ДонДТУ

Кафедра будівельних конструкцій

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує читання лекцій і проведення практичних занять навчального циклу на будівельному факультеті університету. На кафедрі «Будівельні конструкції» проводиться підготовка бакалаврів за напрямами підготовки 08.03.01 «Будівництво» та 07.03.01 «Архітектура». Кафедра є випускаючою і готує магістрів з напряму 08.04.01 «Будівництво».

На кафедрі викладається комплекс дисциплін, що стосуються професійної підготовки студентів згідно Державного освітнього стандарту (ДОС) Луганської Народної Республіки. Термін навчання бакалаврів складає 4 роки, магістрів - 2 роки.

Кафедра має розвинену матеріально-технічну базу, необхідну для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені і активно використовуються спеціалізовані лабораторії: лабораторія з дослідження будівельних конструкцій, лабораторія неруйнівного контролю стану матеріалу в конструкціях, лабораторія механіки ґрунтів, пресовий зал для випробування конструкцій з унікальним випробувальним обладнанням. У розпорядженні кафедри є спеціалізовані лекційні аудиторії і комп'ютерний клас.

На кафедрі працює постійно діючий науковий семінар. Студенти старших курсів беруть активну участь в розробці проектів житлових будинків і промислових об'єктів під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. Студенти старших курсів беруть активну участь в наукових конференціях, семінарах та студентських олімпіадах, що проводяться в Луганській Народній Республіці, Донецької Народній Республіці, Російській Федерації. Кращі з них стали переможцями і призерами. Студентські доповіді публікуються у щорічному збірнику наукових робіт студентів Донбаського державного технічного університету.

Високий рівень підготовки студентів-магістрів з фундаментальних, загально і фахових дисциплін дозволяє їм брати участь в різних конкурсах. Так, в Бєлгородському державному технологічному університеті ім. В. Г. Шухова на Міжнародному студентському будівельному форумі-2017 студенти-магістри були нагороджені дипломами I ступеня в номінації «Кращий доповідь, представлений на Міжнародному студентському будівельному форумі».

Особлива увага на кафедрі приділяється методичному забезпеченню дисциплін, що викладаються. На кафедрі є методичний кабінет, де зібрані методичні матеріали з навчальних дисциплін, навчальні посібники, типові проекти об'єктів будівництва і різна інформаційно-довідкова література.

На кафедрі завжди приділялася велика увага підготовці висококваліфікованих викладацьких кадрів. Для цього молодих викладачів відправляли в цільову аспірантуру провідних вузів і науково-дослідні інститути країни. З початку 70-х років минулого століття на кафедрі була відкрита власна аспірантура. За роки її дії було підготовлено 13 кандидатів технічних наук.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

  • Геомеханика, закріплення підстав і реконструкція фундаментів споруд, стабілізація зсувних процесів, енерго- і ресурсозбереження в будівництві;
  • Вплив залишкових напружень на несучу здатність елементів сталевих конструкцій промислових і цивільних будівель;
  • Міцність і витривалість елементів, що згинаються сталевих конструкцій при циклічних навантаженнях;
  • Міцність і стійкість позацентрово-стиснутих залізобетонних стрижнів в умовах немногократно повторних навантажень;
  • Напружено-деформований стан багатопілля ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом;
  • Визначення параметрів, що контролюються арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування.

За результатами наукових наукових досліджень, виконаних на кафедрі, захистили докторські і кандидатські дисертації наступні викладачі: Давиденко О. І., Голоднов А. І., Псюк В. В., Іванов А. П., Черних О. А., Ємець Е . В., Іванова М. С., Антошина Т. В., Хвортова М. Ю., Карапетян С. Х., Балашова О. С., Симонов С. І., Отрош Ю. А. та ін.

Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і республіканських конференціях, публікуються в монографіях, на сторінках вітчизняних і зарубіжних видань. За час існування кафедри опубліковано 20 монографій, 12 навчальних посібників, понад 1300 статей і більше сотні методичних розробок.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи з обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій промислових і цивільних будівель Луганського регіону. У числі замовників виступає ряд провідних підприємств регіону: ЗАТ «Внешторгсервіс» Філія № 12 «Алчевський металургійний комбінат», «Стахановський завод феросплавів», «Луганськвода» та ін.

Колектив кафедри підтримує творчі зв'язки з багатьма університетами та науково-дослідними інститутами, зокрема, з Бєлгородським державним технологічним університетом ім. В.Г Шухова, Орловським державним аграрним університетом імені Н.В. Парахіна, ДонНАБА, Інститутом будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства ЛДУ ім. В. Даля, Луганським національним аграрним університетом. Творчі та ділові зв'язки встановлені з ЗАТ «Внешторгсервіс» Філія № 12 «Алчевський металургійний комбінат», ТОВ «Геотехника» та іншими.

Кафедра будівельних конструкцій (2018 г.)

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри складається з 5 кандидатів технічних наук, доцентів; 2 старших викладачів; 3 асистентів, 1 завідувача лабораторією, 1 старшого лаборанта.