музичного виховання: Хрестоматія / ред.-упоряд. О. А. Апраксина. - М., 1990..
 6. Ліванова Т. Н. Педагогічна діяльність російських композиторів-класиків. - М .; Л., 1951.
 7. Малінковская А. В. Фортепіанно-виконавське інтонування: Проблеми художнього інтонування на фортепіано і аналіз їх розробки в методико-теоретичній літературі XVI-XX століть: Нариси. - М., 1990..
 8. Миколаєва Є. В. Музична освіта в Стародавній Русі з кінця X до середини XVII століття: навчальний посібник. - М., 2000..
 9. Праслова Г. А. Музична освіта в Росії (XI - початок XXI століть): навчальний посібник. - СПб., 2007.
 10. Тарасова К. В. Онтогенез музичних здібностей. - М., 1988.
 11. Терентьєва Н. А., Налетова І. Н. Технологія і методика навчання музиці: навчальний посібник. - Спб., 2003.
 12. Ципін Г. М. Музично-виконавське мистецтво: Теорія і практика. - СПб., 2001..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Менеджмент в музичному мистецтві та освіті»

Уявити обгрунтування проекту заходи, освітнього проекту в сфері музичного мистецтва і освіти (не більше 3-4 сторінок), включаючи:

 • актуальність і важливість проекту;
 • на кого розрахований проект (аудиторія, споживачі, клієнти);
 • короткий опис змісту проекту;
 • обгрунтування реалізації проекту: на якій організаційній базі він може бути реалізований; за чиєю підтримкою, при якому кадровому забезпеченні, необхідна матеріально-технічна база;
 • необхідні фінансові кошти і джерела їх покриття.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати чіткість формулювання цілей, завдань проекту, вміння виділяти проблему і обґрунтовувати її актуальність, володіння технологіями і методами планування, складанням кошторисів витрат і доходів.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Большаков А. Менеджмент: Учеб. допомога. СПб., 2000..
 2. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник М., 1996.
 3. Виханский О. Менеджмент: Підручник. М., 2003.
 4. Єрмаков В. Менеджмент організації: Учеб. допомога. М., 2005.
 5. Карлоф Б. Ділова стратегія. М., 1990..
 6. Кравченко А. Історія менеджменту: Учеб посібник. М., 2000..
 7. Кримов С. Методологічні основи менеджменту: Учеб. допомога. Томськ, 2002.
 8. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. М., 1993.
 9. Музичне і театральне продюсування. Російський і зарубіжний досвід / Ред. Бабков В. М., 2008.
 10. Песоцька Е. Маркетинг послуг. СПб., 1997..
 11. Семенова І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для вузів. М., 1999..
 12. Стратегічне планування / За ред. Е. Уткіна. М., 1998..
 13. Тульчинський Г. Менеджмент в сфері культури. СПб, 2001..
 14. Уткін Е. Професія - менеджер. М., 1992.
 15. Хол Р. Організації: структури, процеси, результати. СПб., 2000..

Додаткова:

 1. Драгічевіч-Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анімація, маркетинг. Новосибірськ, 2000.
 2. Законодавство про культуру / Упоряд. Б. Букрєєв. М., 2001..
 3. Моргунов Є. Управління персоналом: дослідження, оцінка, навчання: Навчальний посібник. М., 2000..
 4. Морозова О. Економіка і організація підприємств соціально-культурної сфери. СПб, 2002.
 5. Ньюстром Дж., Девіс К. Організаційна поведінка. СПб., 2000..
 6. Сучасний менеджмент - ключ до економічного підйому / Под ред. С. Пирогова. М., 2000..

Вимоги до співбесіди для магістерської програми «Музично-комп'ютерні технології»

Демонстрація власної композиції, аранжування, відомостей (Mixes) в аудіоформаті і в проектах відповідних програм (2-3 твори в форматі MIDI).

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння композиційними особливостями стилів електро-акустичної музики масових жанрів (RnB, рок, поп, джаз, техно, транс і ін.), Адекватне застосування цих навичок в аранжуванні і зведенні, а також теоретичну оснащеність в процесі музично-інформаційного дискурсу.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь надається в комісію.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Акинін П. Світові інформаційні ресурси. Інтернет. М., 2008.
 2. Алдошина І., Прітс Р. Музична акустика: Підручник для вищих навчальних закладів. СПб., 2006.
 3. Дворко Н., Діново В. Кубіцький Ю., Шугалія С. Основи звукорежисури: Творчий практикум. СПб., 2006.
 4. Інформаційні та комунікаційні технології в інноваційній підготовці фахівців: Навчальний посібник / За ред. Т. Носковой. СПб., 2007.
 5. Корольов А. Музичний комп'ютер. СПб., 2006.
 6. Красильников І. М. Електромузичні інструменти: Навчальний посібник. Єкатеринбург, 2007.
 7. Музично-комп'ютерні технології в освіті: Навчальний посібник / Наук. ред. Р. Шитикова, Г. Овсянкина. СПб., 2010 року.
 8. Мурзін Е. Біля витоків електронної музики. М., 2008.
 9. Андерсен А., Овсянкина, Г., Шитикова Р. Сучасні музично-комп'ютерні технології: Навчальний посібник. СПб., 2013.
 10. Теорія сучасної композиції: Навчальний посібник. М., 2007..
 11. Технології взаємодії людини з високотехнологічної інформаційним середовищем: Навчально-методичний комплекс / За ред. В. Соломіна, Е. Власової. СПб., 2008.

