Про Інститут історії і державного управління

Директор Інституту історії і державного управління

кандидат історичних наук, доцент

Уразова Аміна Ильдусовна

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ утворений наказом ректора від 01.06.2017г. №729 шляхом об'єднання Інституту управління і безпеки підприємництва та історичного факультету.

Європейське додаток до диплому (EuropeanDiplomaSupplement) http://www.bashedu.ru/o-evropeiskom-prilozhenii-k-diplomu-bashgu

Організаційно-управлінська структура

Інституту історії і державного управління включає в себе: Вчена рада, дирекцію (в.о. директора, заступники директора з навчально-виховної, наукової та виховної роботи), кафедри (державного управління, зарубіжної історії, історії Росії, історіографії та джерелознавства, історії Республіки Башкортостан, археології та етнології, управління інформаційною безпекою, економіко-правового забезпечення безпеки), навчально-методичний відділ, відділ інформаційних та дистанційних технологій навчання, науково-освітнього центри (військово-історичних досліджень, історії башкирського народу, теології), музейний комплекс (музей археології ім. Н.А. Мажітова, музей історії БашГУ, музей етнографії ім. Р.З Янгузіна), навчально-наукову археологічну лабораторію, центр студентських ініціатив . Також в структуру Інституту входять навчально-методична, атестаційна і приймальня комісії, рада кураторів і рада старост академічних груп. На базі інституту діє Дисертаційна рада Д 212.013.01 за спеціальністю 07.00.02 - Вітчизняна історія.

Кадровий склад інституту представляє професорсько-викладацький склад, відповідний ліцензійним і акредитаційним вимогам за штатним складом і оступіненим. Частка штатних викладачів інституту становить 81%. Частка кандидатів і докторів наук, залучених для забезпечення освітнього процесу, становить 70%. Середній вік штатного ППС - 46 років, частка роботодавців становить 6,5%.

Контингент студентів інституту становить 1991чел. , З них 966 - за очною, 1025- за заочною формою навчання.

Освітня діяльність інституту ведеться за наступними напрямами підготовки та спеціальностями:

 • 10.05.05 - Безпека інформаційних технологій в правоохоронній сфері (спеціалізовані Директор Інституту історії і державного управління  кандидат історичних наук, доцент  Уразова Аміна Ильдусовна  ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ утворений наказом ректора від 01 ація - Технологія захисту інформації в правоохоронній сфері), кваліфікація - фахівець із захисту інформації
 • 38.03.04 - Державне і муніципальне управління (профіль підготовки - Муніципальне управління), кваліфікація - бакалавр
 • 46.03.02 - Документознавство та архівознавство (профіль підготовки - загальний), кваліфікація - бакалавр
 • 10.03.01 - Інформаційна безпека (профіль підготовки - Організація і технологія захисту інформації), кваліфікація - бакалавр
 • 46.03.01 - Історія (профіль підготовки - Історія міжнародних відносин, Історія Росії, Історія РБ, археологія та етнологія), кваліфікація - бакалавр
 • 48.03.01 - Теологія (профіль підготовки - Ісламська теологія: Систематична теологія ісламу), кваліфікація - бакалавр
 • 20.03.01 - техносферной безпеку (профіль підготовки - Безпека життєдіяльності в техносфери), кваліфікація - бакалавр
 • 38.05.01 - Економічна безпека (спеціалізація - Економіко-правове забезпечення економічної безпеки), кваліфікація - економіст
 • 40.03.01 - Юриспруденція (профіль підготовки - Фінансово-правовий), кваліфікація - бакалавр

Стратегічними партнерами за спеціальностями та напрямками підготовки Інституту є організації та підприємства м Уфи і Республіки Башкортостан, з якими укладені договори про базах практик

