творчість Прокоф'єва

Сергій Сергійович Прокоф'єв (1891 - 1953), який увійшов в історію російської музики як великий композитор, новатор, майстер музичного театру, творець нової музичної мови і розвінчувач старих канонів, завжди залишався істинно російським художником.
М. Тараканов зазначає, що в цьому - головне історичне значення Прокоф'єва, продовжив в даному напрямку справа Пушкіна і Глінки ; його

«По праву можна назвати сонцем російської музики».

У той же час, продовжуючи йти в певному сенсі по шляху О. Бородіна і М. Мусоргського , Він привносить в музику натиск, динаміку, енергію, наповнені глибокими ідеями і світлим оптимізмом.

Музичний театр Прокоф'єва

Музичний театр Прокоф'єва

С.С.Прокофьев в 1918 році

Безперервний творчий процес роботи композитора в даному руслі обумовлений розвитком музично-сценічної драматургії в зв'язку з трьома основними лініями (виділяє Л. Данько):

 • комедійно-скерцозність, зазначена зв'язком з традиціями народного ярмаркового дійства, казково-пародійних вистав (наприклад, балет «Шут», опера «Любов до трьох апельсинів»);
 • конфліктно-драматургічна, що бере початок від опери «Гравець» - аж до опери «Війна і мир»;
 • лірико-комедійна (опера «Дуенья», балет «Попелюшка»).

Четверта лінія, пов'язана з народною пісенністю, формується в останні роки життя композитора (опера «Повість про справжню людину», балет «Оповідь про кам'яну квітку».

опери С.С.Прокоф'єва

Тематика оперних сюжетів охоплює зразки російської і європейської класичної літератури; часовий діапазон від епохи Середньовіччя аж до періоду Радянського Союзу. Крім завершених, чимало оперних задумів залишилося нереалізованими; деякі наводить як приклад Н. Лобачевська:

 • «Розповідь про просту річ» (за повістю Б. Лавреньева), існуючий у вигляді короткого плану опери;
 • «Марнотрат» (за п'єсою Н. Лєскова), що представляє собою розлоге виклад сюжету;
 • «Вас викликає Таймир» (за п'єсою А. Галича і К. Ісаєва) - тут розроблені окремі характери і сцени;
 • задуми опер «Хан Буза» і «Далекі моря» (збереглася 1-я картина).

Серед завершених опер:

 • «Бенкет під час чуми», що народився в результаті занять композитора з Глієра;
 • «Маддалена» (1911, 2-я ред. 1913) - одноактна лірико-драматична опера;
 • «Гравець» (1916, 2-я ред. 1927), де зароджується тип конфліктної драматургії;
 • «Любов до трьох апельсинів» (1919), висхідна до традицій dell arte;
 • «Вогненний ангел» (1919-1927 / 1928 за однойменним романом В. Брюсова), поєднує риси камерної лірико-психологічної опери та соціальної трагедії;
 • «Семен Котко» (1939), що поєднує риси любовної драми, комедії, соціальної трагедії;
 • «Дуенья» (або «Заручини в монастирі», 1946) - синтезує жанри ліричної комедії і соціальної сатири;
 • «Війна і мир» (1941-1952) - опера-дилогія за романом Л. Толстого;
 • «Повість про справжню людину» (1948, 2-я ред. 1960) - присвячена одній з найважливіших проблем радянського мистецтва: національний характер в період Великої Вітчизняної війни.

В цілому для оперного творчості Прокоф'єва характернопанування ігровий стихії, тенденція до посилення ролі оркестрових епізодів, прагнення втілити сучасні ідеали і відобразити особливості воссоздаваемой в конкретному сюжеті історичної епохи.

Прокоф'єв в музичних текстах своїх творів - прихильник раціонального використання музично-виразних засобів; як драматург, оновлює оперний жанр введенням в нього елементів драматичного театру і кінематографу. Так, специфіку прокоф'євської монтажної драматургії охарактеризував М. Друскін: «Прокоф'євська драматургія - це не проста зміна« кадрів », які не калейдоскоп чергуються епізодів, а музичне перевтілення принципів то« уповільненою », то« прискорення »зйомки, то« напливу », то« крупного плану ». Також опери Прокоф'єва відрізняють багатоплановість образів і сценічних ситуацій, полярність в відображенні дійсності.

балети Прокоф'єва

характерна для російського балету ХХ ст. тенденція до симфонізації зводить балетний жанр не тільки в ранг одного з провідних, але і робить його серйозним конкурентом опери. Багато в чому вона (тенденція) пов'язана з ім'ям С. Дягілєва, на замовлення якого були створені практично всі ранні балети Прокоф'єва.

 • композитор продовжує і завершує балетну реформу, розпочату П. Чайковським , Доводячи її до тієї вершини, де балет з хореографічної вистави перетворюється на музичний театр;
 • з трьох провідних ліній радянського балетного театру (героїко-історична, класична, сатирична) саме класична, що має лірико-психологічну природу, виявляється основоположною для балетів Прокоф'єва;
 • симфонизация балетного жанру , Важлива роль оркестру, розвинена Лейтмотивна система.
 • «Ала і Лоллий» (1914), в основі якого - скіфський сюжет. Його музика також відома як «Скіфська сюїта»; зухвалий, гострий, сміливий «Шут», або «Казка про блазня який сімох блазнів перешутившего» (1915 - 1920), поставлений в Парижі.
 • Балети 20-30х років: ( «Трапеція», 1924; «Сталевий скок», 1925; «Блудний син», 1928; «На Дніпрі», 1930, пам'яті С. Дягілєва).
 • Три балету - шедеври, створені після повернення на батьківщину ( «Ромео і Джульєтта», 1935; «Попелюшка», 1940-1944; «Оповідь про кам'яну квітку», 1948-1950).

