Структура і особливості системи освіти в Великобританії

Освіта - це процес засвоєння знань, набуття навичок і умінь. У сучасному суспільстві, чим краще у людини освіта, тим більше у нього шансів знайти хорошу роботу з гідною заробітною платою і подальшими перспективами для створення кар'єри. Але в кожній державі система освіти має свої особливості і характерні риси, переваги і недоліки.

Для того, щоб зрозуміти принципи функціонування освітньої системи Великобританії, необхідно спочатку розглянути її структуру (рис. 1).

Мал. 1. Структура системи освіти Великобританії

Джерело: складено автором на підставі даних [6].

Дошкільна освіта починається з 3 років і є аналогом російського дитячого садка, де розвиваються початкові навички, проводиться робота в групах. Тривалість дошкільного навчання становить 1 рік. Так само як і в Росії, в Великобританії дошкільну освіту не є обов'язковим. Процес прийому до установи дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог, встановлених тим регіоном, в якому воно знаходиться [9].

Законодавством Великобританії встановлено, що діти у віці від 5 до 16 років зобов'язані отримати середню шкільну освіту. Але для його отримання необхідно спочатку освоїти програму початкової школи [3, с. 11]. Початкову освіту у Великій Британії (Primary Education) діти починають отримувати з 4-х років, тобто набагато раніше, ніж в Росії. При цьому, система початкової освіти умовно поділяється на етапи (табл. 1).

В окремих регіонах Великобританії зустрічається, що програми даних етапів викладаються дітям в різних будівлях.

Таблиця 1.

Етапи початкової освіти в Великобританії

етап

вік

класи

1

4-6 років

Підготовчий, 1, 2

2

7-11 років

3, 4, 5, 6

Джерело: складено автором на підставі даних [9].

Необхідно також відзначити, що приватні та державні школи Великобританії мають певні відмінності в реалізації даних етапів навчання і надходженням в установи початкової освіти.

Так, в державних школах перший етап освітнього процесу здійснюється в «дитячій школі», а другий - в «молодшій школі», зазвичай розташовується неподалік від «дитячої». Але, існують і сучасні початкові школи, в яких діти отримують освіту відразу з 4 до 11 років. Прийом в державну школу здійснюється на підставі заяви, поданої батьками протягом 6 місяців до початку семестру. Аналогами «дитячої» та «молодшої» шкіл в секторі незалежного освіти, тобто в системі освіти приватних шкіл Великобританії, є відповідно «доподготовітельная» і «підготовча» школи. Правила прийому до приватних шкіл можуть суттєво відрізнятися в залежності від регіону. Так, в одні навчальні заклади дітей приймають на підставі заяви батьків, а в інші - за результатами вступних іспитів, що проводяться всередині даних шкіл [9].

Після закінчення початкової школи діти в 11-12 років вступають до середньої школи (Secondary Education). Здобути середню освіту також можна, як в державній, так і в приватній школі. Державні школи поділяються на кілька видів, способи надходження в які істотно розрізняються (табл. 2).

Таблиця 2

Види державних шкіл і порядок надходження

Вид державної школи

спосіб надходження

загальноосвітня

За заявою батьків

Частково селективна загальноосвітня

Відсоток учнів приймається за результатами тестування з музики, спортивній підготовці або малювання, решта учнів - за заявою батьків

гімназія

За результатами тестування з математики та логіки (іноді потрібно ще й есе)

Церковна

Дитина повинна бути віруючим, крім того, протягом декількох років до зарахування разом з батьками він повинен брати участь в месах

Школа-інтернат

Критерії надходження залежать від вимог, що встановлюються самим установою

Джерело: складено автором на підставі даних [9].

Надходження в приватну середню школу Великобританії здійснюється за результатами іспитів. Вони проводяться в обов'язковому порядку з природничих наук, математики, англійської мови. Крім того, деякі приватні школи встановлюють в якості вимоги при вступі складання іспитів з географії, історії, релігієзнавства та іноземної мови.

Період від 14 до 16 років для підлітка в середній школі є періодом підготовки до GCSE (General Certificate of Secondary Education). Це академічний кваліфікаційний рівень, що отримується по ряду шкільних дисциплін учнями середніх шкіл. Даний іспит є обов'язковим. Як правило, кількість квартир, що здаються шкільних предметів не обмежена, воно може варіюватися від 3 до 10. За того чи іншого предмету іспит можна здавати раніше або пізніше визначеного терміну. За результатами іспитів учням виставляються бали від A до G, де A-вищий бал.

У державних школах підготовка до GCSE здійснюється з усіх предметів, які вважаються основними. Це математика, англійська мова, природничі науки і фізична культура. У той же час, приватні школи не зобов'язані дотримуватися стандартів, встановлені для всіх державних шкіл, і тому визначають свій список дисциплін, за якими здійснюється підготовка до іспитів. Як правило, в даний список входять такі предмети, як англійська мова і література, математика, біологія, хімія, фізика, іноземна мова, а також предмети на вибір учня [9].

Так як GCSE є свідченням про отримання середньої освіти, здійснимо порівняльний аналіз з Єдиним державним іспитом, проведеним в Російській Федерації (табл. 3).

