Система освіти в Республіки Білорусь. Базове і загальну середню освіту в Білорусі

Освіта - стратегічний ресурс держави

Білорусь знаходиться в групі країн з дуже високим рівнем Індексу людського розвитку. Рівень грамотності дорослого населення Білорусі завжди був одним з найвищих в світі і нині сягає 99,7%, охоплення базовим, загальною середньою і професійною освітою становить 98%. За показниками надходження дітей до початкової та середньої школи Білорусь вийшла на рівень найрозвиненіших країн планети. В останні роки на освітню систему державою виділяється не менше 5% ВВП, що не поступається обсягами фінансування сфери освіти в розвинених європейських країнах.

Всього в республіці налічується понад 8 тис. Установ основного, додаткового та спеціальної освіти, в яких навчання і виховання близько 3 млн. Дітей, учнів, студентів і слухачів забезпечують понад 400 тис. Працівників або кожен 10-й зайнятий в економіці.

Система освіти Республіки Білорусь

Система освіти Республіці Білорусь забезпечує утворення навчаються на рівнях основного, додаткового та спеціальної освіти.
Основна освіта включає рівні дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої і післявузівської освіти.
Додаткова освіта підрозділяється на додаткову освіту дітей та молоді, додаткову освіту дорослих.
Класифікація рівнів освіти Республіки Білорусь відповідає Міжнародної стандартної кваліфікації освіти (МСКО 2011). Таким чином в країні на практиці забезпечується реалізація принципу «освіти через все життя».

У рейтингу за індексом людського розвитку Білорусь входить до групи 30 найбільш розвинених країн світу і має кращий результат серед країн СНД (14 позиція разом з Японією і Латвією).
У рейтингу за індексом рівня освіти в країнах світу (Education Index) - комбінованого показника Програми розвитку ООН (ПРООН) Білорусь знаходиться на 21 місці.
У Білорусі співвідношення студентів до загальної чисельності населення одна з найвищих в Європі.
У 2015р. Республіка Білорусь увійшла до Європейського простору вищої освіти (Болонський процес), що підкреслює високий рівень якості освіти в країні.
Дошкільна освіта

У Білорусі добре розвинена система дошкільної освіти. І хоча воно не є обов'язковим, більшість дітей, перш ніж піти в школу, відвідують дитячі дошкільні установи.
Охоплення дітей з 1 року до 6 років закладами дошкільної освіти становить 74,4%, в тому числі в сільській місцевості - 49,7%, у міській місцевості - 81,4%.
У 2015/2016 навчальному році в Республіці Білорусь функціонує 3 972 установи дошкільної освіти, з них 11 приватної форми власності, контингент вихованців становить 410,5 тис. Осіб.
Загальна середня освіта

Загальна середня освіта в Білорусі починається з 6 років і передбачає два рівні: загальне базове і загальну середню
Загальна середня освіта в Білорусі починається з 6 років і передбачає два рівні: загальне базове і загальну середню. Курс базової школи розрахований на 9 років, середньої - на 11 років. Успішно закінчивши базову школу, молоді люди мають можливість продовжити навчання в коледжах, ліцеях та професійно-технічних училищах, де одночасно здобувають середню освіту і професійну підготовку. Бажаючі можуть отримати загальну середню освіту, продовживши навчання в школі. Атестат про загальну середню або середньо-спеціальну освіту є основним документом, що дає право на вступ до вищого навчального закладу.

У 2015/2016 навчальному році в Республіці Білорусь функціонує 3 233 установи загальної середньої освіти, з них 10 приватної форми власності, контингент учнів становить 964,9 тис. Осіб.

Серед останніх тенденцій системи загальної середньої освіти - введення профільного навчання в старшій школі.

В даний час в навчально-виховний процес загальної середньої освіти міцно увійшли сучасні інформаційні технології. У ряді гімназій і шкіл проводиться експеримент по впровадженню електронних щоденників, йде формування «хмарної» інформаційно-освітнього середовища, що містить якісні ресурси і послуги та базується на сучасних технічних засобах інформації.

На міжнародних предметних олімпіадах серед школярів з 2010 по 2015 роки Білорусь завоювала 199 медалей (20 золотих, 76 срібних і 103 бронзових).
Спеціальна освіта

Республіка Білорусь добилася непоганих результатів в організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
Система установ освіти забезпечує не тільки освіту, але і супровід, реабілітацію, корекційно-педагогічну допомогу і виховання таких дітей на всіх етапах їх соціалізації і всіх вікових груп (99,2%). Понад 70% дітей з особливостями психофізичного розвитку інтегровані в установи дошкільної та загальної середньої освіти.

В даний час функціонують 240 установ спеціальної освіти - вони функціонують і як ресурсні центри, тобто є матеріальною, інформаційної, методичної базою для підвищення якості фахової освіти, кваліфікації педагогів, які працюють з такими дітьми.
Професійно-технічна освіта та середню спеціальну освіту

Предметом особливої ​​гордості Білорусі є система професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, яка на відміну від інших країн пострадянського простору збережена і успішно функціонує. Наш досвід використовується в Росії та інших державах.
Професійно-технічна освіта: включає 166 установ професійно-технічної освіти (професійні ліцеї, професійно-технічні коледжі, професійно-технічні училища) і 40 установ освіти інших видів, що реалізують освітні програми професійно-технічної освіти (щорічний прийом і випуск складають близько 35 тис. чол., підготовка здійснюється майже по 300 професіями).

