Розряди запасу військовозобов'язаних

 1. Запас Збройних сил РФ
 2. Склад військового запасу
 3. Громадяни, які перебувають у запасі, поділяються на такі розряди запасу

Запас Збройних сил РФ

Розряди (категорії) запасу військовозобов'язаних вказані в військовому квитку громадянина, звільненого в запас. Згідно зі статтею 51.2 Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу» для мобілізаційного розгортання Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів створюються запас Збройних Сил Російської Федерації, запас Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, запас Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які призначені для укомплектування з'єднань, військових частин Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також спеціа льних формувань в період мобілізації, приведення їх у бойову готовність і у воєнний час. Запас поділяється на мобілізаційний людський резерв і мобілізаційний людський ресурс. Мобілізаційний людський резерв включає в себе громадян, які перебувають в запасі і уклали в установленому порядку контракт про перебування в мобілізаційному людському резерві. Мобілізаційний людський ресурс складається з громадян, які перебувають в запасі і не входять до складу резерва.Мобілізаціонние людські резерви Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів створюються Президентом Російської Федерації за поданням відповідного федерального органу виконавчої влади і формуються за територіальним принципом.

Склад військового запасу

Запас Збройних Сил Російської Федерації створюється з числа громадян:

 • звільнених з військової служби з зарахуванням в запас Збройних Сил Російської Федерації;
 • успішно завершили навчання на військових кафедрах при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти за програмами військової підготовки офіцерів запасу, програмами військової підготовки сержантів, старшин запасу або програмами військової підготовки солдатів, матросів запасу і закінчили зазначені освітні організації;
 • які не пройшли військову службу в зв'язку з звільненням від призову на військову службу ;
 • які не пройшли військову службу в зв'язку з наданням відстрочок від призову на військову службу або скасуванням призовної комісією суб'єкта Російської Федерації рішення нижчої призовної комісії по досягненні ними віку 27 років ;
 • що не підлягали призову на військову службу після досягнення ними віку 27 років;
 • які не пройшли військову службу за призовом, не маючи на те законних підстав , Відповідно до висновку призовної комісії по досягненні ними віку 27 років;
 • звільнених з військової служби без постановки на військовий облік і в подальшому поставлених на військовий облік у військових комісаріатах;
 • минулих альтернативну цивільну службу ;
 • жіночої статі, що мають військово-облікову спеціальність.

Запас Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і запас Федеральної служби безпеки Російської Федерації створюються в порядку, визначеному цим Законом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Громадянину, успішно завершив навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти, при зарахуванні в запас міністр оборони Російської Федерації привласнює військове звання офіцера.

Громадянину, успішно завершив навчання на військовій кафедрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти за програмою військової підготовки сержантів, старшин запасу, при зарахуванні в запас військовий комісар привласнює військове звання сержанта або старшини.

Громадянину, успішно завершив навчання на військовій кафедрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти за програмою військової підготовки солдатів, матросів запасу, при зарахуванні в запас військовий комісар привласнює військове звання рядового чи матроса.

Громадянину, який не пройшов військову службу в зв'язку зі звільненням від призову на військову службу або наданням йому відстрочки, а також громадянинові, позбавленому військового звання за рішенням суду, одночасно із зарахуванням в запас військовим комісаром або посадовою особою іншого органу, що здійснює військовий облік, присвоюється військове звання рядового чи матроса.

Громадянин, який перебуває в запасі, проходить медичний огляд для визначення його придатність до військової служби відповідно до Розкладу хвороб.

Громадянам, які проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, митних органах Російської Федерації на посадах рядового (молодшого) і начальницького складу, військово-облікова спеціальність встановлюється міністром оборони Російської Федерації за узгодженням з керівниками зазначених органів і установ.

Громадяни, які перебувають у запасі, поділяються на такі розряди запасу

Склади запасу (військові звання)

Вік громадян, які перебувають в запасі

перший розряд

другий розряд

третій розряд

Солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики і мічмани

молодші офіцери

Майори, капітани 3 рангу, підполковники, капітани 2 рангу

Полковники, капітани 1 рангу

вищі офіцери

Громадяни жіночої статі, які перебувають у запасі, відносяться до третього розряду: мають військові звання офіцерів перебувають в запасі до досягнення ними віку 50 років, а решта - до досягнення ними віку 45 років. Громадянин, який перебуває в запасі і досяг граничного віку перебування в запасі або визнаний в установленому Федеральним законом «Про військовий обов'язок і військову службу» порядку не придатним до військової служби за станом здоров'я, перекладається військовим комісаріатом або іншим органом, що здійснює військовий облік, у відставку і знімається з військового обліку.

Вам може бути цікаво