ДонДТУ

 1. ДонДТУ Кафедра охорони праці
 2. ДонДТУ
 3. ДонДТУ

ДонДТУ

Кафедра охорони праці

Кафедра охорони праці була заснована в червні 2007 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №420. Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Князьков Олег Володимирович.

З 2017-2018 уч. року на замовлення Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської Народної Республіки (Лист №15-07 / 508 від 31.01.2017 р) та Міністерства освіти і науки Луганської Народної Республіки (Лист №03-532 від 17.02.2017 р) в відповідно до рішення Вченої Ради ДонДТУ (Протокол №8 від 28.04.2017 р) на кафедрі охорони праці відкрито спеціалізацію «Технологічна безпека та гірничорятувальна справа» в рамках спеціальності «Гірнича справа». Дана спеціалізація орієнтована на підготовку кадрів з організації безпечних умов праці працівників вугільної промисловості. Випускники даної спеціалізації можуть працювати як в сфері Держгірпромнагляду, так і при експлуатаційної розвідки, видобутку і переробки твердих корисних копалин, будівництві та експлуатації підземних об'єктів різного призначення.

Випускники даної спеціалізації будуть досить затребуваними, тому що згідно з листом Мінпаливенерго ЛНР в даний час існує гостра необхідність поповнення на підприємствах вугільної промисловості кадрового складу в галузі охорони праці.

Перша складова спеціалізації - Технологічна безпека, орієнтована на гірничодобувні і інші промислові підприємства. В першу чергу - це служби охорони праці підприємств, де фахівець може займати посаду від інженера до заступника директора з охорони праці; ділянки ВТБ і ПРТБ - гірничий майстер, помічник, заступник начальника ділянки, начальник ділянки; змінний контроль безпеки робіт (змінний інженер з охорони праці); технологічний контроль безпеки робіт (технологічний відділ, сектор безпеки робіт), а також інші структурні підрозділи, які спеціалізуються на забезпеченні та підвищенні безпеки технологічних процесів, поліпшення безпеки та умов праці і т.п., а також Державний нагляд за безпекою робіт - гірничотехнічні інспектори ДГТІ Держгірпромнагляду.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби

Викладання здійснюється висококваліфікованими викладачами, вивчення спеціалізованих дисциплін проходить в лабораторіях, оснащених діючими установками, макетами та спеціалізованим обладнанням.

Для формування компетенцій, необхідних для ефективного керівника в сфері безпеки робіт студентам викладаються дисципліни, що характеризують суть обраної спеціалізації:

 • промислова санітарія і гігієна праці,
 • медицина катастроф,
 • організація безпечного ведення гірських робіт,
 • аудит і експертиза промислової безпеки,
 • технології гірничорятувальної справи,
 • управління промисловою безпекою,
 • пожежна безпека шахт,
 • атестація робочих місць,
 • експлуатація захисної і рятувальної техніки.

Замовлення Міністерств палива, енергетики та вугільної промисловості на підготовку фахівців даної спеціалізації обумовлений гострою необхідністю поповнення на підприємствах вугільної промисловості і в гірничорятувальної служби кадрового складу в сфері охорони праці та технологічної безпеки, що гарантує нашим випускникам високий попит на ринку праці.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • нормативні основи охорони праці, охорона праці в галузі, громадянська оборона;
 • за вибором: аерологія, аерологія гірничих підприємств.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

На кафедрі виконуються держбюджетні і госпдоговірні науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

 • аерологія та вентиляція виїмкових дільниць і підготовчих виробок;
 • газовиділення з вироблених просторів;
 • дегазація очисних виробок і вироблених просторів;
 • розробка комплексу заходів з охорони праці у вугільній та металургійній галузях.

Співробітники кафедри публікують результати досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях, включаючи такі, які входять в престижну міжнародну наукометричними базу даних періодичних видань «Scopus». Це дозволяє на гідному рівні конкурувати з колегами з інших вузів України та зарубіжними фахівцями у відповідних наукових напрямках.

Викладачами кафедри ведеться активна навчально-методична робота. За останній рік опубліковано більше 10 методичних вказівок для різних напрямків підготовки. Методичні матеріали оновлюються відповідно до навчальних програм нормативних дисциплін, які видаються Міністерством освіти і науки, а також з урахуванням сучасних можливостей застосування інноваційних технологій поліпшення стану охорони праці та виробничої безпеки на підприємствах вугільної, металургійної, енергетичної та інших галузей.

