Студент і закон »АлтГПУ

Дорогі студенти!

Профспілковою організацією Алтайській державної педагогічної академії підготовлений спеціальний правовий довідник. У ньому Ви знайдете розділи: "Загальні питання", "Порядок і правила здачі заліків та іспитів", "Навчання в вузі, навчальне навантаження студентів", "Стипендіальне забезпечення", "Відрахування та відновлення, повторне навчання, переклад в інший вуз", "Колективи студентських груп, їх права", "Студенти, які проживають в гуртожитку, їх права та обов'язки", "Соціальна і матеріальна підтримка студентів" і "Академічна відпустка". Сьогодні ми починаємо публікацію розділів даного довідника, присвячені загальних питань, а так же питань екзаменаційної сесії.
Звертаємо Вашу увагу, що інформація підготовлена з урахуванням діючих (на 01 січня 2013р.) Нормативно-правових актів.
Профспілковою організацією Алтайській державної педагогічної академії підготовлений спеціальний правовий довідник
Загальні питання.
Що є вищим навчальним закладом?
Вищим навчальним закладом є навчальний заклад, засноване і діє на підставі законодавства Російської Федерації про освіту, що має статус юридичної особи і реалізує відповідно до ліцензії освітні програми вищої професійної освіти.
(ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту» ст. 8, п.1.)
Що таке вищу професійну освіту?
Повна вища освіта відповідного - освіту на базі середньої (повної) загальної або середньої професійної освіти, що здійснюється у вищому навчальному закладі за основним професійним освітнім програмам, таким, що відповідає вимогам державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, що завершується підсумковою атестацією та видачею випускнику документа про вищу професійну освіту.
(Закон України «Про освіту», ст. 24.)

Хто є студентом вищого навчального закладу?
Студентом вищого навчального закладу є особа, в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу для навчання.
Студенту вищого навчального закладу безкоштовно видаються студентський квиток і залікова книжка встановленого зразка. (ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту» ст.16, п.1.)
Які обов'язки має виконувати студент?
Студенти вищих навчальних закладів зобов'язані оволодівати знаннями, виконувати у встановлені терміни всі види завдань, передбачених навчальним планом і освітніми програмами вищої професійної освіти, дотримуватися статуту вищого навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку і правила співжиття.
(ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту» ст.16, п.8.)
Чи може студент оскаржити накази і розпорядження адміністрації вузу?
Може. Студент має право оскаржити накази і розпорядження адміністрації вищого навчального закладу в установленому законодавством України порядку.
(ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту», ст. 16, п.2, (7)).
Які дисциплінарні санкції можуть бути застосовані до студента?
За порушення студентом обов'язків, передбачених статутом вищого навчального закладу та правилами його внутрішнього розпорядку, до нього можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення аж до відрахування з вищого навчального закладу.
Дисциплінарне стягнення, в тому числі відрахування, може бути накладено на студента вищого навчального закладу після отримання від нього пояснення в письмовій формі.
Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше ніж через один місяць з дня виявлення проступку і не пізніше ніж через шість місяців з дня його вчинення, не рахуючи часу хвороби студента і (або) знаходження його на канікулах. Не допускається відрахування студентів під час їх хвороби, канікул, академічної відпустки або відпустки по вагітності та пологах. (ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту», ст.16, п.9.)

Порядок і правила здачі заліків та іспитів
Який студент вважається неуспевающим?
Неуспевающим вважається студент, який не склав до закінчення сесійного періоду хоча б один іспит або залік, встановлений для даної сесії навчальним планом спеціальності.
Чи дозволена здача декількох заліків в один день?
Заборони немає.
Які документи студент зобов'язаний мати при собі на іспиті?
При явці на іспити і заліки студенти зобов'язані мати при собі залікову книжку, які вони пред'являють екзаменатора на початку іспиту.
Які терміни встановлюються для складання іспитів?
Іспити при очній формі навчання здаються в періоди екзаменаційних сесій, передбачених навчальними планами.

