Робоча програма по гурткової роботи "Хореографічний кухлів сучасного танцю"

 1. Методичне забезпечення програми

для дітей від 5-6 років

Пояснювальна записка.

Вступ.

Дитячий хореографічний колектив - це особливе середовище, що надає самі найширші можливості для розвитку дитини: від початкового пробудження інтересу до мистецтва танцю до оволодіння основами професійної майстерності.

Хореографія як вид мистецтва володіє прихованими резервами для розвитку і виховання дітей. Це синтетичний вид мистецтва, основним засобом якого є рух у всьому його різноманітті. Найвищою виразності воно досягає при музичному оформленні. Музика - це опора танцю.

Рух і музика, одночасно впливаючи на дитину, формують його емоційну сферу, координацію, музикальність і артистичність, впливають на його руховий апарат, розвивають слухову, зорову, моторну (або м'язову) пам'ять, вчать благородним манерам. Вихованець пізнає різноманіття танцю: класичного, народного, бального, сучасного та ін. Хореографія виховує комунікабельність, працьовитість, вміння добиватися мети, формує емоційну культуру спілкування. Крім того, вона розвиває асоціативне мислення, спонукає до творчості.

Систематична робота над музикальністю, координацією, просторової орієнтацією допомагає дітям зрозуміти себе, краще сприймати навколишню дійсність, вільно і активно використовувати свої знання і вміння не тільки на заняттях танцем, а й у повсякденному житті.

Танцювальне мистецтво має величезну силу у вихованні творчої, всебічно розвиненої особистості. Заняття хореографією долучають дитини до світу прекрасного, виховують художній смак. Зіткнення з танцем вчить дітей слухати, сприймати, оцінювати і любити музику. Хореографічні заняття вдосконалюють дітей фізично, зміцнюють їх здоров'я. Вони сприяють правильному розвитку кістково-м'язового апарату, позбавлення від фізичних недоліків, максимально виправляють порушення постави, формують красиву фігуру. Ці заняття добре знімають напругу, активізують увагу, посилюють емоційну реакцію і, в цілому, підвищують життєвий тонус учня. У танці знаходить вираз життєрадісність і активність дитини, розвивається його творча фантазія, творчі здібності: вихованець вчиться сам створювати пластичний образ. Виступи перед глядачами є головним виховним засобом: переживання успіху приносить дитині моральне задоволення, створюються умови для реалізації творчого потенціалу, виховуються почуття відповідальності, дружби, товариства. Тому головне завдання педагога - допомогти дітям проникнути в світ музики і танцю, а не підготувати їх до професійної сцени.

Дана освітня програма з хореографії (без спеціального відбору учнів, на відміну від спеціалізованих установ) розрахована на рік і передбачає проведення занять з дітьми дошкільного віку. Зміст програми розподілено таким чином, що в навчальному році вихованці опановують певним мінімумом хореографічних знань, умінь, і навичок і вирішують певні завдання для досягнення основної мети.

Мета програми - створення умов, що сприяють розкриттю і розвитку природних задатків і творчого потенціалу дитини в процесі навчання мистецтву хореографії.

Завдання програми:

 • сформувати інтерес до хореографічного мистецтва, розкривши його різноманіття і красу;
 • прищепити учням уміння чути і слухати музику і передавати її зміст в русі;
 • дати абетку класичного танцю;
 • зміцнювати кістково-м'язовий апарат вихованців;
 • удосконалювати виразність виконання, розвивати силу, витривалість, координацію рухів;
 • формувати художньо-образне сприйняття і мислення;
 • виховувати художній смак і емоційну чуйність.

Так як займаються діти з різною хореографічної підготовки, тому програмою передбачено такі форми занять:

 • групові,
 • подгрупповие,
 • індивідуальні,
 • репетиційні класи.

Режим занять:

Заняття проводяться 2 рази на тиждень, в навчальному році - 68 занять.

Крім занять, що проводяться за навчальним планом практикується:

 • Проведення інтегрованих занять

 • Участь дітей в районних конкурсах, фестивалях, участь в міських заходах.

Індивідуальні заняття проводяться 1 раз на місяць

Для досягнення мети освітньої програми необхідно спиратися на такі основні принципи:

· Наочність - демонстрація вправ педагогом, образну розповідь, імітація рухів;

· Доступність - навчання від простого до складного, від відомого до невідомого;

· Систематичність - регулярність занять з поступовим збільшенням кількості вправ, ускладненням способів їх виконання;

· Індивідуальний підхід - врахування особливостей сприйняття кожної дитини;

· Захопленість - кожен повинен в повній мірі брати участь в роботі;

· Свідомість - розуміння виконуваних дій, активність.

Програма складається з окремих тематичних блоків, але в зв'язку зі специфікою навчання в хореографічному колективі, межі їх згладжуються. На одному і тому ж занятті відбувається вивчення елементів класичного танцю (одночасно виконуються завдання фізичного і музичного розвитку) і вивчаються рухи танцю.

У програму навчального року вводиться теоретичний матеріал, що відповідає змісту основних розділів.