З 2011 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.26.01 - «Охорона праці».

ДонДТУ

Кафедра охорони праці

Кафедра охорони праці була заснована в червні 2007 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №420. Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Князьков Олег Володимирович.

З 2017-2018 уч. року на замовлення Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської Народної Республіки (Лист №15-07 / 508 від 31.01.2017 р) та Міністерства освіти і науки Луганської Народної Республіки (Лист №03-532 від 17.02.2017 р) в відповідно до рішення Вченої Ради ДонДТУ (Протокол №8 від 28.04.2017 р) на кафедрі охорони праці відкрито спеціалізацію «Технологічна безпека та гірничорятувальна справа» в рамках спеціальності «Гірнича справа». Дана спеціалізація орієнтована на підготовку кадрів з організації безпечних умов праці працівників вугільної промисловості. Випускники даної спеціалізації можуть працювати як в сфері Держгірпромнагляду, так і при експлуатаційної розвідки, видобутку і переробки твердих корисних копалин, будівництві та експлуатації підземних об'єктів різного призначення.

Випускники даної спеціалізації будуть досить затребуваними, тому що згідно з листом Мінпаливенерго ЛНР в даний час існує гостра необхідність поповнення на підприємствах вугільної промисловості кадрового складу в галузі охорони праці.

Перша складова спеціалізації - Технологічна безпека, орієнтована на гірничодобувні і інші промислові підприємства. В першу чергу - це служби охорони праці підприємств, де фахівець може займати посаду від інженера до заступника директора з охорони праці; ділянки ВТБ і ПРТБ - гірничий майстер, помічник, заступник начальника ділянки, начальник ділянки; змінний контроль безпеки робіт (змінний інженер з охорони праці); технологічний контроль безпеки робіт (технологічний відділ, сектор безпеки робіт), а також інші структурні підрозділи, які спеціалізуються на забезпеченні та підвищенні безпеки технологічних процесів, поліпшення безпеки та умов праці і т.п., а також Державний нагляд за безпекою робіт - гірничотехнічні інспектори ДГТІ Держгірпромнагляду.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби

Викладання здійснюється висококваліфікованими викладачами, вивчення спеціалізованих дисциплін проходить в лабораторіях, оснащених діючими установками, макетами та спеціалізованим обладнанням.

Для формування компетенцій, необхідних для ефективного керівника в сфері безпеки робіт студентам викладаються дисципліни, що характеризують суть обраної спеціалізації:

 • промислова санітарія і гігієна праці,
 • медицина катастроф,
 • організація безпечного ведення гірських робіт,
 • аудит і експертиза промислової безпеки,
 • технології гірничорятувальної справи,
 • управління промисловою безпекою,
 • пожежна безпека шахт,
 • атестація робочих місць,
 • експлуатація захисної і рятувальної техніки.

Замовлення Міністерств палива, енергетики та вугільної промисловості на підготовку фахівців даної спеціалізації обумовлений гострою необхідністю поповнення на підприємствах вугільної промисловості і в гірничорятувальної служби кадрового складу в сфері охорони праці та технологічної безпеки, що гарантує нашим випускникам високий попит на ринку праці.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • нормативні основи охорони праці, охорона праці в галузі, громадянська оборона;
 • за вибором: аерологія, аерологія гірничих підприємств.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

На кафедрі виконуються держбюджетні і госпдоговірні науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

 • аерологія та вентиляція виїмкових дільниць і підготовчих виробок;
 • газовиділення з вироблених просторів;
 • дегазація очисних виробок і вироблених просторів;
 • розробка комплексу заходів з охорони праці у вугільній та металургійній галузях.

Співробітники кафедри публікують результати досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях, включаючи такі, які входять в престижну міжнародну наукометричними базу даних періодичних видань «Scopus». Це дозволяє на гідному рівні конкурувати з колегами з інших вузів України та зарубіжними фахівцями у відповідних наукових напрямках.

Викладачами кафедри ведеться активна навчально-методична робота. За останній рік опубліковано більше 10 методичних вказівок для різних напрямків підготовки. Методичні матеріали оновлюються відповідно до навчальних програм нормативних дисциплін, які видаються Міністерством освіти і науки, а також з урахуванням сучасних можливостей застосування інноваційних технологій поліпшення стану охорони праці та виробничої безпеки на підприємствах вугільної, металургійної, енергетичної та інших галузей.

З 2011 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.26.01 - «Охорона праці».

