Сазонік В'ячеслав Володимирович - Вітебський державний ордена Дружби народів медичний університет

Підрозділ: кафедра медичної реабілітації та фізичної культури Підрозділ: кафедра медичної реабілітації та фізичної культури.

Посада: старший викладач, магістр педагогічних наук.

Дата народження: 12.11.1981 р.н.

Коротке резюме:

Сазонік В'ячеслав Володимирович закінчив Вітебський державний університет імені П.М. Машерова в 2003 р З 2008 року по теперішній час працює в УО «ВГМУ». Є головою методичної комісії з баскетболу, а також відповідальним за техніку безпеки. Куратор академічної групи, член профкому співробітників. Тренер спортивної секції з баскетболу серед юнаків.

Список наукових праць

Публікації в збірниках і періодичній пресі

2018

1. Залучення та участь студентів і викладачів Вітебського державного ордена Дружби народів медичного університету в інклюзивних проектах і формування соціальних компетенцій [Електронний ресурс] / О. А. Сиродоева [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 73- й науч. сес. ВГМУ, 29-30 січ. 2018 г.: в 2 ч. - Вітебськ: ВГМУ, 2018. - Ч. 2. - С. 614-616. - Библиогр .: с. 616 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/15165. - Авт. також: А. А. Валуй, А. А. Маличенко, О. К. Кирилов, К. І. Стахнёв, А. С. Мінін, Е. С. Остапюк, С. Г. Наджафова, І. В. Зигмант, В. В. Сазонік.

2. Ефективність проведення занять степ-аеробікою зі студентками спеціального медичного відділення ВГМУ з надмірною масою тіла [Електронний ресурс] / К. І. Стахнів [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 73-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 січ. 2018 г.: в 2 ч. - Вітебськ: ВГМУ, 2018. - Ч. 1. - С. 328-330. - Библиогр .: с. 330 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/15040. - Авт. також: С. Л. Сороко, Ю. А. Коваленко, В. В. Сазонік, Е. Л. Сороко.

2017

3. Можливість застосування інноваційного підходу до викладання фізичної культури у студентів спеціальної медичної групи в медичному вузі [Електронний ресурс] / Ю. А. Коваленко [та ін.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 203-204. - Библиогр .: с. 204 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11894. - Авт. також: Т. Л. Оленская, С. Л. Сороко, К. І. Стахнів, Е. С. Остапюк, В. В. Сазонік.

4. Лікувально-коригуючий плавання в спеціальній медичній групі для студенток ВГМУ із захворюваннями опорно-рухового апарату [Електронний ресурс] / Ю. А. Коваленко [та ін.] // Інноваційні навчальні технології в медицині: зб. матеріалів Міжнар. Респ. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 192-197. - Библиогр .: с. 197 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/16776. - Авт. також: А. А. Валуй, С. Л. Сороко, К. І. Стахнів, В. В. Сазонік, Е. С. Остапюк, І. В. Зигмант, А. С. Мінін, В. В. Кашкина.

5. Про проведення тестування здібностей студентів медичних вузів до робіт, пов'язаних з розвиненою моторикою рук [Електронний ресурс] / Е. Л. Сороко [и др.] // Інноваційні навчальні технології в медицині: зб. матеріалів Міжнар. Респ. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 264-266. - Библиогр .: с. 266 (5 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/16790. - Авт. також: С. П. Воскобойникова, С. Л. Сороко, В. В. Сазонік, К. І. Стахнёв.

6. Навчання скандинавської ходьби студентів ВГМУ як формування практичного досвіду здорового способу життя [Електронний ресурс] / І. В. Зигмант [и др.] // Інноваційні навчальні технології в медицині: зб. матеріалів Міжнар. Респ. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 181-183. - Библиогр .: с. 183 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/16773. - Авт. також: Є. С. Остапюк, Ю. А. Коваленко, А. С. Мінін, Е. Л. Сороко, В. В. Сазонік.

7. Теренкур і скандинавська ходьба як форма фізичної активності проведення занять для студентів СМГ УО "ВГМУ" [Електронний ресурс] / І. В. Зигмант [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 72-ї наук. сес. співр. ун-ту, 25-26 січ. 2017 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2017. - С. 201-203. - Библиогр .: с. 203 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/11893. - Авт. також: Ю. А. Коваленко, В. В. Кашкина, А. С. Мінін, Е. С. Остапюк, В. В. Сазонік.

