http://cheb.ranepa.ru

Підвищення кваліфікації:

1. Центр підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців ФГБОУ ВПО «Поволжская державна академія фізичної культури, спорту і туризму», м Казань. Сучасні технології викладання фізичного виховання у ВНЗ, 02. 02. 2015 - 07. 02. 2015 (72 год.)

2. ФГБОУ ВО «Московський політехнічний університет» Чебоксарский інститут (філія), м Чебоксари. Формування освітнього середовища з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,
03. 05. 2017 - 04. 05. 2017 (16 год.)

3. Бюджетне професійний освітній заклад «Чебоксарский медичний коледж» Міністерства охорони здоров'я Чуваської Республіки, м Чебоксари. Навички надання першої допомоги, 26. 04. 2017 - 27. 04. 2017 (16 год.)

4. ФГБОУ ВО «Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації», м.Москва. Підвищення кваліфікації персоналу організацій, що здійснюють туристичну діяльність, 18. 12. 2017 - 22. 12. 2017 (36 год.)

Загальний стаж роботи: 34 роки.

Стаж роботи за фахом: з 1984 року.

Дисципліни і курси:

Елективна дисципліна з фізичної культури і спорту: загальна фізична підготовка, фізична культура.

Область наукових інтересів:

Формування фізичної культури студентів спеціальних медичних груп на основі особистісно-орієнтованої модульної програми фізичного виховання.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і молодіжної політики Чуваської Республіки (2004), Почесний працівник вищої професійної освіти Російської Федерації (2008) Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і молодіжної політики Чуваської Республіки (2004), Почесний працівник вищої професійної освіти Російської Федерації (2008).

Научні публікації:

1. Суриков А. А., Кожанов В. І. Особливості педагогічного управління як інформаційний процес і його функції (наукова стаття). / Фізична культура, спорт і здоров'я студентів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. - Чебоксари: чкі РУКУ, 2015. - С. 96-99.

2. Суриков А. А., Мальчикова Д. А. Порівняльний аналіз функціональних показників в організмі студенток спеціальної медичної групи під впливом регулярних занять фізичною культурою (наукова стаття, РИНЦ). / Психологія і педагогіка: методологія, теорія і практика: зб. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. : В 2 ч. Ч. 2. - Уфа: Аетерна, 2015. - С. 158-161.

3. Драндров Г. Л. Суриков А. А. Організаційно-методичні особливості особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів (наукова стаття). / Актуальні проблеми фізичного виховання і спортивного тренування учнівської молоді: зб. науч. ст. - Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2015. - С. 44-47.

Суриков А. А., Кожанов В. І. Дослідження інтересу і мотивації студентів до занят4. иям фізичною культурою (наукова стаття, ВАК Росії, РИНЦ). / Известия Тульського державного університету. Фізична культура. Спорт . - 2016. - № 1. - С. 119-125.

5. Лежніна М. Н., Кожанов В. І., Суриков А. А. Особистісно-орієнтована спрямованість у фізичному вихованні студенток спеціальної медичної групи (наукова стаття, ВАК Росії, РИНЦ). / Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2016. - № 9-4 (51). - С. 88-90.

6. Лежніна М. Н., Суриков А. А., Кожанов В. І. Дослідження характеру змін параметрів аеробного витривалості у студенток (наукова стаття, ВАК Росії, РИНЦ). / Міжнародний науково-дослідний журнал 2016. - № 10 (52). Ч. 3. - С. 149-151.

7. Лежніна М. Н., Суриков А. А., Кожанов В. І. Аналіз рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів (наукова стаття, РИНЦ). / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. науч. статей за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Під ред. Г. Л. Драндрова, А. І. Пьянзина. - Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2016. - С. 569-572.

8. Суриков А. А., Кожанов В. І. Особливості показників стійкості організму до кисневої заборгованості у студенток спеціальної медичної групи (наукова стаття, РИНЦ). / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (Чебоксари, 16 листопада 2017 г.) / Під. ред. Г. Л. Драндрова, А. І. Пяньзіна. - Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2017. С. 73-75.