Середня спеціальна освіта: складається зі 119 установ середньої спеціальної освіти (коледжі), в тому числі 12 приватної форми власності, і 94 установ освіти інших видів, що реалізують освітні програми середньої спеціальної освіти (щорічний прийом і випуск складають близько 40 тис. Чол., Підготовка здійснюється по 172 спеціальностями).
Вища освіта

Вища освіта

Вища освіта, включає 52 установи вищої освіти (університети, академії, інститути), в тому числі 9 приватної форми власності. Щорічний прийом складає більше 60 тис. Чол., Випуск - понад 80 тис. Фахівців.

Підготовка фахівців здійснюється за 15 профілями освіти, що включає 382 спеціальності вищої освіти першого ступеня і 331 спеціальність вищої освіти другого ступеня.

Вища освіта в Республіці Білорусь може бути отримано в очній (денний, вечірній) або заочної, в тому числі дистанційної, формах.

Установи вищої освіти організовують освітній процес російською та білоруською мовами. Для іноземних громадян навчання може бути організовано на англійській мові.

Також в 119 організаціях Республіки Білорусь, що мають аспірантуру (ад'юнктуру) і в 56 організаціях Республіки Білорусь, що мають докторантуру, здійснюється підготовка наукових працівників вищої кваліфікації. Підготовка в аспірантурі, докторантурі здійснюється по 430 спеціальностями науковців.

Національні установи вищої освіти співпрацюють більш ніж з 300 підприємствами всередині країни, експортують науково-технічну продукцію більш ніж в 30 країн світу: Франції, Фінляндії, Австрії, Бельгії, Польщі, Чехії, Великої Британії, Латвії, Литви, США, Корею та інші країни.

Установи вищої освіти по регіонах
У 2012 році з ініціативи Міністерства освіти Республіки Білорусь створено Центр міжнародного співробітництва в сфері освіти Державної установи освіти «Республіканський інститут вищої школи» (Далі Центр) для вирішення наступних завдань:

 • консультація іноземних громадян, які бажають отримати освіту в Республіці Білорусь;
 • пошук зарубіжних партнерів, зацікавлених у відборі на навчання у Республіці Білорусь іноземних громадян;
 • поширення інформації про освітні послуги білоруських установ вищої освіти для іноземних громадян.

Центр уповноважений здійснювати діяльність по залученню на навчання в білоруські установи освіти громадян іноземних держав, а також для пошуку партнерів, що надають посередницькі послуги в різних країнах світу для відбору на навчання іноземних громадян.

Крім того, Центр виступає координатором міжнародної взаємодії установ вищої освіти Республіки Білорусь та інших країн.

З 2017 року Центр організовує проведення дистанційного навчання за програмою підвищення кваліфікації «Методика викладання російської мови як іноземної» . Метою дистанційного навчання є знайомство з сучасними підходами до організації навчання російської мови як іноземної; з принципами, засобами, методами, формами організації навчальної діяльності іноземних слухачів; з вмістом курсу російської мови як іноземної в системі освіти; з сучасними технологіями навчання російської мови як іноземної.
Порядок прийому іноземних громадян і осіб без громадянства в установи вищої освіти

Іноземні громадяни можуть надходити в установи вищої освіти для здобуття освіти:

 1. за рахунок коштів бюджету або на платній основі - відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь;
 2. на платній основі - за результатами підсумкової атестації при освоєнні змісту освітньої програми підготовки осіб до вступу в заклади вищої освіти;
 3. на платній основі - за результатами співбесіди, який встановлює рівень володіння мовою, на якому здійснюється освітній процес.

Відеоролик про можливості освіти в Білорусі для іноземних громадян можна подивитися тут

Порядок прийому громадян Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану

Відповідно до Угоди про надання рівних прав громадянам держав-учасниць договору про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній сферах від 29 березня 1996 року на вступ до навчальних закладів громадяни Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану користуються рівними з громадянами Республіки Білорусь правами на здобуття вищої і середнього-спеціальної освіти і можуть брати участь в конкурсі на місця для отримання освіти за рахунок бюджету і для навчання за оплату, відведені для громадян Білорусі.
Білорусам замежжа (Лiтва, Латвiя, Польшча)
З Мета виканання мiжведамасних пагадненняў у галiне адукациi з Лiтоўскай Республiкай, Латвiйскай Республiкай i Республiкай Польшча ў частци приёму на вучобу ў вишейшия навучальния ўстанови Республiкi Білорусь асобі білоруський нациянальнасцi, якiя з 'яўляюцца грамадзянамi ўказаних дзяржаў i (або) праживаюць на ix териториi, Мiнiстерствам адукациi Республiкi Білорусь устанаўлiваецца механiзм приёму гетих грамадзян i критерьii, якiм павiнни адпавядаць кандидати на вучобу.

