"ІТЗ-2004" - Бірюков С.В., Гуськов Д.Н. - ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ПО МЕХАНІЦІ

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ПО МЕХАНІЦІ

Бірюков Сергій Володимирович, Гуськов Дмитро Миколайович

Московський педагогічний державний університет (МПГУ)

Обговорюються можливості застосування вітчизняної безкоштовної системи чисельного рішення систем алгебро-диференціальних рівнянь і тривимірного моделювання Model Vision Free при створенні віртуальних лабораторних робіт по курсу фізики. Наведені приклади віртуальних лабораторних робіт з механіки, використовуваних при дистанційному навчанні курсу загальної фізики.

обговорити на форумі обговорити на форумі   задати питання автору задати питання автору

При дистанційному навчанні курсу фізики співвідношення між лабораторними роботами, які виконуються з реальним обладнанням і віртуальними лабораторними роботами з моделями реального обладнання на комп'ютері різко зміщується в бік останніх. При створенні віртуальних лабораторних робіт потрібні пакети, які дозволили б забезпечити максимальну наочність, точність відповідності моделі реальної установці з урахуванням систематичних і випадкових похибок, а також процесів тієї ж або іншої фізичної природи не підлягають дослідженню в лабораторній роботі. Забезпечення останнього вимоги дозволяє використовувати одну віртуальну установку для проведення декількох лабораторних робіт. Це істотно полегшує роботу учня так як економить час на вивчення установки, і що дуже важливо, створює «ефект впізнавання» вже вивченого обладнання. Крім того, складна віртуальна модель дозволяє викладачеві ставити додаткові питання відповідно до рівня знань учня, а допитливий учень має можливість провести на представленої установці додаткові непередбачені завданням дослідження.

Реалізація віртуальної установки може бути як у вигляді аплета, так і у вигляді вихідного або виконуваного коду. На наш погляд для створення віртуальних лабораторних робіт з механіки добре підходить вітчизняна безкоштовна програма моделювання Model Vision Free ( www.softline.ru ). Вона дозволяє вирішувати системи алгебро-диференціальних рівнянь з розривами і створювати тривимірні аніміруемие моделі. У цій системі нами створено ряд лабораторних робіт з розділу механіка курсу загальної фізики ( www.openedu.ministry.ru ). Віртуальні лабораторні установки (<100 Кб кожна) можуть функціонувати як на самій MVF, яку учень повинен завантажити (~ 10 Мб) і встановити на своєму ПК, так і у вигляді відкомпільованого виконуваного модуля розміром близько 1 Мб. По розділах кінематика і динаміка точки створені такі віртуальні лабораторні роботи, описані в [1]: «Найпростіші вимірювання і їх обробка», «Вивчення прямолінійного руху за допомогою машини Атвуда», «Вимірювання швидкості руху кулі», «Складання гармонійних коливань». Кожна лабораторна робота має: теоретичне введення, опис лабораторної установки, виконуваний файл лабораторної установки, опис експериментальних завдань і контрольні запитання та вправи. Лабораторна робота по темі коливання «Вивчення вільних коливань фізичного маятника» створена в двох варіантах: в MVF і у вигляді аплета. Робота з експериментальною установкою полягає в: виборі початкових установок відповідними моторної регуляторами, включення / вимикання ряду віртуальних приладів, управлінні ходом часу (зупинити / продовжити), зняття показань з приладів і виключенні установки після закінчення вимірювань. Обробка результатів експерименту може проводиться в таких доступних учню додатках як науковий калькулятор, Maxima, Аналітик, Derive, MathCad і ін.

література:

  1. Лабораторний практикум з загальної та експериментальної фізики: Уч.пос. для студ. вищ. пед. уч. закладів / Александров В.М., Бірюков С.В., Васильєва І.А. ін. Під ред. Гершензона Е.М. і Мансурова Н.А. - М. «Академія», 2004. - 464 с.