Додаткова:

 1. Башмаков А., Старих В. Систематизація інформаційних ресурсів освіти: класифікація та метадані. М., 2003.
 2. Бондаренко Є., Якушина Е. Інтернет і медіаосвіта. М., 2005.
 3. Данильчук Є. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за педагогічними спеціальностями. Волгоград, 2002.
 4. Дворко Н. Професія - режисер мультимедіа. Спб., 2004.
 5. Динов В. Звукова картина. Записки звукорежисера. СПб., 2012.
 6. Кирилова Н. медіакультури: від модерну до постмодерну. М., 2005.
 7. Корольов А. Безкоштовні комп'ютерні програми для музиканта. СПб., 2008.
 8. Лебедєв С., Трубинов П. Російська книга про Finale. Спб., 2003.
 9. Ломакін П. Звук на персональному комп'ютері. М., 2004.
 10. Меерзон Б. Акустичні основи звукорежисури. М., 2004.
 11. Нікамін В. Цифровий звукозапис. Технології та стандарти. , 2002.
 12. Основи режисури мультимедіа-програм / Под ред. Н. Дворко. Спб., 2005.
 13. Петелін Р., Петелін Ю. Музичний комп'ютер. Секрети майстерності. М., 2004.
 14. Пучков С., Светлов М. Музичні комп'ютерні технології. Сучасний інструментарій творчості. Спб., 2005.
 15. Федоров А. Медіаосвіта майбутніх педагогів. Таганрог, 2005.
 16. Шликова О. Культура мультимедіа: Навчальний посібник для студентів МГУКИ. М., 2004.

Вимоги до перегляду для магістерської програми «Хореографічне мистецтво і освіта»

Хореографічна композиція (соло або дует) на музику композитора будь-якої епохи у власній хореографії або фрагмент.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння технікою танцю, пластичну і емоційну виразність, музикальність виконання.

Форма одягу: взуття, придатна для занять хореографією

 • для дівчат: купальник і спідниця, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру;
 • для юнаків: футболка і трико, або футболка і спортивні штани, що обтягують фігуру.


Приблизний перелік областей педагогіки для підготовки до вступного випробування (тестування):

 1. Виникнення і розвиток хореографічного мистецтва (історико-соціальні аспекти виникнення, ранні форми танцю)
 2. Становлення і розквіт хореографічного мистецтва в Древньому світі. Танцювальна культура Стародавньої Греції і Стародавнього Сходу.
 3. Танцювальна культура західноєвропейських країн від епохи середньовіччя до Відродження. Народження балету.
 4. Формування провідних шкіл класичного танцю: західноєвропейський балетний театр. Становлення дієвого балету.
 5. Балетний романтизм. Видатні хореографи і виконавці епохи романтизму.
 6. Бальний танець XIX століття.
 7. Поява розважальних балетів в хореографії XIX століття, танець очима художників.
 8. Вільний танець Айседори Дункан і стиль модерн в хореографічному мистецтві XX століття.
 9. Музичні стилі та хореографія XX століття.
 10. Російська народна танцювальна культура.
 11. Русский балетний театр першої половини XIX століття (творчість балетмейстерів І. Вальберх, Шарля Луї Дідло). Особливості балетного романтизму в Росії.
 12. Балетний театр другої половини XIX століття. Епоха М. Петіпа. Виникнення симфонічного балету (попередники М. Петіпа, єдність оперного та балетного театру в творчості М. І. Глінки, особливості хореографічного стилю і методів Петіпа)
 13. Реформатори балетної сцени XX століття (А. Горський, К.Я.Голейзовскій, Ф.В. Лопухів, Р.Захаров, Л.Лавровскій і д-р.).
 14. Тріумфальний успіх і міжнародне визнання російського балету. «Русский сезони» С. Дягілєва в Парижі.
 15. Народно-сценічний танець як особливий жанр хореографії XX століття.
 16. Індивідуальність стилю і методів хореографів сучасності: драматургія, стиль, новаторство пластики.
 17. Танцювальне мистецтво Росії другої половини XX-початку XXI століття. Класика і сучасність на балетній сцені.
 18. Закордонне хореографічне мистецтво. Виникнення і розвиток танцю модерн. Джазовий танець як особливий вид сценічного хореографії. Творчість Джоржа Баланчина.
 19. Роль танцювальних фестивалів і конкурсів в розвитку хореографічного мистецтва.