Основні розділи програми

· «Введення» - педагог знайомить в ігровій формі з одним з видів мистецтва -хореографіей і змістом програми. Розповідає про правила поведінки на занятті, про техніку безпеки під час користування технічними засобами і особливості зовнішнього вигляду учня.

· «Ритміка» - включає в себе колективно-порядкові і ритмічні вправи, що мають на меті музично-ритмічне розвиток дітей. Розділ «Ритміка» включає ритмічні вправи, музичні ігри, музичні завдання по слуханню та аналізу танцювальної музики, оскільки недостатньою музичний розвиток дітей зазвичай є основним гальмом у розвитку їх танцювальних здібностей. Вправи цього розділу повинні сприяти розвитку музикальності: формувати музичне сприйняття, уявлення про виразні засоби музики розвивати почуття ритму. При цьому в першу чергу, слід звернути увагу на ті навички, розвиток яких не можуть в повній мірі забезпечити інші дисципліни навчального плану. До них відносяться: вміння орієнтуватися в маршової і танцювальної музики, визначати її характер, метроритм, будова і, особливо, вміння узгоджувати музику з рухом.

· «Азбука класичного танцю» - знайомить з азами класичного танцю. Вивчення позицій рук та ніг. Pile, Port de bra, Releve, Battemen, Grand plie, Rond de jambe, основні рухи "Allegro", розширення знань в області класичних термінів «па», вивчення і виконання класичного екзерсису. Виконуючи рух класичного екзерсису, діти набувають aplomb, виразність і чіткість в рухах, що важливо для будь-якого танцівника. Оздоровчий момент екзерсису це розвиток витривалості, фізичних даних і виправлення фізичних недоліків.

· «Танцювальні етюди» - сприяють розвитку танцювальної, емоційності.

· «Постановка» - знайомство з композицією танцю. Даний розділ містить у собі розбір і відпрацювання основних рухів, відпрацювання складних рухів, вивчення малюнка танцювальної композиції і різних зв'язок. Показ танцю є необхідним етапом постановочної роботи. Під час виступу учні виховують ставлення до публічного виступу і самостверджуються. Репертуар постановок планується відповідно до актуальних потреб і творчим станом тієї чи іншої групи. У зв'язку з цим щороку робиться аналіз педагогічної та художньо-творчої роботи колективу, визначається новий репертуар.

· «Індивідуальні заняття» - робота з вихованцями, які не усвоившими матеріал через хворобу, з новоприбулими дітьми.

Робота з учнями і створення для них найбільш сприятливих умов розвитку може здійснюватися різними шляхами з використанням різних методів і прийомів, вибір яких пов'язаний з інтересами і особливостям самого педагога і його майстерністю.

Очікувані результати та способи їх перевірки

Відповідно до поставлених цілей і завдань освітньої програми хореографічного гуртка сучасного танцю після освоєння змісту програми очікуються наступні результати

Учень буде знати:

 • єдині вимоги щодо правил поведінки в хореографічному класі і вимоги до зовнішнього вигляду на заняттях;
 • терміни абетки класичного танцю
 • нові позначення класичних елементів і зв'язок
 • хореографічні назви вивчених елементів.
 • відомості про нові напрямки і види хореографії в музиці

Вихованець буде вміти:

 • виконувати руху і комбінації біля верстата і на середині залу в прискореному темпі;
 • погоджувати руху корпуса, рук, ніг при переході з пози в позу;
 • висловлювати образ за допомогою рухів;
 • вільно і грамотно орієнтуватися в термінології класичного танцю
 • самостійно і грамотно виконувати вивчені елементи класичного танцю;
 • володіти виконавською майстерністю сценічного танцю.
 • працювати над виразністю виконання танцювального репертуару.
 • емоційно і технічно правильно виступати перед глядачами.
 • самостійно і грамотно виконувати руху сучасного танцю
 • володіти корпусом під час виконання рухів;
 • орієнтуватися в просторі;
 • координувати свої рухи;
 • виконувати хореографічний етюд в групі.
 • з'єднувати окремі руху в хореографічній композиції

Контроль знань і вмінь учнів проводитися по результатом діагностики 3 рази в рік а так само на звітному концерті в кінці навчального року. Автор діагностики А. І. Буреніна.

Репертуарний план.

Вересень.

1 Танею курчат.

Жовтень.

1 Танею курчат.

2 Кадриль

Листопад.

1. Кадриль

2. Танець з гірляндами

Грудень.

1 Танець з гірляндами

2 «Східна казка»

Січень.

1 «Східна казка»

2 Русский стилізований

Лютий.

1 Русский стилізований

2 Спортивний танець

Березень.

1 Спортивний танець

2 «Танець дитинства»

Квітень.

1 «Танець дитинства»

2 Сучасний танець

Травень.

Закріплення вивчених танців. Повтор улюблених танців. Підготовка до звітного концерту.

