ДонДТУ

Геолого-мінералогічний музей

У 1960 р з ініціативи В.А. Передерієва був створений геолого-мінералогічний музей, який увійшов до складу кафедри геології та МПІ. Зав. музеєм були Дзюба В.М. (1960-1973 рр.), Юшина Н.П. (1973-1981 рр.), Пушкарьова Л.С. (1981 - до теперішнього часу). Геолого-мінералогічний музей відвідують студенти університету, жителі міста, гості, а також учні шкіл міста.

Фактичний матеріал музею включає кристали, мінерали, гірські породи, корисні копалини, скам'янілості, опису геологічних об'єктів, замальовки, фотографії, моделі.

Географія експонатів музею дуже різноманітна, перш за все, це країни СНД, Азії, Африки і Америки.

У музеї є 5 відділень: 1 - мінералогічний; 2 - петрографічний; 3 - кольорового і виробничого каменю; 4 - історичної геології; 5 - корисних копалин Донбасу.

Фонд музею включає 11100 експонатів мінералів, гірських порід і скам'янілостей.

Фонд музею включає 11100 експонатів мінералів, гірських порід і скам'янілостей

Експозицією музею широко користуються студенти гірничої справи, металургійного і будівельного факультетів ДонДТУ. Студенти в музеї закріплюють і розширюють знання з загальної геології, кристалографії, мінералогії, петрографії, паентологіі, родовищам корисних копалин.