професійна перепідготовка

 1. Вейдт Валерія Павлівна
 2. б) опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах...
 3. Вейдт Валерія Павлівна
 4. б) опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах...
 5. Форма навчання
 6. режим занять
 7. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 8. Новий вид професійної діяльності:
 9. завантажити програму
 10. Копилова Ольга Валеріївна
 11. Наукові статті:
 12. Форма навчання
 13. режим занять
 14. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 15. Новий вид професійної діяльності:
 16. завантажити програму
 17. Костюкова Наталя Василівна
 18. Термін освоєння програми
 19. Форма навчання
 20. режим занять
 21. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 22. Новий вид професійної діяльності:
 23. завантажити програму
 24. Костюкова Наталя Василівна
 25. Термін освоєння програми
 26. Форма навчання
 27. режим занять
 28. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 29. Новий вид професійної діяльності:
 30. завантажити програму
 31. Терешева Ольга Володимирівна
 32. Форма навчання
 33. режим занять
 34. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 35. Новий вид професійної діяльності:
 36. завантажити програму
 37. Димова Маргарита Олександрівна
 38. Форма навчання
 39. режим занять
 40. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 41. Новий вид професійної діяльності:
 42. завантажити програму
 43. Термін освоєння програми
 44. Форма навчання
 45. режим занять
 46. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 47. Новий вид професійної діяльності:
 48. завантажити програму частина перша , частина друга
 49. Термін освоєння програми
 50. Форма навчання
 51. режим занять
 52. Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:
 53. Новий вид професійної діяльності:

Вейдт Валерія Павлівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 301
Посада: Проректор з науково-методичної роботи
Детальніше: Рівень освіти: вища
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: бакалавр педагогіки за напрямом «Педагогіка»; магістр педагогіки за напрямом «Педагогіка»; аспірантура за фахом 13.00.08 «Теорія і методика професійної освіти»; професійна перепідготовка по додаткової професійною програмою «Розмовна англійська мова»
Останнє підвищення кваліфікації: ДПП ПК "Актуальні питання нормативно-правового регулювання діяльності організацій додаткової освіти та організацій додаткової професійної освіти", 16 ч. (М.Москва, ФГБОУ ДПО "Інститут розвитку додаткового професійної освіти", 17.07. - 18.07.2015 р ).
Стаж роботи (загальний): 9 років
Стаж роботи в Інституті: 5 років
Область наукових і професійних інтересів: професійний тезаурус педагога, ефективні освітні технології, неперервна професійна освіта, професійне мислення педагога
Список наукових праць:

I. Наукові статті:

а) опубліковані в провідних російських періодичних виданнях, рекомендованих ВАК РФ:

 1. Вейдт, В.П. До питання про формування професійного тезауруса майбутнього педагога / В.П. Вейдт, Т.Б. Гребенюк // ВІСТІ Балтійської государ-ственной академії рибопромислового флоту: психолого-педагогічні науки (теорія і методика професійної освіти): науковий журнал, що рецензується / під ред. д-ра пед. наук, проф. Г.А. Бокарева. - Калінінград: Изд-во БГАРФ, 2012. - №3 (21). - С. 77-83 (0,7 д.а. / 0,35 д.а.).
 2. Вейдт, В.П. Становлення поняття «тезаурус» в російській педагогічний-ської науці / В.П. Вейдт // Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта. Педагогічні та психологічні науки, 2015. - Вип. 5. - С. 149-155 (0,4 д.а.).
 3. Вейдт, В.П. Професійний стандарт педагога як виклик системі до-виконавчими професійної освіти. Питання і відповіді [Електронний ресурс] / В.П. Вейдт // Сучасні проблеми науки та освіти, 2015. - №5. - Режим доступу: ru/ru/article/view?id=21770> http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21770 (Дата звернення: 29.09.2016) (1,03 д.а.).
 4. Вейдт, В.П. Модель підвищення кваліфікації педагогів Калінінград-ської області / В.П. Вейдт // ВІСТІ Балтійської державної академії рибопромислового флоту: психолого-педагогічні науки (теорія і методика професійної освіти): науковий журнал, що рецензується / під ред. Наукової школи Г.А. Бокарева. - Калінінград: Изд-во БГАРФ, 2017. - №2 (40). - С. 294-300 (0,73 д.а.).

б) опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Вейдт, В.П. Семінар-дискусія як засіб формування профе-нального тезауруса у студентів-педагогів / В.П. Вейдт // Дні науки - 2010. Вип.2: педагогіка і психологія: матер. наук.-практ. конф. студ. і аспір. - Калінінград: Изд-во РГУ ім. І. Канта, 2010. - Вип. 2. - С. 46-52. (0,44 д.а.).
 2. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса як проблема теорії і практики вищої школи / В.П. Вейдт // Дні науки - 2011. Вип. 3: Історія і філософія. Психологія. Педагогіка: матер. наук.-практ. конф. студ. і аспір. - Калінінград: Изд-во БФУ ім. І. Канта, 2011. - Вип. 3. - С. 124-130 (0,44 д.а.).
 3. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса як шлях пови-шення рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / В.П. Вейдт, І.Г. Лур'є // Шляхи підвищення рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: матеріали XIV щорічної межвуз. науч-практ. конференції. Частина II. - Калінінград: Изд-во БМВІ ім. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2011. - С. 162-165 (0,46 д.а. / 0,3 д.а.).
 4. Вейдт, В.П. Фактори становлення професійного тезауруса студен-тів - майбутніх бакалаврів педагогіки / В.П. Вейдт // Сучасна педагогіка: методологія, теорії, практика: матеріали III Міжнародної заочної науково-практичної конференції: в 2 ч. 10 лютого 2012 г. / Наук. ред. М.В. Волкова. - Чебоксари: НДІ педагогіки і психології, 2012. - Ч.1. - С. 110-115. (0,32 д.а.).
 5. Вейдт, В.П. Навчальна дискусія як технологія формування професійно-онального тезауруса у майбутніх педагогів / В.П. Вейдт // Підвищення кваліфікації педагогів: вчора, сьогодні, завтра: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 65-річчя Калінінградського обласного інституту розвитку освіти 21-23 листопада 2012 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2012 . - С. 29-35 (0,98 друк).
 6. Вейдт, В.П. Модель організації підвищення кваліфікації працівників освіти Калінінградській області / В.П. Вейдт, Л.А. Зорькін, М.І. Коханов-ська // Сучасні підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 08 листопада 2013 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2013. - С. 4-25 (2,77 п. л. / 1,9 д.а.).
 7. Вейдт, В.П. Про важливість формування професійного тезауруса з-тимчасового педагога / В.П. Вейдт // Досвід і перспективи розвитку освіти в Калінінградській області: Матеріали Серпневій педагогічної конференції працівників системи освіти Калінінградській області 18-22 серпня 2014 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2014. - С. 36-39 (0 , 34 д.а.).
 8. Вейдт, В.П. Квантовані навчальні тексти як ресурс підвищення якост-ства навчання в системі неперервної професійної освіти / В.П. Вейдт // Розробка квантованих навчальних текстів. Збірник науково-методичних робіт / під ред. В.С. Аванесова; сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2015. - С. 5-11 (0,4 п.л).
 9. Вейдт, В.П. Самоосвіта як ресурс неперервної професійної освіти педагогів / В.П. Вейдт // Якісна освіта - ресурс соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Серпневій педагогічної конференції працівників системи освіти Калінінградській області 20-21 серпня 2015 года / сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку об-разования, 2015. - С. 49-56 (0,46 друк).
 10. Вейдт, В.П. Специфіка пізнавальної діяльності людини / В.П. Вейдт // ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НАУКА: збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції (25 січня 2017 р, г. Пермь). - Уфа: АЕТЕРНА, 2017. - Ч. 2. - С. 37-41 (0,29 друк).
 11. Вейдт, В.П. Індивідуальність педагога в системі безперервної професії-сиональной освіти / В.П. Вейдт // Педагогіка індивідуальності: досягнення і перспективи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Олега Семеновича Гребенюка, засновника наукової школи «Педагогіка індивідуальності» / Під наук. ред. Т.Б. Гребенюк; сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2017. - С. 73-83 (0,6 д.а.).
 12. Вейдт, В.П. Передмова. Тенденції сучасного шкільного освітньої-ня / В.П. Вейдт // Зміна технологій і змісту навчання відповідно до ФГОС: Збірник методичних рекомендацій / уклад. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2017. - С. 4-13 (0,75 д.а.).

