Організація ділових переговорів - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Викладаються основи теорії і практики зовнішньоекономічної діяльності. Розглядається широке коло питань, пов'язаних з організацією, управлінням і державним регулюванням зовнішньоекономічних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності, організацією роботи по підбору партнерів, підготовки та укладення контрактів в різних сферах зовнішньоекономічної діяльності. Досліджуються форми реалізації товару і способи передачі сучасних технологій, характер ділового спілкування і питання етики. Особливу увагу приділено аналізу діяльності зарубіжних фірм. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних факультетів вищих навчальних закладів, фахівців підприємств, організацій, які цікавляться питаннями організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю. уточнити місце і час проведення переговорів; підготувати бази договірних цін; підготувати проекти протоколів, угод і контрактів; вивчити всю попередню переписку з партнером; узгодити можливі шляхи вирішення протиріч; вивчити досьє на фірму і її представників, що беруть участь в переговорах; підготувати програму перебування делегації фірми; уточнити склад учасників переговорів уточнення точок зору і позицій сторін; обгрунтування і обговорення позицій; узгодження позицій і вироблення домовленостей дуже важливо знати всі деталі позиції партнера, зробити взаємозвірки однорідності тлумачення сторонами основних термінів. Це особливо важливо, коли переговори йдуть на різних мовах і вловити мовні нюанси не завжди вдається. На цій стадії переговорів доречний обмін письмовими документами, що містять чіткий виклад позицій сторін переговорів включає всебічне обговорення проблем, аргументації і контраргументації по ним. Аргументи і контраргументи повинні грунтуватися на логічних висновках, конкретних даних. На цій стадії нерідко виникають великі труднощі, переговори можуть зайти в глухий кут, тому доцільно йти від рішення простих зÐ