 • Державні Збори - Курултай Республіки Башкортостан
 • Департамент соціально-гуманітарного розвитку Апарату Уряду РБ
 • Рада з питань державно-конфесійних відносин при Главі РБ
 • Міністерство внутрішніх справ по Республіці Башкортостан
 • Міністерство лісового господарства РБ
 • Міністерство природокористування та екології РБ
 • Міністерство сім'ї, праці та соціального захисту РБ
 • Міністерство земельних і майнових відносин РБ
 • Міністерство освіти Республіки Башкортостан
 • Міністерство культури Республіки Башкортостан
 • Територіальне управління Росмайна в РБ
 • Управління Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування по РБ
 • Управління Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по РБ
 • Управління Федеральної податкової служби по РБ
 • Управління державної служби зайнятості населення Республіки Башкортостан
 • Управління Федеральної антимонопольної служби по Республіці Башкортостан
 • Західно-Уральське Управління Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду Ростехнодзор
 • Державний комітет РБ у справах юстиції
 • Державна інспекція праці в Республіці Башкортостан
 • Арбітражний суд РБ
 • Адвокатська палата Республіки Башкортостан
 • Адміністрація міського округу місто Уфа РБ
 • Адміністрація Кіровського району ГО р Уфи
 • Адміністрація Радянського району ГО р Уфи
 • Адміністрація Калінінського району ГО р Уфи
 • Центр інформаційних технологій, зв'язку та захисту інформації МВС Росії по Республіці Башкортостан
 • ЦКУ Національний архів РБ
 • РГАУ МФЦ
 • ГБУКІ РБ Національний музей РБ
 • ГУП Науково-дослідний інститут безпеки життєдіяльності РБ
 • Інститут історії, мови і літератури Уфиции РАН
 • Інститут етнологічних досліджень Уфиции РАН
 • Інститут стратегічних досліджень АН РБ
 • Виконком Всесвітнього курултаю башкирів
 • Мультимедійний історичний парк «Росія - моя історія» в м УфаЯ
 • Духовне управління мусульман РБ
 • Уфимський філіал ФГУП «ЦентрІнформ»
 • ТОВ «Навчально-науковий центр інформаційної безпеки» в м Уфа
 • ТОВ «Енігма»
 • ТОВ «Агентство економічної безпеки»

В області безперервної підготовки фахівців партнерами Інституту є

 • ГБОУ СПО «Уфимський коледж статистики, інформатики та обчислювальної техніки»
 • ГБОУ СПО «Уфимський коледж радіоелектроніки, телекомунікацій та безпеки»
 • Структурний підрозділ університету Коледж БашГУ
 • ГБУ ВО «Уфимський державний коледж технології та дизайну»

За довузівської підготовки Інститут активно працює з загальноосвітніми школами. Майданчиками проведення предметних олімпіад, днів відкритих дверей, майстер-класів, тренінгів, анкетування є школи Кіровського, Радянського, Калінінського і Орджонікідзевського районів м Уфи, а також Чишмінський, Альшеевского, Уфимського, Иглинского, Кармаскалінского, Куюргазінского, Ермекеевского районів республіки.

Додаткова професійна освіта реалізується в інституті за програмами професійної перепідготовки (Економіка і управління, Система державного і муніципального управління, Управління освітньою організацією, Спеціаліст з управління персоналом), а також за програмами підвищення кваліфікації (Інформаційно-комунікаційні технології, Організація обробки персональних даних в організації, регулювання відносин при здійсненні перевірок операторів персональних даних, Використання ІКТ в освітніх у тельном процесі в умовах реалізації ФГОС ВО, Управлінський облік і бюджетування, Документознавство та архівознавство).

Додаткова професійна освіта реалізується в інституті за програмами професійної перепідготовки (Економіка і управління, Система державного і муніципального управління, Управління освітньою організацією, Спеціаліст з управління персоналом), а також за програмами підвищення кваліфікації (Інформаційно-комунікаційні технології, Організація обробки персональних даних в організації, регулювання відносин при здійсненні перевірок операторів персональних даних, Використання ІКТ в освітніх у тельном процесі в умовах реалізації ФГОС ВО, Управлінський облік і бюджетування, Документознавство та архівознавство)