II. Навчально-методичні посібники та методичні рекомендації

 1. Шляхи вирішення проблем молодого вчителя: навчально-методичний посібник / уклад. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2015. - 128 с. (7,36 п.л).

III. монографії

 1. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса педагога: від теорії до практики. Монографія / В.П. Вейдт; під наук. ред. Т.Б. Гребенюк. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку образо-вання, 2016. - 180 с. (7,2 д.а.).

Телефон: (4012) 578-323
Електронна пошта: [email protected]

Сьогодні професійна перепідготовка є актуальним видом додаткової професійної освіти і спрямована, в першу чергу, на розвиток компетенцій, необхідних при виконанні нового виду професійної діяльності.

Калінінградський обласний інститут розвитку освіти запрошує на курси професійної перепідготовки фахівців з вищою і середньою професійною освітою. Додаткова професійна освіта відкриває багато нових можливостей, оскільки більшість роботодавців вважають його гідною альтернативою другої вищої освіти.

В ході навчання слухачів очікують не тільки традиційні лекції від провідних викладачів Калінінградській області, а й практичні заняття з використанням сучасних педагогічних технологій, а також освітні стажування на базі шкіл, центрів додаткової освіти і т.п., участь в науково-практичних конференціях і семінарах .

Наші переваги:

 • Широкий вибір додаткових професійних програм професійної перепідготовки: в даний час Інститут реалізує 9 програм педагогічної спрямованості.
 • Очно-заочна форма навчання, що дозволяє поєднувати додаткову професійну освіту з педагогічною діяльністю або навчанням у ВНЗ.
 • Нетривалий за часом період навчання - від 6 місяців.
 • Індивідуальний підхід до кожного слухача.
 • Диплом про професійну перепідготовку, отриманий по завершенню навчання, котирується на всій території Російської Федерації і засвідчує право ведення нового виду професійної діяльності.
 • Можливість оплати навчання в розстрочку (посесійно).
ОСВІТА І ПЕДАГОГІКА

Вейдт Валерія Павлівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 301
Посада: Проректор з науково-методичної роботи
Детальніше: Рівень освіти: вища
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук
Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: бакалавр педагогіки за напрямом «Педагогіка»; магістр педагогіки за напрямом «Педагогіка»; аспірантура за фахом 13.00.08 «Теорія і методика професійної освіти»; професійна перепідготовка по додаткової професійною програмою «Розмовна англійська мова»
Останнє підвищення кваліфікації: ДПП ПК "Актуальні питання нормативно-правового регулювання діяльності організацій додаткової освіти та організацій додаткової професійної освіти", 16 ч. (М.Москва, ФГБОУ ДПО "Інститут розвитку додаткового професійної освіти", 17.07. - 18.07.2015 р ).
Стаж роботи (загальний): 9 років
Стаж роботи в Інституті: 5 років
Область наукових і професійних інтересів: професійний тезаурус педагога, ефективні освітні технології, неперервна професійна освіта, професійне мислення педагога
Список наукових праць:

I. Наукові статті:

а) опубліковані в провідних російських періодичних виданнях, рекомендованих ВАК РФ:

