Рівні кваліфікації фахівців на Україні

Рівні кваліфікації фахівців або кваліфікаційні рівні - це встановлювані державою рівні підготовки випускників середніх, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів країни Рівні кваліфікації фахівців або кваліфікаційні рівні - це встановлювані державою рівні підготовки випускників середніх, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів країни.

Будь-яка держава на земній кулі має свій рівень технічного розвитку, в зв'язку з чим йому потрібні працівники відповідних рівнів кваліфікації та спеціальностей. При цьому, рівні кваліфікації фахівців визначаються не тільки існуючої в країні науково-технічною базою, а й ступенем її економічного розвитку. Що, в принципі, і досить логічно. Чим більше розвинена економіка в будь-якої конкретної країни, тим більш кваліфікованими повинні бути її працівники. Чим вище технологія застосовується на виробництві, тим більш освіченим повинен бути обслуговуючий його персонал. І навпаки...

Рівні кваліфікації фахівців на Україні відображають ступінь професійної підготовки працівника, його здатність до навчання та самостійної роботи. Відповідно до вимог, що пред'являються Міністерством освіти і науки України до випускників навчальних закладів країни, на Україні на сьогоднішній день введені чотири рівні кваліфікації фахівців.

1) Кваліфікований робітник.

Кваліфікований робітник - нижчий рівень кваліфікації, що присвоюється випускникові середнього або середнього спеціального навчального закладу. Крім професійних і професійно-технічних училищ дану кваліфікацію можуть також привласнювати деякі науково-виробничі об'єднання і підприємства.

2) Молодший спеціаліст.

Молодший спеціаліст - кваліфікаційний рівень, який присвоюється випускникам деяких ВНЗ країни. Вважається нижчим рівнем вищої освіти або, так званим, неповною вищою освітою. На сторінці зразки дипломів можна подивитися, як виглядає диплом молодшого спеціаліста.

3) Бакалавр.

Бакалавр - рівень кваліфікації випускника, який пройшов навчальну програму стандартного вищої освіти, його ще називають «базовою вищою освітою». Посади на державних і комерційних підприємствах, що вимагають наявності у претендента вищої освіти зазвичай розраховані на рівень бакалавра.

4) Спеціаліст, магістр.

Хоча фахівець і магістр стоять на одному і тому ж рівні кваліфікації в Україні, це зовсім не означає їх абсолютну ідентичність. Диплом спеціаліста говорить нам про те, що випускник ВНЗ успішно пройшов курс навчання за певною спеціальністю і має теоретичні знання і практичні навички, достатні для самостійної роботи. У той же час, диплом магістра, має на увазі поглиблене вивчення дипломантом певної спеціальності або будь-якої навчальної дисципліни, а це, безсумнівно, означає більш високий професійний рівень його підготовки.