механiзм приёму

Мiнiстерства адукациi Республiкi Білорусь ажиццяўляе накiраванне названай категориi грамадзян на вучобу ў вишейшия навучальния ўстанови Республiкi Білорусь, за виключеннем навучальних устаноў ваеннага, мастацкага i музичнага профiлю, на падставе асабових спраў на кандитатаў, прадстаўлених беларускiмi грамадскiмi арганiзациямi (у Лiтоўскай Республiци - Згуртаванне беларускiх грамадскiх арганiзаций у Лiтве, у Латвiйскай Республiци - САЮЗ беларусаў Латвii, у Реcпублiци Польшча - білоруський грамадска-культурнае Тавариства ў Польшчи).
Приём беларусаў замежжа на вучобу ў БелТА Білорусь ажиццяўляецца згодна з устаноўленай адпаведним пагадненнем квотай:

 • для Лiтоўскай Республiкi - 20 чалавек,
 • для Латвiйскай Республiкi - 10 чалавек,
 • для Республiкi Польшча - 40 чалавек.

На адну специяльнасць залiчваюцца не великий як дзве асобі пекло кожнай краiни.

Беларускiя грамадскiя арганiзациi названих краiн плиг неабходнасцi (калi колькасць заяў пекло кандидатау перавишае прадугледжаную пагадненнем квоту) арганiзоўваюць правядзенне на базі навучальних устаноў, у якiх ажиццяўляецца навучанне прадстаўнiкоу білоруський дияспари, адбор кандитатаў для накiравання на вучобу у БелТА Білорусь шляхам правядзення iспитаў па прадметах у залежнасцi пекло вибранай специяльнасцi. Плиг визначеннi iспитаў па прафiлюючих предметах неабходна кiравацца Правiламi приёму у Вишейшия навучальния ўстанови, зацверджаiимi Указами Презiдента Республiкi Білорусь пекло 07.02.2006 № 80 з улiкам змяненняў i дапаўненняу. Форма правядзення iспитаў па прафiлюючих прадметах, а таксамо па білоруський цi рускай мове, визначаецца навучальнимi ўстановамi пералiчаних дзяржаў.

Критериi приему

Асабовия Справи павiнни мець пералiк дакументаў, прадугледжаних Правiламi, у критим лiку якiмi пацвярджаецца білоруська нациянальнасць кандидатаў (пасведчанне аб нарадженнi кандидата або аднаго з яго бацькоў).

Cяреднi бал дакумента аб атриманнi агульнай адукациii i адзнакi па двох прафiлюючих прадметах павiнни Биць:

 • для Лiтоўскай Республiкi - не менший як 7 балаў,
 • для Латвiйскай Республiкi - не менший як 7 балаў,
 • для Республiкi Польшча - не менший як 4 бали.

Мiнiстерства ажиццяўляе приём та 15 кpacaвiкa папяреднiх спiсаў кандидатаў на вучобу ў БелТА Білорусь з зазначених канкретних Вишейшая навучальних устаноў i абраних специяльнасцей, а так 13 лiпеня - асабових спраў кандидатаў.
Мiнiстерства ажиццяўляе нaкipaвaннe асабових спраў у вишейшия навучальния ўстанови, падпарадкавания Мiнiстерству, i ў органи дзяржаунага кiравання, у падпарадкаваннi якiх yoсць вишейшия навучальния ўстанови, та 16 лiпеня для залiчення кaндидaтaў у лiк студентаў.
Заўвага: усе дакументи павiнни Биць перакладзени на білоруську або українську мову i заверани кipaўнiкaмi адпаведних устаноў.

Додаткова освіта дітей та молоді

Національну систему додаткової освіти дітей та молоді країни сьогодні представляють 318 установ (3 - республіканських і 315 - регіональних). 133 установи додаткової освіти є однопрофільними (в тому числі 4 центри (палацу) художнього профілю, 17 центрів технічного профілю, 24 центри екологічного профілю, 62 центри туристично-краєзнавчого профілю, 20 центрів фізкультурно-спортивного профілю) і 185 установ - багатопрофільними.
В установах додаткової освіти дітей та молоді всіх типів налічується більше 30 тис. Об'єднань за інтересами, фактично кожен третій учень сьогодні відвідує заклад додаткової освіти дітей та молоді.

В установах додаткової освіти дітей та молоді функціонує 284 колективу, що мають звання «заслужений», «зразковий» та «народний».

Додаткова освіта дорослих

У 400 установах освіти реалізується додаткову освіту дорослих (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації).

Щорічно освоюють зміст освітніх програм додаткової освіти дорослих близько 380 тисяч чоловік. Підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців організовано за всіма 15 профілів освіти, перепідготовка кадрів здійснюється по 402 спеціальностями. Безперервне професійне навчання за робітничими професіями (службовців) здійснюється більш ніж по 3,5 тис. Професій в установах освіти і в інших організаціях.