СЕРВЕРИ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ З ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ (НАУКОВИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ РЕСУРСІВ МЕДИЧНОГО ІНТЕРНЕТУ)

  1. бібліографічна посилання

1 Решетова О.Н. 1

1 Приватне установа освітня організація вищої освіти «Медичний університет" РЕАВІЗ "»

Мета дослідження: проаналізувати можливості використання ресурсів електронної медичної бібліотеки та інформаційних центрів у професійній діяльності лікарів ендокринологів. Матеріали і методи: науковий огляд серверів медичних бібліотек та інформаційних центрів з проблем ендокринології. Обговорення. Для фахівців і вчених важливим інформаційним джерелом у своїй професійній діяльності є ресурси медичної бібліотеки, наукові журнали. В даний час в епоху бурхливого розвитку комп'ютерних технологій у лікарів з'явилася можливість використання даної інформації в мережі Інтернет. Блок ресурсів з медицини в глобальних мережах великий і різноманітний. Проведена систематизація серверів медичних бібліотек та інформаційних центрів з проблем ендокринології дозволяє лікарям використовувати їх у своїй професійній діяльності. Висновки: сервери медичних електронних бібліотек, інформаційних центрів містять цінну повнотекстову і бібліографічну інформацію з проблем ендокринології. Проведений аналіз даних ресурсів дозволить лікарям використовувати їх у своїй професійній діяльності.

інформаційних центрів

сервери медичних електронних бібліотек

Інтернет

ендокринологія

1. Велика Медична Бібліотека [Електронний ресурс]: некоммер. проект. - Електрон. дан. - [Б. м.: б. в.], cop. 2002. - Режим доступу: http://med-lib.ru. - Загл. з екрану.

2. Лікар-аспірант [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. / Програмування та дизайн: Жданов Е. В. - Електрон. дан. - Воронеж: Видавництво «Наукова книга», cop. 2005-2008. - Режим доступу: http://www.vrach-aspirant.ru; http://www.sbook.ru/vrasp. - Загл. з екрану.

3. Вісник репродутківного здоров'я [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - Москва: [б. і., б. м]. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/repr. - Загл. з екрану.

4. Гельман В. Я. Інтернет в медицині [Текст] / В. Я. Гельман, О. А. Шульга, Д. В. Бузанов. - [2-ге вид., Испр.]. - Москва: Медичне інформаційне агентство (МІА), 2005. - 287 с.

5. ГЕОТАР-Медіа [Електронний ресурс] / FastWeb.ru. - Електрон. дан. - Москва: Видавнича група «ГЕОТАР-Медіа», [б. м]. - Режим доступу: http://www.geotar.ru. - Загл. з екрану.

6. Діанова [Електронний ресурс]: електрон. версія газ. / ЗАТ «Арт-Бізнес-Центр». - Електрон. дан. - Москва: [б. в.], cop. 2000-. - Режим доступу: http://dianews.ru/index.shtm. - Загл. з екрану.

7. Доктор.ру [Електронний ресурс]: наук.-практ. мед. рецензуються. журн. - Електрон. журн. - [Москва]: НП «РУСМЕДІКАЛ ГРУП», cop. 2007-. - Режим доступу: http://www.medicina-journal.ru. - Загл. з екрану.

8. Видавництво «Медицина» [Електронний ресурс] / ВАТ «Видавництво" Медицина "». - Електрон. дан. - Москва: [б. в.], 1998. - Режим доступу: http://www.medlit.ru. - Загл. з екрану.

9. Видавництво ВІДАР [Електронний ресурс]: проф. мед. лит. / Издат. Будинок Видар-М. - Електрон. дан. - Москва: Видавничий Дім Видар-М, cop. 2004. - Режим доступу: http://www.vidar.ru. - Загл. з екрану.

10. Клінічна та експериментальна тиреоїдології [Електронний ресурс]: ежекварт. наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - [Москва]: Видавничий дім ВІДАР-М, cop. 2010-. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/ket/index; http://vidar.ru/Library.asp?fid=KET. - Загл. з екрану.

11. Консультант лікаря [Електронний ресурс]: електрон. мед. б-ка / Издат. група «ГЕОТАР-Медіа». - Електрон. дан. - [Б. м.: б. в.], cop. 2008-2014. - Режим доступу: http://www.rosmedlib.ru. - Загл. з екрану. (є в статті).

12. Ожиріння і метаболізм [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - Москва: [б. і., б. м]. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/omet. - Загл. з екрану.