 1. Вейдт, В.П. До питання про формування професійного тезауруса майбутнього педагога / В.П. Вейдт, Т.Б. Гребенюк // ВІСТІ Балтійської государ-ственной академії рибопромислового флоту: психолого-педагогічні науки (теорія і методика професійної освіти): науковий журнал, що рецензується / під ред. д-ра пед. наук, проф. Г.А. Бокарева. - Калінінград: Изд-во БГАРФ, 2012. - №3 (21). - С. 77-83 (0,7 д.а. / 0,35 д.а.).
 2. Вейдт, В.П. Становлення поняття «тезаурус» в російській педагогічний-ської науці / В.П. Вейдт // Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта. Педагогічні та психологічні науки, 2015. - Вип. 5. - С. 149-155 (0,4 д.а.).
 3. Вейдт, В.П. Професійний стандарт педагога як виклик системі до-виконавчими професійної освіти. Питання і відповіді [Електронний ресурс] / В.П. Вейдт // Сучасні проблеми науки та освіти, 2015. - №5. - Режим доступу: ru/ru/article/view?id=21770> http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21770 (Дата звернення: 29.09.2016) (1,03 д.а.).
 4. Вейдт, В.П. Модель підвищення кваліфікації педагогів Калінінград-ської області / В.П. Вейдт // ВІСТІ Балтійської державної академії рибопромислового флоту: психолого-педагогічні науки (теорія і методика професійної освіти): науковий журнал, що рецензується / під ред. Наукової школи Г.А. Бокарева. - Калінінград: Изд-во БГАРФ, 2017. - №2 (40). - С. 294-300 (0,73 д.а.).

б) опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Вейдт, В.П. Семінар-дискусія як засіб формування профе-нального тезауруса у студентів-педагогів / В.П. Вейдт // Дні науки - 2010. Вип.2: педагогіка і психологія: матер. наук.-практ. конф. студ. і аспір. - Калінінград: Изд-во РГУ ім. І. Канта, 2010. - Вип. 2. - С. 46-52. (0,44 д.а.).
 2. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса як проблема теорії і практики вищої школи / В.П. Вейдт // Дні науки - 2011. Вип. 3: Історія і філософія. Психологія. Педагогіка: матер. наук.-практ. конф. студ. і аспір. - Калінінград: Изд-во БФУ ім. І. Канта, 2011. - Вип. 3. - С. 124-130 (0,44 д.а.).
 3. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса як шлях пови-шення рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / В.П. Вейдт, І.Г. Лур'є // Шляхи підвищення рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: матеріали XIV щорічної межвуз. науч-практ. конференції. Частина II. - Калінінград: Изд-во БМВІ ім. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2011. - С. 162-165 (0,46 д.а. / 0,3 д.а.).
 4. Вейдт, В.П. Фактори становлення професійного тезауруса студен-тів - майбутніх бакалаврів педагогіки / В.П. Вейдт // Сучасна педагогіка: методологія, теорії, практика: матеріали III Міжнародної заочної науково-практичної конференції: в 2 ч. 10 лютого 2012 г. / Наук. ред. М.В. Волкова. - Чебоксари: НДІ педагогіки і психології, 2012. - Ч.1. - С. 110-115. (0,32 д.а.).
 5. Вейдт, В.П. Навчальна дискусія як технологія формування професійно-онального тезауруса у майбутніх педагогів / В.П. Вейдт // Підвищення кваліфікації педагогів: вчора, сьогодні, завтра: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 65-річчя Калінінградського обласного інституту розвитку освіти 21-23 листопада 2012 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2012 . - С. 29-35 (0,98 друк).
 6. Вейдт, В.П. Модель організації підвищення кваліфікації працівників освіти Калінінградській області / В.П. Вейдт, Л.А. Зорькін, М.І. Коханов-ська // Сучасні підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 08 листопада 2013 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2013. - С. 4-25 (2,77 п. л. / 1,9 д.а.).
 7. Вейдт, В.П. Про важливість формування професійного тезауруса з-тимчасового педагога / В.П. Вейдт // Досвід і перспективи розвитку освіти в Калінінградській області: Матеріали Серпневій педагогічної конференції працівників системи освіти Калінінградській області 18-22 серпня 2014 року - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2014. - С. 36-39 (0 , 34 д.а.).
 8. Вейдт, В.П. Квантовані навчальні тексти як ресурс підвищення якост-ства навчання в системі неперервної професійної освіти / В.П. Вейдт // Розробка квантованих навчальних текстів. Збірник науково-методичних робіт / під ред. В.С. Аванесова; сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2015. - С. 5-11 (0,4 п.л).
 9. Вейдт, В.П. Самоосвіта як ресурс неперервної професійної освіти педагогів / В.П. Вейдт // Якісна освіта - ресурс соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Серпневій педагогічної конференції працівників системи освіти Калінінградській області 20-21 серпня 2015 года / сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку об-разования, 2015. - С. 49-56 (0,46 друк).
 10. Вейдт, В.П. Специфіка пізнавальної діяльності людини / В.П. Вейдт // ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НАУКА: збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції (25 січня 2017 р, г. Пермь). - Уфа: АЕТЕРНА, 2017. - Ч. 2. - С. 37-41 (0,29 друк).
 11. Вейдт, В.П. Індивідуальність педагога в системі безперервної професії-сиональной освіти / В.П. Вейдт // Педагогіка індивідуальності: досягнення і перспективи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Олега Семеновича Гребенюка, засновника наукової школи «Педагогіка індивідуальності» / Під наук. ред. Т.Б. Гребенюк; сост. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2017. - С. 73-83 (0,6 д.а.).
 12. Вейдт, В.П. Передмова. Тенденції сучасного шкільного освітньої-ня / В.П. Вейдт // Зміна технологій і змісту навчання відповідно до ФГОС: Збірник методичних рекомендацій / уклад. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2017. - С. 4-13 (0,75 д.а.).