Підготовка до звітного концерту

Методичне забезпечення програми

Специфіка навчання хореографії пов'язана із систематичною фізичної і психологічної навантаженням. Дітям необхідно осмислювати вказівки педагога, слухати музику, запам'ятовувати запропонований текст, відпрацьовувати різні рухи. Подолати труднощі допомагає здійснення індивідуального підходу при однакових завданнях для всіх. При цьому враховується тип особистості, рівень підготовки дитини, його вміння зосередитися на різних аспектах завдання.

Для навчання танцям дітей дошкільного та молодшого шкільного віку необхідно використовувати ігровий принцип. «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості», - писав Сухомлинський. Мова йде не про застосування гри як засобу розрядки і відпочинку, а про необхідність пронизати заняття ігровим початком, зробити гру його органічним компонентом.

Гра повинна бути засобом досягнення наміченої педагогічної мети, вимагати для свого здійснення вольових зусиль, наполегливої праці. Тоді гра буде способом навчання вихованця вмінню працювати, і при цьому навіть рутинна, нудна для дітей робота здасться цікавою.

Наступний важливий принцип роботи на перших етапах навчання - принцип багаторазового повторення досліджуваних рухів в максимальній кількості всіляких поєднань. Тривале вивчення і опрацювання невеликої кількості рухів дає можливість міцного їх засвоєння, що послужить фундаментом подальшого освітнього процесу.

З усього різноманіття засобів навчання класичний танець відрізняється тим, що є фундаментом всієї хореографічної підготовки і основою високої виконавської культури. Тому класичний екзерсис, після вивчення основних його елементів, рекомендується використовувати в якості тренаж на репетиціях колективу. Для того щоб полегшити вихованцям засвоєння тим освітньої програми, заняття ділиться на три частини: підготовчу, основну і заключну.

Підготовча частина - включає побудову вихованців на середині залу і настрій на заняття (взаємні вітання дітей і педагога), марширування, біг і допоміжні коригуючі вправи на підлозі для підготовки м'язів, суглобів і зв'язок до навантаження.

Основна частина - постановка корпусу, ніг, рук і голови для формування балетної постави, вироблення виворотності ніг у вправах біля станка і на середині залу, розвиток гнучкості, відпрацювання кроку, стрибка, розвиток сили і витривалості.

Заключна частина - включає, в основному, руху для розвитку танцювально-ритмічної координації і виразності. Вони також спрямовані на те, щоб зняти нервове і фізичне напруження, підняти емоційний тонус у дітей. У цій частині розучуються і повторюються музичні етюди, композиції.

Провідними методами навчання дітей хореографічному мистецтву є:

 • наочна демонстрація формованих навичок (практичний показ);
 • пояснення методики виконання руху;
 • демонстрація ілюстрацій (наочні посібники, відеоматеріал).

Таким чином, основні методи, що застосовуються при навчанні:

 • якісний показ;
 • словесне (образне) пояснення;
 • порівняння;
 • контраст;
 • повторення.

Дитина повинна знати хореографічну термінологію, користуватися нею на занятті. Використання точної, грамотної термінології дозволить поступово відійти від практичного показу, розвине уважність вихованців і їх здатність сприймати словесну інформацію.

З перших занять важлива робота над культурою руху. Кожен рух має початок і закінчення, амплітуду, характер. Воно повинно виконуватися в такт музиці.

Одним з найбільш слабких місць у виконавській практиці є невиразність обличчя, тому з першого заняття потрібно звертати увагу дітей на активність м'язів обличчя, грати з ними в «маски» (сумна, весела, сердита).

Особлива увага приділяється музичному оформленню заняття. Воно повинно бути різноманітним і якісним. Музика підбирається до кожної частини заняття, визначається її структура, темп, ритмічний малюнок, характер.

У розділи «Танцювальні етюди», «Танцювальні композиції» включені сучасні мелодії для стимуляції емоційної і акторської виразності вихованців.

Список літератури:

1. Базарова Н., Мей В. Азбука класичного танцю. - Л .: Мистецтво, 1983.

2. Бріскі Е. Ритміка і танець. Ч. I, II. - Челябінськ: ЧГІК, 1993.

3. Програма по музично - ритмічного виховання дітей. А.І. Буреніна

4. Васильєва Т.К. Секрет танцю. - Санкт-Петербург: Діамант, 1997..

5.. Нікітін Б. Розвиваючі ігри. - М., 1985.

6. Захаров Р. Записки балетмейстера. - М., 1976.

7. Класичний танець: Методична розробка для викладачів шкіл мистецтв. - М., 1988.

8. Програма ДОД «Хореографічна студія« Едельвейс »» С. М. Сапожникова

9. Костровицька В. Писарєв А. Школа класичного танцю. - Л .: Мистецтво, 1968.

10. Тарасов Н. Класичний танець. - М .: Мистецтво, 1971.

11. Браиловская Л.В. Самовчитель по танцям. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003.

12. Шишкіна В.А. Рух + рух. - М .: Просвещение, 1992.

13. Смирнов М.А. Емоційний світ музики. - М .: Музика, 1990..

14.. Бріско Е. Ритміка і танець. Ч. I, II. - Челябінськ: ЧГІК, 1993.

Завантажити!