13. Остеопороз і остеопатії [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - Москва: [б. і., б. м]. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/osteo. - Загл. з екрану.

14. Практична медицина [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Казань: Медичний видавничий дім «Практика», cop. 2003-. - Режим доступу: http://pmarchive.ru. - Загл. з екрану.

15. Проблеми ендокринології [Електронний ресурс] = Problemy endokrinologii: наук.-практ. мед. рецензованої журн. - Електрон. журн. - Москва: Изд-во «Медіа Сфера», cop. 2005-. - Режим доступу: http://www.mediasphera.ru/journals/prendokr. - Загл. з екрану.

16. Цукровий діабет [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - Москва: [б. і., б. м]. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/dia/index. - Загл. з екрану.

17. Фарматека [Електронний ресурс]: наук.-практ. мед. журн. - Електрон. журн. - Москва: Медичний журнал «ФАРМАТЕК», cop. 2004. - Режим доступу: http://www.pharmateca.ru/ru/archive - Загл. з екрану.

18. Центральна Наукова Медична Бібліотека [Електронний ресурс] / ГОУ ВПО ММА ім. І. М. Сеченова Росздрава. - Електрон. дан. - [Москва: б. в.], cop. 2008-. - Режим доступу: http://www.scsml.rssi.ru. - Загл. з екрану.

19. Електронна медична література [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - [Б. м.: б. в.], cop. 2005-2009. - Режим доступу: http://www.medbook.net.ru. - Загл. з екрану. - Інше загл .: MEDBOOK.net.ru.

20. Електронні медичні книги [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - [Б. м.: б. в.], cop. 2005-2009. - Режим доступу: http://www.medliter.ru. - Загл. з екрану.

21. Ендокринна хірургія [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. - Електрон. журн. - [Москва]: Видавничий дім ВІДАР-М, cop. 2010-. - Режим доступу: http://endojournals.ru/index.php/serg; http://vidar.ru/Library.asp?fid=ESR. - Загл. з екрану.

22. Ендокринологія: новини, думки, навчання [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. для безперервного. мед. освіти лікарів / гл. ред. А. С. Аметов. - Електрон. журн. - [Москва]: Видавнича група «ГЕОТАР-Медіа», cop. 2012-. - Режим доступу: http://endocrine-nmo.geotar.ru/ru/pages/index.html?SSr=290133776e11ffffffff27c__07df011a0 b1d1a-3724. - Загл. з екрану.

23. BooksMed [Електронний ресурс]: електрон. мед. б-ка. - Електрон. дан. - Москва: [б. в.], cop. 2009-. - Режим доступу: http://www.booksmed.com. - Загл. з екрану.

24. Medline.ru [Електронний ресурс]: мед.-біол. інформ. портал для фахівців / ТОВ «Інтернет-Проект». - Електрон. дан. - Санкт-Петербург: [б. в.], cop. 2008-. - Режим доступу: http://www.medline.ru. - Загл. з екрану.

25. Medobook.com [Електронний ресурс]: портал професійної медицини. - Електрон. дан. - [Б. м.: б. в.], cop. 2010-. - Режим доступу: http://medobook.com. - Загл. з екрану.

Розвиток Інтернету зробило величезний вплив на періодику, в тому числі медичну. Сервери медичних бібліотек та інформаційних центрів надають в Мережі доступ до своїх каталогів і бібліографічних баз даних. Для фахівців і вчених важливим інформаційним джерелом, незамінним помічником в клінічній роботі, а також місцем публікації результатів своїх досліджень є наукові журнали.

Об'єктом дослідження є російськомовні ресурси електронної медичної бібліотеки, що містять інформацію з проблем ендокринології.

актуальність

На сучасному етапі діяльність лікаря визначається його вмінням орієнтуватися у великій кількості професійної інформації та ефективно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології [4].

Нерідко пошук необхідної медичної інформації фахівцеві буває скрутним, займає велику кількість часу і не завжди в належній мірі задовольняє професійні потреби лікаря. Для оптимізації пошуку необхідної інформації по ендокринології в публікації представлені сервери медичних бібліотек, інформаційних центрів, що стосуються даного напряму медицини.

Обговорення

Головний галузевий бібліотекою є Центральна наукова медична бібліотека (ЦНМБ). З 1988 р в бібліотеці ведеться електронний каталог «Російська медицина». Це бібліографічна база даних, повних текстів чи посилань на тексти в ній немає, проте сайт надає можливість для передплатників замовити друковані або електронні копії потрібних документів. Завантажувати базу даних слід з головної сторінки сайту ЦНМБ [18].

