СВІТ (Модернізація. Інновації. Розвиток)

Науково-практичний журнал, що рецензується

Рецензована науково-практичний журнал «МИР (Модернізація. Інновації. Розвиток)» виходить один раз в три місяці з січня 2010 року.

Зареєстровано в Міністерстві Російської Федерації у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій: Свідоцтво ПІ № ФС77-38695 від 21 січня 2010 р .; Свідоцтво про перереєстрацію ПІ № ФС 77-75692 від 08 травня 2019 р

Науковий супровід журналу: Інститут народногосподарського прогнозування Російської Академії Наук (ІНП РАН).

Журнал видається за підтримки Факультету маркетингу та міжнародного співробітництва Інституту управління та регіонального розвитку Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації.

У журналі «МИР (Модернізація. Інновації. Розвиток)» публікуються статті як теоретичного, так і емпіричного характеру в усіх напрямках економічної науки. На сторінках журналу розглядаються проблеми соціально-економічного розвитку країн і регіонів, варіанти поточних, середньострокових і довгострокових прогнозів народного господарства і секторів економіки, питання структурно-інвестиційної, соціальної, фінансової та зовнішньоекономічної політики, економічні стратегії, процеси глобалізації, модернізація в галузях народного господарства.

Журнал дотримується ліцензії «Attribution 4.0 International »(CC BY 4.0) . Всі матеріали журналу доступні безкоштовно для користувачів. Автори мають право поширювати свої матеріали без обмежень, але з посиланням на журнал.

Передплатний індекс в каталозі агентства ВАТ «Роспечать» 65042.

Журнал «МИР (Модернізація. Інновації. Розвиток)» рекомендований ВАК Міністерства освіти та науки Росії для публікації наукових робіт, що відображають основний науковий зміст кандидатських і докторських дисертацій.

Журнал включений в Російський індекс наукового цитування (РИНЦ). Повнотекстові версії статей, опублікованих в журналі, доступні на сайті Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU ( http://elibrary.ru) .

До складу рад редакції журналу «МИР (Модернізація. Інновації. Розвиток)» входять академіки РАН і РАМН, члени-кореспонденти РАН, Іноземний член РАН (Киргизстан), вчені економісти Російської Федерації, Республіки Казахстан, Вірменії, Німеччини та Польщі.

Головний редактор - Ивантер Віктор Вікторович , Академік РАН, доктор економічних наук, професор, науковий керівник Інституту народногосподарського прогнозування РАН.

Головний редактор Редакційної колегії - Комков Микола Іванович , Доктор економічних наук, професор, завідувач лабораторією організаційно-економічних проблем управління науково-технічним розвитком Інституту народногосподарського прогнозування РАН.