Список рекомендованої літератури для співбесіди:

Основна:

 1. Александрова Н.А. Балет. Танець. Хореографія: Короткий словник танцювальних термінів і понять. СПб., 2011 року.
 2. Вашкевич М.М. Історія хореографії всіх віків і народів. СПб. 2009.
 3. Красовська В.М. Історія російського балету. СПб., 2010 року.
 4. Красовська В.М. Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Романтизм. СПб., 2008.
 5. Короткий словник танців: Електронний ресурс. М., 2011 року.
 6. Нікітін В. Ю. Композиція уроку і методика викладання модерн-джаз танцю. М., 2010 року.
 7. Полятков С. С. Основи сучасного танцю. М., 2009.
 8. Светлов В.Я. Сучасний балет. СПб. 2009.

Додаткова:

 1. Ваганова А.Я. Основи класичного танцю. Л., 1980.
 2. Валукін Є.П. Система чоловічого класичного танцю. М., 1999. ..
 3. Вороніна І. Історико-побутовий танець. М., 1980.
 4. Головкіна С.Н. Уроки класичного танцю в старших класах. М .: Мистецтво, 1989.
 5. Дініц Е. В. Джазові танці. М., 2010 року.
 6. Домарк В.Ю. Класичний танець. Роздуми балетного педагога.Мастер-клас чоловічого театрального уроку. СПб., 2010 року.
 7. Зайфферт Д. Педагогіка і психологія танцю. Нотатки хореографа. СПб., 2012.
 8. Захаров Р. Твір танцю. Сторінки педагогічного досвіду. М., 1989.
 9. Красовська В.М. Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Преромантизм. СПб. 2009.
 10. Костровицька В.С. 100 уроків класичного танцю. Л., 1981.
 11. Моріц В.Е, Тарасов Н.І., Чекригін А.І. Методика класичного тренажу. СПб. 2009.
 12. Новерр Ж.Ж. Листи про танці / Под ред. А.А. Гвоздьова. СПб., 2007.

Вимоги до прослуховування для магістерської програми «Теорія і практика вокального мистецтва»

Виконавська програма повинна включати наступні номінації:

 1. Арія зарубіжного композитора;
 2. Арія російського композитора;
 3. Романс зарубіжного композитора;
 4. Романс російського композитора;
 5. Старовинна арія (XVII-XVIII ст.);
 6. Твір композитора ХХ або ХХІ ст.

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння різними стилями і жанрами вокальної музики, здатність до інтерпретації виконуваних творів, вокальну техніку.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь представляється в комісію.

Вимоги до прослуховування для магістерської програми «Теорія і практика музично-інструментального мистецтва»

Виконавська програма повинна включати три номінації:

Фортепіано, струнні:

 1. Поліфонічний твір (від бароко до сучасності);
 2. Твір великої форми (сонати, рондо, варіації);
 3. Твір вільної форми на вибір виконавця.

Духові, ударні:

Три різнохарактерних твори

критерії:

Абітурієнт повинен продемонструвати артистизм, творчий підхід до інтерпретації виконуваних творів, володіння стилем, віртуозність.

Перелік творів в письмовому вигляді заздалегідь представляється в комісію.

Магістерська програма:

Програма здійснюється на позабюджетної основі Програма здійснюється на позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року

Вартість навчання: Вартість навчання:

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Реларусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року

Форма навчання очна Форма навчання очна

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • Виконавська майстерність - фортепіано

Виконавська програма повинна включати три номінації:

 • Поліфонічний твір (від бароко до сучасності)
 • Твір Гайдна, Моцарта або бетховена (сонати, рондо, варіації)
 • Твір вільної форми на вибір виконавця.

Критерії оцінювання:

Абітурієнт повинен продемонструвати артистизм, творчий підхід до інтерпретації виконуваних творів, володіння стилем, віртуозність.

Магістерська програма:

Програма здійснюється на позабюджетної основі Програма здійснюється на позабюджетної основі.

Перелік документів для вступників Перелік документів для вступників

Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року Терміни подачі документів для вступників на очну форму навчання з 20 травня по 22 серпня 2019 року

Вартість навчання: Вартість навчання:

 • для громадян РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)
 • для громадян держав-членів СНД (за винятком Республіки Реларусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки)

Початок навчання з 1 вересня 2019 року Початок навчання з 1 вересня 2019 року

Форма навчання очна Форма навчання очна

Перелік вступних випробувань: Перелік вступних випробувань:

 • Виконавська майстерність - вокал

Виконавська програма повинна включати наступні номінації:

 1. Арія зарубіжного композитора
 2. Арія російського композитора
 3. Романс зарубіжного композитора
 4. Романс російського композитора
 5. Старовинна арія (17-18 ст.)
 6. Твір композитора XX (або XXI) в.

Критерії оцінювання:

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння різними стилями і жанрами вокальної музики, здатність до інтерпретації виконуваних творів, вокальну техніку.

Абітурієнт повинен продемонструвати володіння різними стилями і жанрами вокальної музики, здатність до інтерпретації виконуваних творів, вокальну техніку