При пошуку спеціалізованої літератури слід пам'ятати, що медичні видавництва розміщують на своїх сайтах каталоги книг, що випускаються і повнотекстові архіви (або архіви змісту) чинних часописів.

Так, видавництво «Медицина» видає 40 наукових фахових медичних журналів. На сайті видавництва [8] є архів змісту таких журналів, як «Архів патології», «Вісник Російської академії медичних наук», «Охорона здоров'я Російської Федерації», «Імунологія», «Клінічна лабораторна діагностика», «Клінічна медицина», «Проблеми ендокринології »,« Російський медичний журнал »,« Терапевтичний архів »і ін. Повного тексту статей немає, тільки короткі резюме. Крім того, на сайті є тематичний анотований каталог книг, випущених видавництвом з 1998 року [8].

На сайті видавництва «ВІДАР» [9] ендокринологам найцікавіший буде випускається видавництвом науково-практичний журнал «Клінічна та експериментальна тиреоїдології». Для отримання доступу до повнотекстових архівів журналу необхідно пройти реєстрацію. У вільному доступі є можливість переглянути тільки зміст усіх номерів журналу, резюме кожної статті і відомості про її авторів. Це саме можна сказати і до розміщених на сайті журналам «Медична візуалізація», «Ультразвукова та функціональна діагностика», «Радіологія - Практика», «Аннали хірургічної гепатології» [9]. Великою перевагою сайту є можливість здійснення пошуку по тексту статей за допомогою пошукового рядка, в яку слід ввести потрібний термін. Після першого сканування з'явиться перелік журналів, в яких опубліковані статті по темі.

Видавництво «ГЕОТАР-Медіа» існує з 1993 року і займається випуском медичної літератури для студентів, лікарів, науковців, а також науково-популярних видань. На сайті видавництва представлений каталог книг, виданих «ГЕОТАР-Медіа», з короткими анотаціями. Крім того, на сайті можна ознайомитися зі змістом журналів «Питання харчування», «Репродуктивне здоров'я дітей і підлітків» та ін. [5].

Медичні сайти загального профілю часто містять електронні бібліотеки, онлайнові версії журналів, віртуальні атласи і підручники, інтернет-демонстрації клінічних випадків. Існують в Рунеті і самостійні електронні медичні бібліотеки.

Портал професійної медицини «Medobook.com» містить понад 2,5 тис. Книг (підручників, довідкових та навчальних посібників, монографій та ін.) З різних галузей медицини. Для того щоб знайти конкретне видання або відібрати всі книги по ендокринології, слід скористатися наявною на сайті системою пошуку. Можливий безкоштовний (без реєстрації) доступ до літератури в ознайомлювальних цілях [25].

Електронна медична бібліотека «BooksMed» є некомерційним проектом і надає користувачам інформацію, взяту з загальнодоступних ресурсів Мережі. Є розділ «Ендокринологія». Більшість видань можна безкоштовно використовувати в форматі pdf для попереднього ознайомлення [23].

Некомерційний проект «Велика Медична Бібліотека» містить у вільному доступі довідники, енциклопедії, навчальні посібники, монографії, реферати і тести для лікарів, пацієнтів і студентів медичних вузів [1].

Ресурс для професіоналів охорони здоров'я «Електронна медична література» допоможе зробити замовлення і придбати медичні електронні книги і програми. Однак послуга ця платна [19].

Ще один платний ресурс «Електронні медичні книги» також адресований фахівцям. Велика електронна медична бібліотека дозволяє провести безкоштовний пошук і платний перегляд повних текстів. Оплата може бути проведена через відправку SMS або одну з систем електронних платежів [20].

У Мережі з'явилися як електронні журнали, які не мають друкованого аналога, так і електронні варіанти багатьох друкованих періодичних видань. Як правило, на сайтах або сторінках електронної періодики розміщуються загальні відомості про видання, склад редакційної колегії, інформація для авторів з правилами оформлення статей, умови підписки, контактна інформація і зміст (тобто змісту) опублікованих номерів журналів. Нерідко подібного роду ресурси містять повні тексти номерів журналу за останні роки, що дуже важливо для лікарів, які не мають можливості підписатися на всі необхідні журнали, або ознайомитися з ними в бібліотеці.

