У Казахстані створена асоціація інформаційної безпеки

Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, куди без ноутбука, сервера і комп'ютерних програм кроку ступити не можна, найважливішим питанням є забезпечення інформаційної безпеки.

Це розуміють не тільки в суспільстві, це розуміють і наші влади. Тому 9 січня 2017р. вступило в силу Постанова Уряду від 20 грудня 2016 року № 832 «Про затвердження Єдиних вимог в області інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки», передає Caravan.kz

Даний документ, як ніхто інший, створює необхідну правову основу для захисту громадських і державних інтересів у сфері використання сучасних інформаційних технологій.

Документ визначає вимоги в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки, а так же передбачає забезпечення запобігання несанкціонованого доступу до інформації, попередження фактів несанкціонованого доступу до інформації, постійний контроль за забезпеченням рівня захищеності інформації.

Згідно статті 53 Закону РК від 24 листопада 2015 року "Про інформатизації" захист об'єктів інформатизації забезпечується шляхом реалізації комплексу правових, організаційних і програмно-технічних заходів. Таким чином інформація повинна бути надійним чином захищена від незаконного втручання, знищення, блокування, копіювання, а також інших протизаконних дій.

Це стосується не тільки Казахстану але і країн Євразійського економічного співтовариства. 18 березня 2015 року Президент РК Нурсултан Назарбаєв підписав Закон про ратифікацію угоди про порядок захисту конфіденційної інформації та відповідальності за її розголошення у країнах ЄАЕС.

Для того, щоб чітко забезпечувати належний захист інформації, потрібна консолідація не тільки всіх відповідних служб, але і знання фахівців в області інформаційної безпеки і захисту інформації. На сьогоднішній день, на жаль, не скрізь присутні необхідні наукові кадри, в тому числі в Республіці Казахстан, країні-партнері ЄАЕС.

Для консолідації всіх зацікавлених сторін у виконанні даної проблеми 14 серпня 2017 року ініціативна група підприємств заснувала об'єднання юридичних осіб «Казахстанська асоціація інформаційної безпеки». І це не випадково, так як Республіка Казахстан має вагомим науковим, інноваційним і промисловим потенціалом.

Асоціація покликана розвинути наукову школу інформаційної безпеки , Посилити підготовку фахівців, поставити розробку методичної бази, законодавства засобів і систем захисту інформації.

В першу чергу створюється майданчик з обміну досвідом і підготовки фахівців і експертів. В рамках Асоціації буде можливість підвищити освіту в сфері забезпечення інформаційної безпеки, також удосконалити науково-методичну базу.

Таким чином ініціатори впевнені, що виконають завдання популізаціі кращих практичних рішень інформаційної безпеки серед фахівців і сприятиме підвищенню заходів захисту інформації в суспільстві.

Основними цілями діяльності створеної Асоціації є:

- підвищення рівня кваліфікації та компетенцій, підтвердження кваліфікації фахівців із захисту інформації та фахівців щодо забезпечення інформаційної безпеки;

- сприяння організаціям, підприємствам і органам державної влади Республіки Казахстан в реалізації державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки;

- формування спільноти професіоналів в області інформаційної безпеки;

- сприяння в забезпеченні безпеки інформаційних ресурсів;

- розвиток і вдосконалення засобів і методів захисту інформації та систем її обробки з урахуванням інтересів національної безпеки Республіки Казахстан;

- сприяння створенню умов для забезпечення можливості участі громадян у створенні вдосконаленні систем забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави.

Громадська організація «Казахстанська асоціація інформаційної безпеки» запрошує до співпраці всіх тих, кому інформаційна безпека не є порожнім звуком або чимось другорядним.