Соціалізація дітей дошкільного віку

  1. Фактори соціалізації особистості дитини-дошкільника
  2. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку
  3. Гендерна соціалізація дошкільнят

Соціалізація - це засвоєння людиною моралі, моральних норм і цінностей, а також правил поведінки в суспільстві, яке його оточує. Здійснюється соціалізація, головним чином, через спілкування, а оскільки перша людина, з ким дитина починається спілкуватися і відчувати в ньому потребу - це мама (або людина її замінює), то сім'я виступає першим і головним «інститутом соціалізації».

Соціалізація дітей дошкільного віку - процес тривалий і багатоплановий. Це важливий крок на шляху входження до зовнішнього світу - неоднозначний і незнайомий. Залежно від успішності адаптаційного процесу дитина поступово приймає на себе будь-яку роль в суспільстві, вчиться поводитися відповідно до вимог соціуму, постійно намацуючи хиткий баланс між ними і власними потребами. Ці особливості в педагогіці називають факторами соціалізації.

Фактори соціалізації особистості дитини-дошкільника

  • зовнішні фактори - визначають зміст і форму соціалізації дошкільників, визначають вектори їх подальшого розвитку. До них відносяться вищезгадана родина, дитячий колектив, припустимо, у дворі, центри раннього розвитку, гуртки за інтересами, дитячі дошкільні установи, а також культура і релігія соціальної групи;
  • внутрішні чинники - індивідуальні особливості дитини, які безпосередньо впливають на формування у нього картини світу і визначають стиль переживання міжособистісних відносин.

Проблема соціалізації особистості дошкільнят є однією з базових у педагогіці та вікової психології, оскільки її успішність визначає можливість особистості повноцінно функціонувати в суспільстві як активного суб'єкта. Від ступеня соціалізації залежить те, наскільки гармонійно розвиненим буде дошкільник, засвоюючи на початкових етапах процесу соціалізації норми і установки, необхідні для того, щоб стати повноцінним і рівноправним членом свого соціального середовища.

Особливості соціалізації дітей дошкільного віку

Шляхи та засоби соціалізації особистості дошкільника безпосередньо залежать від вікового етапу розвитку і визначаються типом провідної діяльності. Залежно від віку головним в особистісному розвитку дитини виступає наступне:

  • для дітей до року найважливіше - спілкування всередині сім'ї. Саме через призму сімейних відносин і цінностей їм сприймається і засвоюється базова інформація про зовнішній світ, формуються шаблони поведінки;
  • після року і приблизно до 3 років у дітей з'являється потреба в спілкуванні в дитячому колективі. Саме тому важливо створити умови для можливості повноцінних міжособистісних комунікацій - тобто водити дитину в групи раннього розвитку, на дитячі майданчики, в сад . Там діти вчаться спілкуватися з собі подібними, вчать один одного простим нормам співіснування в суспільстві, наприклад, тому, що потрібно дружити , Ділитися, співпереживати;
  • від 3 до 6 років головним засобом пізнання світу для дитини стає власна мова: він вчиться задавати питання, будувати діалог, аналізувати знання, отримані вербальним шляхом.

Важливо пам'ятати, що на будь-якому віковому етапі соціалізація дошкільника відбувається, головним чином, через гру. Саме тому постійно розробляються нові й удосконалюються вже існуючі методики розвитку, спрямовані на те, щоб подати інформацію в простій, доступній, ігровій формі - тобто тієї, яка буде цікава.

Гендерна соціалізація дошкільнят

Гендер - це соціальна стать, значить, гендерна соціалізація - це визначення в процесі соціалізації приналежності до тієї чи іншої статі і засвоєнню відповідних норм поведінки.

Полоролевая соціалізація в дошкільному віці починається ще в родині, де дитина засвоює соціальні ролі мами (жінки) і тата (чоловіки) і проектує її на власні міжособистісні відносини. Хорошим прикладом гендерної соціалізації дошкільнят є гра «Дочки-матері», яка є своєрідним індикатором засвоєних статеворольових норм.