Так, в Мережі доступні повнотекстові архіви галузевих журналів «Ендокринологія: новини, думки, навчання» [22], «Проблеми ендокринології» [15], «Клінічна та експериментальна тиреоїдології» [10], «Ендокринна хірургія» [21], «Цукровий діабет »[16],« Ожиріння і метаболізм »[12],« Остеопороз і остеопатії »[13],« Вісник репродуктивного здоров'я »[3]. Електронний варіант газети «Діанова» не є копією друкованого оригіналу по дизайну, але інформаційне наповнення збігається практично повністю [6].

Онлайнові медичні журнали загального профілю також можуть представляти інтерес для лікарів ендокринологів.

Так, ендокринологія є однією з основних тем науково-практичного медичного журналу «Фарматека». Щорічно проблем лікарської терапії ендокринних захворювань присвячується кілька окремих випусків цього журналу. Сайт «Фарматека» надає вільний доступ до повнотекстовому архіву опублікованих в журналі статей з 2000 року [17].

Науково-практичний медичний журнал «Лікар-аспірант» [2] публікує рецензовані статті оригінальних досліджень в області медицини. На сайті є можливість швидко знайти матеріали по темі, ввівши ключове слово в пошуковий рядок. Здійснюючи пошук, доцільніше складати кілька простих пошукових запитів. Так, за запитом «ендокринологія» було знайдено 15 статей, за запитом «діабет» - 92 повнотекстових документа, «щитовидна залоза» - 50 документів. Електронні версії всіх номерів журналу в форматі PDF розміщені для вільного використання на сайті видавництва «Наукова книга» [2].

Ще один медичний журнал, доступний в Мережі - «Доктор.ру». Кожен випуск журналу «Доктор.ру» присвячений одній з декількох спеціалізацій, серед яких є і ендокринологія. На сайті доступний повнотекстовий архів номерів електронної версії журналу з 2007 року [7].

Рецензована спеціалізований науково-практичний журнал «Практична медицина» теж виходить у вигляді тематичних номерів, серед яких обов'язково присутні випуски по ендокринології. На сайті журналу є добре продумана система роботи з контентом. Можна просто переглянути повнотекстовий архів номерів журналу, можна здійснити пошук по змістів номерів або нозологіями, який дозволяє відібрати всі матеріали, наприклад, по ендокринології [14].

Біомедичний журнал «Medline.ru» [24] публікує результати фундаментальних досліджень і досліджень в галузі клінічної медицини, в т.ч. в ендокринології, (архів з 2000 р), а посол Геронтологічного суспільства РАН «Успіхи Геронтології». Є вихід на міжнародну пошукову систему Medline і на науково-популярний медичний ресурс «Medinfo.ru».

У порталі «Консультант лікаря» [11] електронна бібліотека містить клінічні рекомендації по всіх галузях медицини (в т.ч. по ендокринології), які розробляються за унікальною методологією, яка забезпечує їх актуальність, достовірність, узагальнення передового світового досвіду і наукових досягнень, застосовність на практиці і зручність у використанні. Крім того, в бібліотеці є розділи «Фармакологічний довідник», «Національні керівництва» і «Монографії». Матеріали навчальних модулів розробляються за участю провідних професійних товариств Росії.

Висновки: сервери медичних електронних бібліотек, інформаційних центрів книжкових видавництв, наукових журналів містять цінну повнотекстову і бібліографічну інформацію з проблем ендокринології. Проведений аналіз даних ресурсів дозволить лікарям використовувати їх у своїй професійній діяльності.

рецензенти:

Поляруш Н.Ф., д.м.н., доцент, завідувач кафедри клінічної медицини післядипломної освіти Медичного університету «РЕАВІЗ», м Самара;

Качковський М.А., д.м.н., доцент, завідувач кафедри клінічної медицини Медичного університету «РЕАВІЗ», м Самара.

бібліографічна посилання

Решетова О.Н. СЕРВЕРИ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ З ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ (НАУКОВИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ РЕСУРСІВ МЕДИЧНОГО ІНТЕРНЕТУ) // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2015. - № 4 .;
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21110 (дата звернення: 13.06.2019).

Пропонуємо вашій увазі журнали, що видаються у видавництві «Академія природознавства»

(Високий імпакт-фактор РИНЦ, тематика журналів охоплює всі наукові напрямки)

Asp?
Asp?
Html?
Ru/ru/article/view?