II. Навчально-методичні посібники та методичні рекомендації

 1. Шляхи вирішення проблем молодого вчителя: навчально-методичний посібник / уклад. В.П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2015. - 128 с. (7,36 п.л).

III. монографії

 1. Вейдт, В.П. Формування професійного тезауруса педагога: від теорії до практики. Монографія / В.П. Вейдт; під наук. ред. Т.Б. Гребенюк. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку образо-вання, 2016. - 180 с. (7,2 д.а.).

Телефон: (4012) 578-323
Електронна пошта: [email protected]

Термін освоєння програми

300 годин

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

4 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну та (або) вищу освіту; які отримують середню професійну та (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

педагогічна діяльність з проектування та реалізації освітнього процесу в освітніх організаціях дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти ..

завантажити програму

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПОЧАТКОВОГО ОСВІТИ ОСВІТИ

Копилова Ольга Валеріївна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 109-110
Посада: Методист, напрямок - початкова загальна освіта
Детальніше:

Рівень освіти: вища педагогічна

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: педагогіка і методика початкової освіти

Останнє підвищення кваліфікації: курси ПК "Система оцінювання досягнення запланованих результатів в початковій школі", 36 ч. (КОІРО 2017 г.)

Стаж роботи (загальний): 30 років

Стаж роботи в Інституті: 2 рік

Область професійних інтересів: обдаровані діти, індивідуалізація навчання, діагностика і розвиток здібностей дітей, пам'яті, уваги, мислення, формування пізнавальної самостійності учнів початкової і середньої школи


Список наукових праць:

Наукові статті:

опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Копилова, О. В., Стаселовіч, Г. А. Сучасні проблеми та перспективи підвищення кваліфікації вчителів початкових класів Калінінградській області / О.В. Копилова, Г.А. Стаселовіч // Ефективні моделі підвищення кваліфікації педагогів: досвід Калінінградській області: Збірник науково-методичних статей / уклад. В. П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2018. - С. 76-90.
 2. Копилова О. В. В якості передмови: історичний компонент краєзнавчої роботи при вивченні навколишнього світу в початковій школі / О. В. Копилова // На допомогу вчителю початкової школи, який реалізує історичний компонент у вивченні краєзнавства Калінінградській області: Методичний посібник / уклад. В. П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2018. - С. 4-9.