Науково - дослідницька діяльність викладачів інституту відображена в монографічної літературі, в статтях, опублікованих у журналах, включених в бази даних Scopus і Web of Science, в публікаціях РИНЦ і журналах ВАК РФ. Викладачі інституту беруть активну участь в держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних роботах, є керівниками і виконавцями грантів РНФ, НАН України, РФФД, а також міжнародних і приватних фондів. Інститут є майданчиком для проведення великих наукових форумів із залученням експертів федерального і міжнародного рівнів. На базі інституту регулярно організовуються і проводяться круглі столи, науково-просвітницькі акції (етнографічний диктант, диктант з історії Республіки Башкортостан, тест з історії Великої Вітчизняної війни), презентації базових кафедр і науково-освітніх центрів. Науково-дослідна робота студентів є одним із пріоритетних напрямків діяльності Інституту. Студенти беруть участь у регіональних і федеральних проектах ( «Моя країна - моя Росія», «Моя законотворча ініціатива», «IВолга», «IT - Планета» і ін.). Науково-дослідна робота Інституту сприяє інтеграції вузівської та академічної науки, а також реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан і Російської Федерації.

Науково-дослідна робота Інституту сприяє інтеграції вузівської та академічної науки, а також реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан і Російської Федерації

Соціально-виховна робота в інституті спрямована на створення творчої атмосфери для реалізації здібностей студентів до спорту, художньої самодіяльності, волонтерського руху; на розвиток активної громадянської позиції і патріотизму; на створення умов соціалізації студентів. Організація соціально-виховної роботи здійснюється Центром студентських ініціатив за допомогою ради кураторів і ради старост.

Інститут бере активну участь в заходах, що проводяться університетом ( «Тиждень першокурсника», «Студентська весна», «Талановиті разом», «Міжфакультетська спартакіада» і ін.). Студентські та викладацькі колективи Інституту займають лідируючі позиції за результатами оцінки компетентних журі (Гран-прі конкурсу «Талановиті - разом 2017», 1 місце у фестивалі «Студентська весна - 2018», 1-е місце з волейболу серед юнаків в міжфакультетської спартакіаді, 3 е місце в спартакіаді здоров'я серед викладачів в 2018 р.).

В Інституті діє військово-патріотичний клуб «Авангард».

В Інституті діє військово-патріотичний клуб «Авангард»

Матеріально-технічна база інституту розташовується на 4,5 і 6 поверхах Гуманітарного корпусу БашГУ. Це 24 аудиторії для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять з мультимедійним обладнанням, 2 комп'ютерні класи, системою дистанційного проведення лекцій: термінал відео конференц-зв'язку LifeSize Icon 600 - Камера S - Digital MicPod, системою опитування і тестування ActivExpression Cyrillic, читальний зал і аудиторія для самостійної роботи студентів з ПК, підключеним до мережі Internet.

Ліцензійне програмне забезпечення (Dream Spark Premium, Office Professional Plus, Secret Net 6, CorelDRAW, 1С: Підприємство 8, Project Expert 7 Tutorial, Abode CS6 Design and Web Premium 6, 1С Бітрікс: Корпоративний портал

Навчальні та наукові електронні інформаційні ресурси: ЕБС «Електронний читальний зал», «Університетська бібліотека online», видавництва «Лань», що включають повнотекстові бази даних навчальних і наукових електронних видань, з авторизованим доступом по паролю з будь-якої точки мережі Інтернет. У навчальному процесі активно використовується програмно-апаратні комплекси, демонстраційні та інформаційні стенди, карти.

Інститут щорічно укладає договори на право користування базою даних «Дельта Аналітика» з ТОВ «ЦІТ Дельтаінком», на проведення занять з вогневої та тактико-спеціальної підготовки з Чоу «Динамо».

Інститут історії та державного управління Башкирського державного університету націлений на вирішення комплексу завдань системи вищої освіти з метою всебічного задоволення освітніх потреб громадян і підвищення кадрового потенціалу в Республіці Башкортостан.

Інститут розташовується в Гуманітарному корпусі БашГУ, вул. Карла Маркса 3/4.

Інформаційні буклети Інституту історії і державного управління

презентації

відеофільми