За яких умов студенти допускаються до здачі іспитів?
Студенти денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії за умови здачі всіх заліків, передбачених навчальним планом, виконання і здачі всіх расчетнографіческіх і інших робіт з дисциплін навчального плану даного семестру.
Чи може студент, який не склав заліки, бути допущений до іспиту?
Студент, який не має заліків (заліку), до екзаменаційної сесії не допускається і йому надається можливість ліквідації заборгованостей протягом екзаменаційної сесії. Конкретний період ліквідації заборгованостей по заліках встановлюється наказом ректора про проведення сесії. Студенти, які не ліквідували заборгованості у встановлений період, представляються до відрахування за академічну неуспішність.
Скільки іспитів і заліків можуть здавати студенти?
Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі за програмами вищої професійної освіти, при проміжної атестації здають протягом навчального року не більше 10 іспитів і 12 заліків. У зазначений числа не входять іспити і заліки з фізичної культури і факультативним дисциплінам.
Який літературою можна користуватися під час іспиту?
Під час іспиту студенти можуть користуватися навчальними програмами, а з дозволу екзаменаторів - довідковою літературою та іншими посібниками.
Чи враховується відвідуваність лекцій, наявність конспекту по предмету і т.п. при оцінці знань студента на іспиті?
Викладач не має права занижувати оцінки студентам на іспиті в зв'язку з неподанням ними конспектів лекцій та літератури, невідвідування будь-яких позанавчальних заходів, а також з інших причин, які не мають прямого відношення до рівня знань екзаменуються.
Які дії може зробити деканат в разі неявки студента на іспит?
Якщо неявка на іспит була викликана неповажною причиною, то вона (неявка) прирівнюється до незадовільної оцінки.
Студентам, які не змогли здати заліки та іспити у встановлені терміни через хворобу, інші поважні причини (сімейні обставини, тривалі службові відрядження, стихійні лиха), документально підтверджені відповідним установою, деканат встановлює індивідуальні терміни складання іспитів і заліків.

В якому випадку студент, який має академічну заборгованість, може бути відрахований з університету?
За поданням декана факультету наказом ректора з формулюванням «за академічну неуспішність» студент може бути відрахований з вищого навчального закладу, якщо:
- у встановлені наказом ректора терміни у нього утворилися в цілому три заборгованості по іспитів (незадовільні оцінки, неявки на іспити без поважних причин, недопуски на іспит);

- після закінчення встановленого наказом ректора термінів у нього є одна або більше заборгованостей по заліках і (або) іспитів.

Скільки разів можна перездавати один і той же предмет?

Система оцінок при проведенні проміжної атестації учнів, форми, порядок і періодичність її проведення зазначаються в статуті вищого навчального закладу.
На якій підставі надається індивідуальний графік або продовження здачі сесії?
У разі хвороби студента в семестрі за його письмовою заявою при наявності медичної довідки встановленого зразка наказом йому може бути встановлений індивідуальний графік складання заліків та іспитів.
У разі хвороби студента в період екзаменаційної сесії продовження термінів сесії проводиться для здачі:

- іспитів, дати здачі яких припадають на час хвороби студентів;

- іспиту, на підготовку до якого після хвороби залишилося менше 3 днів. При цьому день здачі іспиту в період підготовки не включається.

Перше продовження проводиться на число днів хвороби в екзаменаційну сесію, але не менше 4 днів на кожен підлягає здачі іспит наступні продовження виробляються на число невикористаних при попередніх продовженого днів, при цьому періоди канікул і практик не враховуються.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм іменем.

Що є вищим навчальним закладом?
Що таке вищу професійну освіту?
Хто є студентом вищого навчального закладу?
Які обов'язки має виконувати студент?
Чи може студент оскаржити накази і розпорядження адміністрації вузу?
Які дисциплінарні санкції можуть бути застосовані до студента?
Чи дозволена здача декількох заліків в один день?
Які документи студент зобов'язаний мати при собі на іспиті?
Які терміни встановлюються для складання іспитів?
За яких умов студенти допускаються до здачі іспитів?