Телефон: (4012) 578-317
Електронна пошта: [email protected]

Термін освоєння програми:

356 годин.

Форма навчання

Очно-заочна.

режим занять

4 сесії.

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну та (або) вищу освіту; які отримують середню професійну та (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку видається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

педагогічна діяльність по реалізації програм початкової загальної освіти.

завантажити програму

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ФГОС

Костюкова Наталя Василівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 311
Посада: Спеціаліст
Детальніше:

Рівень освіти: вища

Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: Історик. Викладач історії та суспільствознавства

Останнє підвищення кваліфікації: "Розробка і реалізація освітніх програм вищої освіти в контексті нового законодавства", 2014 рік.

Стаж роботи (загальний): 25 років

Стаж роботи в Інституті: з лютого 2018 року


Телефон: (4012) 578-327

Термін освоєння програми

284 години

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

3 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну по спеціальності «Викладання в початкових класах» і (або) вищу освіту за напрямом підготовки «Освіта та педагогічні науки» ( «Освіта та педагогіка»); які отримують середню професійну по спеціальності «Викладання в початкових класах» і (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту) за напрямом підготовки «Освіта та педагогічні науки» ( «Освіта та педагогіка»).

Новий вид професійної діяльності:

викладання математики в 5-6 класах в умовах реалізації ФГОС.

завантажити програму

ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В 5-6 КЛАСАХ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ФГОС

Костюкова Наталя Василівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 311
Посада: Спеціаліст
Детальніше:

Рівень освіти: вища

Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: Історик. Викладач історії та суспільствознавства

Останнє підвищення кваліфікації: "Розробка і реалізація освітніх програм вищої освіти в контексті нового законодавства", 2014 рік.

Стаж роботи (загальний): 25 років

Стаж роботи в Інституті: з лютого 2018 року


Телефон: (4012) 578-327

Термін освоєння програми

284 години

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

3 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну по спеціальності «Викладання в початкових класах» і (або) вищу освіту за напрямом підготовки «Освіта та педагогічні науки» ( «Освіта та педагогіка»); які отримують середню професійну по спеціальності «Викладання в початкових класах» і (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту) за напрямом підготовки «Освіта та педагогічні науки» ( «Освіта та педагогіка»).

Новий вид професійної діяльності:

викладання російської мови в 5-6 класах в умовах реалізації ФГОС.

завантажити програму

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ дошкільної освіти

Терешева Ольга Володимирівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 111
Посада: старший методист, напрямок - дошкільна освіта
Детальніше: Рівень освіти: вища.
Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки: педагогіка і психологія дошкільна - викладач педагогіки і психології в дошкільних педучилищах, організатор-методист дошкільного виховання; професійна перепідготовка по ДПП ПП "Менеджмент в освіті", 504 години (МАУ р Калінінграда "УМОЦ", 2013 р)
Останнє підвищення кваліфікації: курси по ДПП ПК "Незалежний аудит якості дошкільної освіти за допомогою шкал ECERS", 72 ч. (ГАОУ ВО МДПУ 2017 г.); Курси по ДПП ПК "Актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти в Російській Федерації", 36 ч . (Федеральне державне бюджетна наукова установа "Інститут розвитку дитинства, сім'ї та виховання Російської академії освіти", 2018 г.)
Стаж роботи (загальний): 36 років
Стаж роботи в Інституті: 3 роки
Область професійних інтересів: методичний супровід педагогів ДОО в реалізації освітніх програм.
Список наукових праць:

Наукові статті:

