Правила запису в ЕЧЗ

Тимчасові Правила запису в електронний читальний зал ФГБУ «Президентська бібліотека імені Б. М. Єльцина»

Єльцина»

1. Право користування електронним читальним залом ФГБУ «Президентська бібліотека імені Б. М. Єльцина» (далі - Президентська бібліотека) для роботи з електронними документами, що мають наукове і освітнє значення, надається особам, які досягли 18-річного віку. У виняткових випадках доступ в електронний читальний зал надається особам у віці від 14 років з урахуванням індивідуальних інформаційних потреб. Право користування електронним читальним залом Президентської бібліотеки може бути надано юридичним особам на умовах укладених між сторонами договорів.

2. Запис громадян Російської Федерації, що мають постійну реєстрацію в Санкт-Петербурзі або Ленінградської області, в електронний читальний зал Президентської бібліотеки, розташований за адресою: Санкт-Петербург, Сенатська пл., Д. 3, здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт або інші документи, які визнаються такими законодавством Російської Федерації), письмового клопотання направляє організації (додаток № 1, № 2) або диплома про присвоєння наукового ступеня доктора наук, а також заповненої анкети ч ітателя (додаток № 4) затвердженого зразка. Непрацюючі громадяни надають особисте клопотання на ім'я генерального директора Президентської бібліотеки (додаток № 3). Громадянин Російської Федерації, який має постійну реєстрацію в Санкт-Петербурзі, отримує іменний електронний читацький квиток, дійсний протягом 5 років.

3. Іногородні громадяни Російської Федерації, які тимчасово проживають на території Санкт-Петербурга або Ленінградської області, для отримання іменного електронного читацького квитка, крім документів, зазначених у п. 2, пред'являють також документи, що підтверджують наявність тимчасової реєстрації за місцем проживання або місцем перебування. Иногороднему громадянину Російської Федерації в залежності від терміну його проживання на території Санкт-Петербурга або Ленінградської області видається іменний електронний читацький квиток, дійсний протягом 5 років або тимчасовий іменний електронний читацький квиток на термін реєстрації. При відсутності документів, що підтверджують реєстрацію іногороднього громадянина Російської Федерації в Санкт-Петербурзі або Ленінградської області, громадянину може бути виданий демонстраційний електронний читацький квиток (на одне відвідування).

4. Іноземні громадяни та особи без громадянства записуються в електронний читальний зал на підставі: документів, що засвідчують особу (з перекладом на російську мову), заповненої анкети читача затвердженого зразка; документів, виданих уповноваженими органами, які б підтверджували законність проживання або перебування на території Російської Федерації в Санкт-Петербурзі або Ленінградської області; письмового клопотання (з перекладом на російську мову) направляє організації із зазначенням терміну користування інформаційними ресурсами Президентської бібліотеки. Іноземні громадяни та особи без громадянства в залежності від зазначеного терміну отримують демонстраційний електронний читацький квиток (на одне відвідування) або тимчасовий іменний електронний читацький квиток на термін користування інформаційними ресурсами Президентської бібліотеки.

5. Документами, що засвідчують особу, є:

Для громадян Російської Федерації

Копії документів, що засвідчують особу, в тому числі нотаріальна копія паспорта, посвідчення водія, пенсійне посвідчення та ін., Не є підставою для отримання читацького квитка. Документи на отримання (придбання) житлової площі не є підтвердженням наявності реєстрації в Російській Федерації.

Для іноземних громадян

Для осіб без громадянства

6. При першому відвідуванні з метою запису в Президентську бібліотеку відвідувачеві слід звернутися до співробітника відділу обслуговування користувачів, що знаходиться у вестибюлі 1-го поверху. Після бесіди з ним, ознайомлення з тимчасовими Правилами записи, пред'явлення необхідних документів і заповнення анкети читача відвідувач отримує разовий електронний пропуск на вхід в будівлю Президентської бібліотеки в бюро перепусток.

7. Після отримання разового електронного пропуску відвідувач слід на пункт запису читачів.

8. На пункті записи читачів вперше прийшов відвідувач знайомиться з умовами роботи в електронному читальному залі і проходить співбесіду зі співробітником відділу обслуговування користувачів, про що робиться відмітка в журналі первинних відвідувань. Після перевірки особистих даних і заповненої анкети читача відвідувачеві видається демонстраційний електронний читацький квиток, який дозволяє працювати з ресурсами електронного читального залу протягом одного відвідування. Демонстраційний квиток повертається на пункт запису читачів після закінчення роботи з ресурсами. Разовий пропуск, виданий бюро перепусток, повертається на виході з Президентської бібліотеки.