2016

8. Потоцький, П. С. Порівняльна характеристика фізичної працездатності студентів, що займаються в секціях з міні-футболу та баскетболу [Електронний ресурс] / П. С. Потоцький, В. В. Сазонік // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 71-й науч. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2016 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2016. - С. 437-438. - Библиогр .: с. 438 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2506

2015

9. Потоцький, П. С. Оптимізація управління процесом вдосконалення фізичних якостей студентів - футболістів [Електронний ресурс] / П. С. Потоцький, Е. Н. Толочко, В. В. Сазонік // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-й науч. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 356-357. - Библиогр .: с. 357 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2784

10. Удосконалення техніки кидка в кільце однією рукою від плеча з місця із застосуванням тестових завдань [Електронний ресурс] / В. В. Сазонік [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 70-ї наук. сес. співр. ун-ту, 28-29 січ. 2015 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2015. - С. 359-360. - Библиогр .: с. 360 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/2787. - Авт. також: Ю. А. Коваленко, М. В. Харкевич, К. І. Стахнёв, С. Л. Сороко.

2014

11. Визначення фізичного стану студентів 1-го курсу лікувального факультету за допомогою функціональних проб Штанге і Генчі [Електронний ресурс] / В. А. Лаппо [и др.] // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 413-414. - Библиогр .: с. 414 (4 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4130. - Авт. також: І. В. Семашко, В. В. Сазонік, П. С. Потоцький.

12. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток 2-го курсу лікувального та фармацевтичного факультетів, що відносяться до основного медичного відділення і навчаються за програмою загальнофізичної підготовки на початок 2013-2014 навчального року [Електронний ресурс] / В. В. Сазонік [и др.] / / Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 69-ї наук. сес. співр. ун-ту, 29-30 січ. 2014 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2014. - С. 427. - Бібліогр .: с. 427 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/4141. - Авт. також: П. С. Потоцький, М. В. Харкевич, А. А. Васеха.

2013

13. Сазонік, В. В. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів, що займаються в різних секціях нашого вузу [Електронний ресурс] / В. В. Сазонік, П. С. Потоцький // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 68-ї науч. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 31 Січня. - 1 берез. 2013 г. - Вітебськ: ВГМУ, 2013. - С. 640-641. - Библиогр .: с. 641 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3889

2012

14. Лаппо, В. А. Динаміка фізичної працездатності студентів стоматологічного факультету основного відділення на протязі навчання в ВГМУ [Електронний ресурс] / В. А. Лаппо, В. В. Сазонік, П. С. Потоцький // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини і фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 500-501. - Библиогр .: с. 501 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3464

15. Потоцький, П. С. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток 1 курсу лікувального та стоматологічного факультетів, що відносяться до основного медичного відділення і навчаються за програмою загальнофізичної підготовки на початок 2011-2012 навчального року [Електронний ресурс] / П. С. Потоцький, В . В. Сазонік, В. А. Лаппо // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 67-ї наук. сес. співр. ун-ту, Вітебськ, 2-3 берез. 2012 року - Вітебськ, 2012. - С. 503-504. - Библиогр .: с. 504 (3 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/3467

2011

16. Лаппо, В. А. Динаміка фізичного розвитку у студентів стоматологічного факультету відносяться до основного медичного відділення 3 курсу протягом навчання [Електронний ресурс] / В. А. Лаппо, В. В. Сазонік // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини і фармації : матеріали 66-ї наук. сес. співр. ун-ту, 27-28 січ. 2011 року - Вітебськ: ВГМУ, 2011. - С. 365-366. - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/10109

2010

17. Лаппо, В. А. Стан фізичної працездатності студентів і його динаміка на 1-2 курсах лікувального та стоматологічного факультетів [Електронний ресурс] / В. А. Лаппо, В. В. Сазонік // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 65-ї наук. сес. співр. ун-ту, 24-25 березня 2010 року - Вітебськ: ВГМУ, 2010. - С. 712-713. - Библиогр .: с. 713 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/18916

2009

18. Пахомчік, В. В. Вивчення оцінки рівня фізичного здоров'я студенток (дівчата), що відносяться до основної медичної групи, 1 курсів лікувального та стоматологічного факультетів [Електронний ресурс] / В. В. Пахомчік, В. А. Лаппо, В. В . Сазонік // Досягнення фундаментальної, клінічної медицини та фармації: матеріали 64-ї ювілейної. науч. сес. ун-ту, посвящ. 75-річчя його утворення, 26-27 березня 2009 року - Вітебськ: ВГМУ, 2009. - С. 819-820. - Библиогр .: с. 820 (2 назв.). - Режим доступу: http://elib.vsmu.by/handle/123/14464