Таблиця 3

Подібності та відмінності GCSE і ЄДІ

GCSE

ЄДІ

схожість

· Проводиться з окремих предметів

· Є обов'язковим іспитом

· Можна здавати раніше або пізніше встановленого терміну

відмінності

Не дає права на отримання вищої освіти

Дає право на здобуття вищої освіти

Проводиться на англійській мові (виняток - іноземні дисципліни, випробування з яких проводиться на що здається мовою)

Проводиться на російській мові (виняток - іноземні дисципліни, випробування з яких проводиться на що здається мовою)

Мінімальна кількість предметів для - 3: англійська мова, математика, природознавство

Мінімальна кількість предметів для - 2: російська мова, математика

Оцінка результатів здійснюється в балах: AG

Оцінка результатів здійснюється в балах: 1-100

Джерело: складено автором на підставі даних [9].

Так як в Великобританії сертифікат про закінчення середньої школи (на відміну від Росії) не дає права на отримання вищої освіти, для вступу до університету учню необхідно отримати дворічну підготовче освіту. Підліток може отримати його або в своїй школі, або перейти в іншу школу або вступити до коледжу-ліцей [3, с. 11].

Варто відзначити, що учень має право вступити на дані курси тільки в разі, якщо він здасть на найвищі бали мінімум три іспити з п'яти. Далі, підготовка на даному етапі здійснюється за обраними учнем дисциплін, необхідних йому для вступу в той чи інший університет [2, с. 70-71].

Після закінчення даних курсів в 18 років підлітки складають іспити Advance levels (Іспити просунутого рівня), як правило, по 2-4 предметів. Після успішного складання іспитів вони отримують свідоцтво про середню освіту просунутого рівня (General Certificate of Education A-levels). При вступі до вищого навчального закладу необхідно здати мінімум 2-3 іспиту на вищі бали [8].

Що стосується вищої освіти в Великобританії (Higher Education), то дана система представлена ​​3 видами навчальних закладів:

- Коледжі вищої освіти (Colleges of Higher Education). У них можна отримати ступінь бакалаврату з академічних або ж професійно-орієнтованих дисциплін. Вони відрізняються тим, що дають прикладну освіту, проте, післядипломної освіти в них отримати не можна, на відміну від університетів.

- Технічні інститути (Institutesof Technology). Їх відмінність з університетами з кожним роком стає все менше. Різниця полягає лише в тому, що, в залежності від обраної абітурієнтом професії, йому не обов'язково вступати до університету, а можна вибрати спеціалізований інститут.

- Університети (Universities). Університети Великобританії широко відомі по всьому світу як одні з найпрестижніших вищих навчальних закладів. Навчальні плани в них надзвичайно гнучкі. Тобто, перші два роки студент навчається загальних дисциплін, а наступні два роки - дисциплін безпосередньо пов'язаними з обраною професією. Крім того, студенти мають право самостійно вибирати дисципліни, навіть викладаються на різних факультетах. Внаслідок цього, випускникам можуть присвоюватися подвійні ступені, такі як, наприклад, бакалавр бухгалтерського обліку та економіки. В університетах Великобританії можна отримати як ступінь бакалавра, так і ступеня магістра і доктора філософії [7]. Вища освіта Великобританії високо цінується у всьому світі.

Аналізуючи дані міжнародної мережі університетів Universitas 21 [6], слід сказати, що Великобританія за якістю вищої освіти в 2012-2013 рр. стійко занімала10 позицію рейтингу, а в 2014 році піднялася на 2 позиції - 8 місце. Виходячи з цього, можна зробити висновки про поліпшення системи освіти в вищих навчальних закладах і про підвищення рівня знань у студентів.

Таким чином, в результаті проведеного дослідження, слід зробити висновок про те, що система освіти Великобританії має досить складну структуру. Протягом усього освітнього процесу відбувається досить «жорсткий відбір» тих, хто дійсно хоче вчитися і здобувати знання. Вступити до вищого навчального закладу також є складним завданням. Саме тому, в Великобританії діти з початкової школи вже замислюються над тим, продовжувати навчання до кінця або ж піти працювати після закінчення середньої школи.

література:

1. Балинін І. В. Фінансове забезпечення освіти в Російській Федерації в 2008-2020 рр. // Аудит і фінансовий аналіз. 2014. № 6. С. 271-276.

2. Вяземський Є. Є. Сучасна система освіти у Великобританії // Проблеми сучасної освіти. 2010. № 6. С. 68-84.

3. Судоргин Л. В. Освітня система сучасної школи (погляд з Росії і Великобританії) // Вісник Новосибірського державного педагогічного університету. 2014. № 2 (18). С. 7-16.

4. Балинін І. В. Освіта як пріоритетний напрямок витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації // Людина в ХХI столітті Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів. 2013. С. 75-76.

5. Балинін І. В. Фінансове забезпечення соціальної сфери на федеральному і регіональному рівнях: плани на 2014-2016 роки // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Луцьк, 2014. С. 48-55.

6. U21 Ranking of National Higher Education Systems. URL: http://www.universitas21.com/ .

7. Початкову і середню освіту Великобританії. URL: http://www.activegroup.kg/system/128.html .

8. Освіта в Великобританії. URL: http://www.studinter.ru/text_obrazovanie_gb.html .

9. Система шкільної освіти у Великій Британії. URL: http://www.edemvlondon.ru/school-system-in-england.html .