опубліковані в російських і регіональних періодичних виданнях, журналах, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій:
 1. Терешева, О.В. Проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я / О.В. Терешева // Психосоціальна і корекційно-реабілітаційна робота в освітній установі: Науково-методичний вісник кафедри педагогіки, психології, організації соціальної роботи та здоров'язберігаючих технологій. З досвіду роботи / уклад. Л.А Сушкова. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2012 року - С. 58 - 59.
 2. Терешева, О.В. Використання «методу проектів» в розвитку пізнавальної діяльності дошкільнят з ОВЗ / О.В. Терешева // Сучасні здоров'язберігаючих профілактичні технології по формуванню життєвих навичок відповідального і безпечної поведінки: Матеріали семінарів-тренінгів, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / уклад. Л.А. Сушкова. - Калінінград: Смартбукс, 2014. - С. 222 - 227.
 3. Блохіна, О.А., Терешева, О.В. Персоніфікація моделі підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти Калінінградській області на основі практико-орієнтованого підходу / О.А. Блохіна, О.В. Терешева // Ефективні моделі підвищення кваліфікації педагогів: досвід Калінінградській області: Збірник науково-методичних статей / уклад. В. П. Вейдт. - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2018. - С. 16-27.
 4. Терешева, О. В., Блохіна, О. А. Особливості проектування індивідуальних освітніх маршрутів дітей дошкільного віку / О.В. Терешева, О.А. Блохіна // Проектування індивідуальних освітніх маршрутів дітей дошкільного віку: методика і практичний досвід реалізації: Збірник методичних матеріалів / уклад. О. А. Блохіна - Калінінград: Изд-во Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2018. - С. 14-25.
 5. Терешева, О.В. Наступність дошкільної та початкової загальної освіти: актуальність, проблеми та шляхи вирішення / О.В. Терешева // Організація і реалізація наступності дошкільної та початкової загальної освіти: Збірник наукових статей і методичних розробок / уклад. О. А. Блохіна. - Калінінград: Видавництво Калінінградського обласного інституту розвитку освіти, 2019. - С. 12-20. ISBN 978-5-91739-048-2

Телефон: (4012) 578-316
Електронна пошта: [email protected]

Термін освоєння програми

360 годин

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

4 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну та (або) вищу освіту; які отримують середню професійну та (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

педагогічна діяльність з проектування та реалізації освітнього процесу в освітніх організаціях дошкільної освіти.

завантажити програму

МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Димова Маргарита Олександрівна


Адреса: вул. Томська 19, каб. 313
Посада: методист
Детальніше: Рівень освіти: вища
Кваліфікація за дипломом, спеціальність / напрям підготовки:
кваліфікація - історик, спеціальність - викладач історії
Стаж роботи (загальний): 21 року
Стаж роботи в Інституті: 2 роки
Телефон: 578-324
Електронна пошта: [email protected]

Термін освоєння програми

280 годин

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

5 сесій

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну та (або) вищу освіту; які отримують середню професійну та (або) вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню професійну та (або) вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

управлінська діяльність в сфері освіти в нових соціально-економічних умовах з урахуванням кваліфікаційних вимог і стандартів.

завантажити програму

Корекційної педагогіки та психології

Елемент не знайдений!

Термін освоєння програми

528 годин

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

4 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

середню професійну освіту або вищу освіту; які отримують вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про середню спеціальну або про вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

корекційно-педагогічна діяльність.

завантажити програму частина перша , частина друга

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ НАДАЮТЬ логопедичної допомоги ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМ МОВИ

Елемент не знайдений!

Термін освоєння програми

504 години.

Форма навчання

Очно-заочна

режим занять

4 сесії

Вимоги до наявного рівня освіти і напрямом підготовки слухачів:

вища освіта; які отримують вищу освіту (за умови, що диплом про професійну перепідготовку вручається після отримання диплома про вищу освіту).

Новий вид професійної діяльності:

корекційно-педагогічна діяльність.

завантажити програму частина перша , частина друга


Ru/ru/article/view?
Ru/ru/article/view?