9. Суриков А. А., Сорокіна У. Е. Особливості фізичного виховання студентів (наукова стаття, РИНЦ). / Вісник Чебоксарского філії Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації, №2 (13), 2017. - С. 114-119.

10. Таланцева В. К., Волкова Т. І., Суриков А. А. Про шляхи вдосконалення процесу формування психофізичної готовності бакалаврів економіки до професійної діяльності (наукова стаття, ВАК Росії, РИНЦ). / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія .. - Збірник наукових праць: -Ялта: РІО ГПА, 2017. - Вип. 57. - Ч. 8. - С. 247-257.

11. Кожанов В. І., Суриков А. А. Динаміка і корекція надлишкової маси тіла школяра (наукова стаття, РИНЦ). / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11января 2018 г. - Чебоксари: ФГБОУ ВО Чуваська ГСХА, 2018. - С. 230-234.

Навчально-методична робота:

1. Суриков А. А., Кожанов В. І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями в стані здоров'я: теорія і практика (навчальний посібник, гриф МО і МП ЧР) (РИНЦ). // Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2015. - 209 с.

Анотація: Мета даного навчального посібника полягає в науково-методичному обґрунтуванні варіантів оздоровчих занять для вдосконалення фізичної підготовленості, збереження і зміцнення здоров'я учнівської молоді з відхиленнями в стані здоров'я, складається з теоретичного та практичного розділів.

Особливу цінність представляє те, що пропонована особистісно орієнтована модульна програма відображає цілісний зміст розглянутого виду діяльності, визначає конкретні засоби і методи формування фізичної культури особистості.

Ключові слова: Фізичне виховання, лічночтно-орієнтована модульна програма, структура, захворювання, методичний блок, базова модуль, навчальні елементи.

2. Кожанов В. І., Лежніна М. Н., Суриков А. А. Основи фізіології харчування (навчальний посібник, гриф МО і МП ЧР) (РИНЦ). // Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2015. - 209 с.

Анотація: У навчальному посібнику представлені сучасні відомості про харчування, викладені основи фізіології травлення, розглянуті питання енергетичної цінності харчування, значення макро- і мікронутрієнтів для організму людини і підлітків, особливо Чуваської Республіки, обґрунтовано підходи до збагачення харчових продуктів. Розглянуто основні види харчування та надано наукові основи диференційованого харчування для окремих груп населення, а також лікувально-профілактичного та лікувального харчування.

Ключові слова: Енерговитрати, енергетичний баланс, потреба, методи оцінки, фізіологічні норми.

3. Суриков А. А., Зайцев Н. І .., Люцев А. В. Фізична культура: лабораторно-практичні заняття (методичні рекомендації). // Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2015. - 65 с.

Анотація: У виданні представлено узагальнений матеріал щодо організації та методиці проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Фізична культура».

Ключові слова: антропометрія, руховий тест, працездатність, самоконтроль.

4. Кожанов В. І, Суриков А. А., Лежніна М. Н. Основи фізіології спорту учнівської молоді (навчальний посібник, гриф МО і МП ЧР) (РИНЦ). // Чебоксари: Чуваш. держ. пед. ун-т, 2016. - 147 с.

Анотація: Мета даного навчального посібника полягає в науково-методичному обґрунтуванні фізіологічних основ фізичної культури і спорту, передбачає ознайомлення учнів з фізіологічними процесами при виконанні стандартної м'язової навантаження (з фізіологічної класифікацією і характеристикою спортивних вправ; основами оздоровчої фізичної культури; механізмами розвитку, прояви і формування рухових якостей; основами спортивного тренування, спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів і т. д.).

У навчальному посібнику представлені сучасні відомості з основних розділів загальної та приватної фізіології спорту.

Ключові слова: Фізична культура і спорт, фізіологічна характеристика, руховий навик, спортивна діяльність, фізіологічне обгрунтування, спортивна орієнтація.

5. А. А. Суриков, В. І. Кожанов, В. К. Таланцева. Самостійна робота студентів з фізичної культури (у пресі).