9. Після ознайомлення з інформаційними ресурсами Президентської бібліотеки користувач може звернутися на пункт запису читачів для оформлення заявки на видачу іменного електронного читацького квитка. Процедура отримання іменного читацького квитка включає: створення реєстраційної картки та введення анкетних даних в базу даних читачів; фотографування; ознайомлення з тимчасовими Правилами користування електронним читальним залом Президентської бібліотеки; підтвердження згоди на дотримання зазначених тимчасових Правил особистим підписом, в тому числі електронної; виготовлення іменного електронного читацького квитка протягом двох робочих днів. Видача читацьких квитків проводиться в дні роботи електронного читального залу і заочно не здійснюється.

10. Наступний доступ читачів на територію Президентської бібліотеки здійснюється за іменним електронного читацького квитка і разовому електронного пропуску, який видається в бюро перепусток.

11. Іменний електронний читацький квиток дає право його власникові працювати з ресурсами електронного читального залу, а також відвідувати відкриті заходи, що проходять в медіазалах, конференц- і виставковому залах - за попереднім записом і при наявності вільних місць.

12. Іменний електронний читацький квиток громадянам Російської Федерації видається безкоштовно. Решта категорії користувачів оплачують вартість виготовлення електронного читацького квитка.

13. При зміні персональних даних, зазначених в анкеті, читачеві слід звернутися до співробітника на пункт запису читачів для внесення таких в базу даних читачів. Зміна прізвища є підставою для видачі нового електронного читацького квитка.

14. У разі механічних пошкоджень електронного читацького квитка, допущених з вини користувача, його власник оплачує вартість виготовлення дубліката читацького квитка.

15. Будь-який вид електронного читацького квитка, як іменний, так і демонстраційний, не може бути переданий іншій особі. При його втраті слід негайно повідомити на пункт запису читачів особисто, по телефону або по електронній пошті. Для отримання дубліката іменного електронного читацького квитка необхідно подати особисту заяву та пред'явити документи, необхідні при запису читача в електронний читальний зал. Вартість виготовлення дубліката електронного читацького квитка оплачується читачем.

16. Іменний постійний електронний читацький квиток дійсний протягом 5 років з моменту його видачі, після чого підлягає перереєстрації. Для перереєстрації електронного читацького документа читачеві необхідно представити документи, необхідні при записі в електронний читальний зал.

17. Разовий пропуск, що видається бюро перепусток для проходу на проведені Президентської бібліотекою заходи, не дає права користування ресурсами електронного читального залу.

18. Електронний читальний зал розміщується на території Президентської бібліотеки за адресою: м Санкт-Петербург, Сенатська пл., Д. 3, і працює за таким розкладом: вівторок, четвер, субота з 11.00 до 19.00, за винятком святкових і санітарних днів. Санітарними днями є: останній вівторок місяця і останні три дні грудня. Прохід в електронний читальний зал здійснюється з 11.00 до 18.00, надання додаткових послуг проводиться з 11.00 до 18.30, вихід користувачів з будівлі Президентської бібліотеки здійснюється не пізніше 19.15.

19. Доступ до будівлі Президентської бібліотеки може бути обмежений в період проведення масових суспільно-культурних і офіційних заходів. Інформація про зміни в режимі роботи бібліотеки доступна на Інтернет-порталі ФГБУ «Президентська бібліотека імені Б. М. Єльцина» , А також завчасно вивішується на пунктах обслуговування і центральному вході в Президентську бібліотеку.

Внесок в будівлю ФГБУ «Президентська бібліотека імені Б. М. Єльцина» цивільної й службової зброї, включаючи кошти самооборони, заборонений. На тимчасове зберігання зброю від відвідувачів Президентської бібліотеки не приймається.

  • паспорт громадянина Російської Федерації з відміткою про реєстрацію за місцем проживання в Російській Федерації або паспорт і довідка про реєстрацію за місцем перебування, видана органами Федеральної міграційної служби по Санкт-Петербургу і Ленінградської області;
  • військовий квиток для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу в Санкт-Петербурзі або Ленінградської області за призовом;
  • інші документи, визнані відповідно до законодавства Російської Федерації документами, що засвідчують особу;
  • паспорт іноземного громадянина або інший документ (з перекладом на російську мову), що визнається чинним законодавством РФ або міжнародним законодавством в якості документа, що посвідчує особу громадянина іншої держави;
  • документи, які визнаються діючим законодавством РФ або міжнародним законодавством в якості документа, що посвідчує особу особи без громадянства.

Контактна інформація Електронного читального залу

Телефон +7 (812) 305-16-31

E-mail:

з питань записи - [email protected]

з питань роботи електронного читального залу - [email protected]