Інструментальне творчість Прокоф'єва

симфонії

 • №1 (1916 - 1917) «Класична», де композитор звертається до безконфліктного типу симфонізму добетховенского періоду (гайднівського тип симфонізму);
 • №2-4 (1924, 1928, 1930) - симфонії закордонного періоду. Симфонію №2 Асафьєв назвав симфонією «з заліза і сталі». Симфонії №3 і №4 - на матеріалі опери «Вогненний ангел» і балету «Блудний син»;
 • №5-7 (1944, 1945 - 47, 1951 - 1952) - написані в пізній період. Героїко-епічна симфонія №5 відбила дух військового часу; симфонія №7, завершена менш ніж за рік до смерті композитора, виконана, проте, оптимізму і радості життя.
 • С. Слонімський до симфоній також відносить симфонію-концерт для віолончелі b - moll (1950 - 1952).


Фортепіанна творчість Прокоф'єва

«Скляний» колорит, «точно відповідний нонлегатному піанізму самого Прокоф'єва» (Л. Гаккель).

композиторів-кучкистов, з іншого - до представників західної музичної культури. Так, бадьорий тон творчості, стрункість музики, прийоми гармонійного розвитку (органні пункти, параллелизми і т.д.), ритмічна чіткість, лаконічність у викладі музичної думки ріднять його з Грігом; винахідливість у сфері гармонії - з Регер; витонченість тарантелльних ритмів - із Сен-Санс (зазначає Л. Гаккель).

Для Прокоф'єва важлива наочність музичних ідей, максимальна простота і рельєфність в їх реалізації. Звідси - прагнення до «прозорості» звучання (характерно для ранніх творів), де теми часто виявляються у верхньому регістрі, а в міру зростання динамічного напруги - скорочується число звучать голосів (щоб не перевантажувати милозвучність). Загальна логіка розвитку, як правило, визначається рухом мелодійної лінії.

У фортепіанному спадщині Прокоф'єва - 9 сонат (№10 залишилася незавершеною), 3 сонатини, 5 концертів (№4 - для лівої руки), безліч п'єс, фортепіанні цикли ( «Сарказми», «Швидкоплинності», «Казки старої бабусі», т. д.), близько 50 транскрипцій (в основному, власних творів).

Кантатно-ораториальное творчість

Прокоф'євим створено 6 кантат:

«Семеро їх» 1917-18, «Кантата до 20-річчя Жовтня» 1936-37, «Здравиця» 1939 «Олександр Невський» 1938-39, «Балада про хлопчика, що залишився невідомим» 1942-43, «Розквітай, могутній край »1947 ораторія« На варті миру »1 950.

Одним з перших зразків нового підходу до жанру історичної кантати вважається одночастинна кантата Прокоф'єва «Семеро їх», написана на тексти «закликів старожитності» Бальмонта, - звернені в вірші халдейські заклинання для закляття сімох чудовиськ, Антибог, що заважають життя. У кантаті скіфські тенденції переплітаються з конструктивістськими, що характерно також для Скіфської сюїти і симфонії №2; предвосхищаются сонорні прийоми хорового письма. Головним виразним засобом виявляється прийом ostinato, близький, з одного боку, древнім заклинанням; з іншого - що йде з музики нового часу.

«Кантата до 20-річчя Жовтня» народилася під враженням повернення композитором на батьківщину і прагненням фіксації епохальних подій Радянської Росії. Її ідейна суть: Велика Жовтнева соціалістична революція, перемога, індустріалізація країни, Конституція. У текстовому відношенні - містить фрагменти робіт Маркса, Сталіна, Леніна. Твір було відхилено Комітетом у справах мистецтва, оскільки ідея втілити ці теми в музиці була розцінена як блюзнірство. Прем'єра відбулася лише в 1966 р

Широко відомий історичний (героїко-патріотичний) опус «Олександр Невський» - монументальне творіння Прокоф'єва, засноване на музичному матеріалі однойменного кінофільму (тексти композитора і В. Луговського). У 7 частинах кантати ( «Русь під ярмом монгольським», «Пісня про Олександра Невського», «Хрестоносці в Пскові», «Вставайте, люди росіяни», «Льодове побоїще», «Мертве поле», «В'їзд Олександра до Львова») спостерігається тісний контакт драматургічних принципів епічної композиції і кінематографічного монтажу:

 1. епіка - у висуванні на перший план народу як головної дійової особи, узагальненої трактуванні образу Олександра Невського, що характеризується за допомогою пісні про нього;
 2. монтажний принцип яскраво проявляється в сцені льодового побоїща за допомогою підключення нового музичного матеріалу, обумовленого динамікою зорового ряду. У той же час він діє на рівні форм - в послідовності самостійних розділів, при цьому іноді формуються внутрішні структури, іноді - розвиток не підпорядковується логіці жодної з типових форм.

Загальна динаміка еволюції стилю С. Прокоф'єва відзначена поступово посилюється тяжінням до мелодизації в порівнянні з моторикою і скерцозність, що мають провідне значення в ранній період творчості, що, втім, не завжди було пов'язане з еволюцією творчості композитора, а визначалося тим, в якій країні і коли він живе.

Поряд з іншими новаторами (К. Дебюссі, Б. Бартоком, А. Скрябіним ), Він у своїй творчості визначив нові шляхи розвитку музики ХХ століття.