Стаття 5. Державні освітні стандарти та освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти. 1. Державні освітні стандарти вищої і післявузівської професійної освіти призначені для забезпечення:

  1. Наступна стаття »

1) якості вищої і післявузівської професійної освіти;
2) формування загального освітнього простору держав-учасниць СНД;
3) основи для об'єктивної оцінки діяльності освітніх установ, що реалізують освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;
4) визнання і встановлення еквівалентності документів іноземних держав про вищу і післявузівську професійну освіту.
2. Державні освітні стандарти вищої і післявузівської професійної освіти включають в себе:
1) загальні вимоги до основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти;
2) вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти, до умов їх реалізації, в тому числі до навчальної та виробничої практики та підсумкової атестації випускників, рівню підготовки випускників за кожним напрямом підготовки (спеціальністю);
3) терміни освоєння основних освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах;
4) максимальний і мінімальний обсяги навчального навантаження учнів.
3. Основні освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти розробляються органами управління і в частині, що виходить за межі відповідних державних освітніх стандартів, виконують функції зразкових освітніх програм вищої і післявузівської професійної освіти.
Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) вищої і післявузівської професійної освіти встановлюється в порядку, визначеному урядом кожної держави.
4. Науково-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, науково-методичними установами та вищими навчальними закладами. Воно включає підготовку навчальної і наукової літератури, забезпечення нею вищих навчальних закладів.
Навчально-методична документація повинна відповідати змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти.
5. Порядок розроблення, затвердження і впровадження стандартів визначається національним законодавством.

Наступна стаття »
До тексту закону »
1) якості вищої і післявузівської професійної освіти;   2) формування загального освітнього простору держав-учасниць СНД;   3) основи для об'єктивної оцінки діяльності освітніх установ, що реалізують освітні програми вищої та післявузівської професійної освіти;   4) визнання і встановлення еквівалентності документів іноземних держав про вищу і післявузівську професійну освіту

Читайте також

Популярні документи