Тренінги для шкільного психолога

РОЗРОБКИ

У категорії розробок: 11

Фільтр по цільовій аудиторії

Велика частина учнів перед іспитом перебуває у стресовому стані, перебуваючи в ситуації постійного страху або тривоги. Що з ними при цьому відбувається?
Постійний стрес послаблює імунітет, кров'яний тиск підвищується, велика серцевий м'яз скорочується. Поряд з довготривалою пам'яттю страждає і короткочасна, погіршується зір.
Щоб «розпізнати», знизити рівень напруги, подолати стрес, а може зменшити і звести нанівець уже існуючий, можна використовувати релаксаційні вправи.
Даний тренінг розрахований на 40-45 хвилин
Мета: Зняття емоційної напруги і занепокоєння у учнів, перед іспитами.

Цільова аудиторія: для психолога

Тренінг знайомить учнів з поняттями "толерантність", "толерантна особистість". Сприяє набуттю досвіду толерантного спілкування. Використовуються різноманітні форми і методи роботи, які дуже подобаються учням будь-якого віку.

Цільова аудиторія: для психолога

Основною метою цієї програми є допомога дітям в адаптації до школи, що має на увазі, зокрема, розвиток емоційної регуляції поведінки дітей, попередження і зниження тривожності, підвищення впевненості в собі, розвиток пізнавальних процесів і т.д. Заняття будуються в доступній і цікавій для дітей формі. До кінця розробленою мною програми, що складається з 10 занять, діти повинні оволодіти основними навичками спілкування, пов'язаними з переживанням основних емоцій і особистісних якостей людини. Їм стає простіше спілкуватися з однолітками, легше висловлювати свої почуття і краще розуміти почуття інших. У них виробляються позитивні риси характеру (впевненість, чесність, сміливість, доброта і т. П.). Підвищується рівень розвитку пізнавальних процесів.

Цільова аудиторія: для психолога

Профілактична програма спрямована на подолання проблем в особистісному розвитку, самовизначення, адаптацію в соціальній та освітній середовищі учнів 1-4 класів.
Робота з самосвідомістю молодшого школяра повинна бути побудована через захоплюючу практичну діяльність, засновану на активізацію самостійності та рефлексії, вважає автор програми. Саме послідовна рефлексія дій, діяльності є провідним способом самовизначення. Важливо допомогти дитині у формуванні власної точки зору заснованої на моральності, поваги до себе і навколишнього світу.

Цільова аудиторія: для психолога

Професія педагога пов'язана з великою кількістю стресів. Стресові ситуації можуть виникнути в будь-який час в спілкуванні з дітьми, адміністрацією, батьками, представниками різних організацій.

За результатами неодноразово проведених психічних досліджень емоційного стану дітей в школі (тест Філліпса) виявлено один з провідних чинників негативно впливає на розвиток психічного здоров'я та особистість учнів. Це страх самовираження. В процесі обстеження діти визнаються в небажанні демонструвати свої здібності, можливості, тому що відчувають страх негативної оцінки з боку оточуючих, боязнь бути не зрозумілим, осміяним. Таким дітям доводиться часто приймати стандартні рішення ситуацій, проблем, уникаючи свої власні, не менше правильні і цікаві, відходити від оригінальності і незвичності, думати «шаблонно», орієнтуючись на думку більшості або значущих людей, жити з «оглядкою». В результаті цього у дітей розвивається тривожність, яка може в подальшому закріпитися і перейти в невротичну форму. Діти з тривожністю відповідного фактора зазнають труднощів спілкування, результати їх діяльності зазвичай неадекватні можливостям, низькі. Згодом виникає внутрішній конфлікт, що перешкоджає розвитку особистості в цілому.
Мета програми: зниження порога негативних емоцій при самовираженні допомогою творчості.

У вас поганий настрій? Це можна виправити! Посміхніться з нами!

Заняття курсу «Людинознавство», спрямоване на виявлення основних страхів учнів підліткового і юнацького віку; роботу з найбільш поширеними страхами; вироблення стратегій з подолання страху; розвиток рефлексії почуттів, навичок спільного обговорення проблем, вміння знаходити адаптивні виходи зі складних ситуацій.

Цільова аудиторія: для 8 класу

Представлені розробки дозволять освоїти прийоми і техніки взаємодії з «важкими» учнями; виробити узгоджений погляд і стратегічні дії педагогічного колективу по супроводу учнів, які відчувають труднощі в навчанні і особистісному розвитку.

Конкурси

Диплом і довідка про публікацію кожному учаснику!

Диплом і довідка про публікацію кожному учаснику

© 2007 - 2018 Спільнота вчителів-предметників "Учительський портал"
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Ел № ФС77-64383 видано 31.12.2015 р Роскомнадзором.
Територія розповсюдження: Російська Федерація, зарубіжні країни.
Засновник: Никитенко Євген Ігорович

Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу адміністрації порталу.

Відповідальність за вирішення будь-яких спірних питань, що стосуються опублікованих матеріалів і їх змісту, беруть на себе користувачі, які розмістили матеріал на сайті.
Адміністрація порталу готова надати підтримку у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з роботою і змістом сайту.

Що з ними при цьому відбувається?
У вас поганий настрій?