ДонДТУ

Кафедра охорони праці

Кафедра охорони праці була заснована в червні 2007 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №420. Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Князьков Олег Володимирович.

З 2017-2018 уч. року на замовлення Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської Народної Республіки (Лист №15-07 / 508 від 31.01.2017 р) та Міністерства освіти і науки Луганської Народної Республіки (Лист №03-532 від 17.02.2017 р) в відповідно до рішення Вченої Ради ДонДТУ (Протокол №8 від 28.04.2017 р) на кафедрі охорони праці відкрито спеціалізацію «Технологічна безпека та гірничорятувальна справа» в рамках спеціальності «Гірнича справа». Дана спеціалізація орієнтована на підготовку кадрів з організації безпечних умов праці працівників вугільної промисловості. Випускники даної спеціалізації можуть працювати як в сфері Держгірпромнагляду, так і при експлуатаційної розвідки, видобутку і переробки твердих корисних копалин, будівництві та експлуатації підземних об'єктів різного призначення.

Випускники даної спеціалізації будуть досить затребуваними, тому що згідно з листом Мінпаливенерго ЛНР в даний час існує гостра необхідність поповнення на підприємствах вугільної промисловості кадрового складу в галузі охорони праці.

Перша складова спеціалізації - Технологічна безпека, орієнтована на гірничодобувні і інші промислові підприємства. В першу чергу - це служби охорони праці підприємств, де фахівець може займати посаду від інженера до заступника директора з охорони праці; ділянки ВТБ і ПРТБ - гірничий майстер, помічник, заступник начальника ділянки, начальник ділянки; змінний контроль безпеки робіт (змінний інженер з охорони праці); технологічний контроль безпеки робіт (технологічний відділ, сектор безпеки робіт), а також інші структурні підрозділи, які спеціалізуються на забезпеченні та підвищенні безпеки технологічних процесів, поліпшення безпеки та умов праці і т.п., а також Державний нагляд за безпекою робіт - гірничотехнічні інспектори ДГТІ Держгірпромнагляду.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби.

Друга складова - Справа рятувальника, орієнтована на підготовку керівних кадрів гірничорятувальної служби

Викладання здійснюється висококваліфікованими викладачами, вивчення спеціалізованих дисциплін проходить в лабораторіях, оснащених діючими установками, макетами та спеціалізованим обладнанням.

Для формування компетенцій, необхідних для ефективного керівника в сфері безпеки робіт студентам викладаються дисципліни, що характеризують суть обраної спеціалізації:

 • промислова санітарія і гігієна праці,
 • медицина катастроф,
 • організація безпечного ведення гірських робіт,
 • аудит і експертиза промислової безпеки,
 • технології гірничорятувальної справи,
 • управління промисловою безпекою,
 • пожежна безпека шахт,
 • атестація робочих місць,
 • експлуатація захисної і рятувальної техніки.

Замовлення Міністерств палива, енергетики та вугільної промисловості на підготовку фахівців даної спеціалізації обумовлений гострою необхідністю поповнення на підприємствах вугільної промисловості і в гірничорятувальної служби кадрового складу в сфері охорони праці та технологічної безпеки, що гарантує нашим випускникам високий попит на ринку праці.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • нормативні основи охорони праці, охорона праці в галузі, громадянська оборона;
 • за вибором: аерологія, аерологія гірничих підприємств.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

На кафедрі виконуються держбюджетні і госпдоговірні науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

 • аерологія та вентиляція виїмкових дільниць і підготовчих виробок;
 • газовиділення з вироблених просторів;
 • дегазація очисних виробок і вироблених просторів;
 • розробка комплексу заходів з охорони праці у вугільній та металургійній галузях.

Співробітники кафедри публікують результати досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях, включаючи такі, які входять в престижну міжнародну наукометричними базу даних періодичних видань «Scopus». Це дозволяє на гідному рівні конкурувати з колегами з інших вузів України та зарубіжними фахівцями у відповідних наукових напрямках.

Викладачами кафедри ведеться активна навчально-методична робота. За останній рік опубліковано більше 10 методичних вказівок для різних напрямків підготовки. Методичні матеріали оновлюються відповідно до навчальних програм нормативних дисциплін, які видаються Міністерством освіти і науки, а також з урахуванням сучасних можливостей застосування інноваційних технологій поліпшення стану охорони праці та виробничої безпеки на підприємствах вугільної, металургійної, енергетичної та інших галузей.

З 2011 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.26.01 - «Охорона праці».