Урядом РК затверджені типові правила діяльності дитячих садків, шкіл, вузів та інших організацій освіти

Урядом РК затверджені типові правила діяльності дитячих садків, шкіл, вузів та інших організацій освіти

Урядом затверджено типові правила діяльності дитячих садків, шкіл, вузів та інших організацій освіти Урядом затверджено типові правила діяльності дитячих садків, шкіл, вузів та інших організацій освіти.

Постанова Уряду Республіки Казахстан від 17 травня 2013 року № 499 «Про затвердження Типових правил діяльності організацій освіти відповідних типів, в тому числі Типових правил організацій освіти, що реалізують додаткові освітні програми для дітей» опубліковано сьогодні в офіційній пресі, повідомляє Zakon.kz.

Відповідно до підпунктом 19) статті 4 Закону Республіки Казахстан від 27 липня 2007 року «Про освіту» Уряд Республіки Казахстан постановило затвердити:

1) Типові правила діяльності дошкільних організацій;

2) Типові правила діяльності загальноосвітніх організацій (початкового, основного середнього і загальної середньої);

3) Типові правила діяльності організацій технічної і професійної освіти;

4) Типові правила діяльності організацій послесреднего освіти;

5) Типові правила діяльності організацій вищої освіти;

6) Типові правила діяльності організацій вищої та післявузівської освіти;

7) Типові правила діяльності спеціалізованих організацій освіти;

8) Типові правила діяльності спеціальних закладів освіти;

9) Типові правила діяльності організацій освіти для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (законних представників);

10) Типові правила діяльності організацій додаткової освіти для дітей;

11) Типові правила діяльності організацій додаткової освіти для дорослих.

Типові правила діяльності дошкільних організацій

Дошкільні організації забезпечують виконання державного освітнього замовлення, що фінансується державою обсягу послуг по вихованню, навчанню і розвитку і медичному нагляду, а також нагляду, догляду та оздоровлення вихованців у віці від одного року до досягнення шкільного віку.

Основними завданнями дошкільних організацій є:

1) охорона життя і здоров'я дітей;

2) створення оптимальних умов, що забезпечують фізичне, інтелектуальне і особистісний розвиток вихованців;

3) забезпечення якісної предшкольном підготовки;

4) виховання громадянськості, казахстанського патріотизму, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;

5) взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини;

6) надання консультативної та методичної допомоги батькам з питань виховання, навчання, розвитку дітей та охорони здоров'я.

Основною структурною одиницею дошкільної організації освіти є група вихованців дошкільного віку. Групи комплектуються по одновікових або різновікових принципом. Наповнюваність груп дошкільної організації здійснюється відповідно до санітарним правилам «Санітарно-епідеміологічні вимоги до об'єктів виховання і освіти дітей та підлітків», затвердженим постановою Уряду Республіки Казахстан від 30 грудня 2011 року № 1 684.

Групи розрізняються за часом перебування вихованців і функціонують в режимі:

1) повного перебування;

2) неповного перебування;

3) цілодобового перебування.

Дошкільні організації за формою власності є державні та приватні. Прийом дітей здійснюється відповідно до стандартами державних послуг «Постановка на чергу дітей дошкільного віку (до 7 років) для направлення в дитячі дошкільні організації», «Прийом документів та зарахування дітей в дошкільні організації освіти», затвердженими постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 серпня 2012 № 1119.

Прийом дітей в дошкільні організації на постійне або тимчасове перебування ведеться протягом року при наявності в них вільних місць. За дитиною зберігається місце в дошкільній організації у випадках:

1) хвороби дитини;

2) лікування та оздоровлення дитини в медичних, санаторно-курортних та інших організаціях;

3) надання одному з батьків або законних представників трудового відпустки;

4) оздоровлення дитини в літній період терміном до двох місяців.

Відрахування дітей з дошкільних організацій проводиться керівником в випадках:

1) несвоєчасної щомісячної оплати за утримання дитини (затримка в оплаті більше 15 календарних днів від встановленого терміну оплати);

2) пропуску дитиною більше одного місяця без поважних причин та без попередження адміністрації;

3) за наявності медичних протипоказань, що перешкоджають його перебуванню на підставі довідки лікарської консультаційної комісії.

Розмір щомісячної оплати, що стягується з батьків або законних представників за утримання дитини в державних дошкільних організаціях, створених в організаційно-правовій формі комунальних державних казенних підприємств, становить 100 відсотків витрат на харчування, незалежно від віку, і встановлюється засновником.

У приватних дошкільних організаціях порядок справляння оплати з батьків або законних представників встановлюється засновником дошкільної організації. У санаторних ясла-садках, дошкільних організаціях для дітей з обмеженими можливостями утримання дітей надається на безкоштовній основі.

Дошкільні організації забезпечують дітей: поточним медичним наглядом, імунізацією і організацією профілактичних оглядів спільно з територіальними медичними організаціями первинної медико-санітарної допомоги, які здійснюються медичними працівниками, які входять до штату дошкільної організації. Педагогічні працівники дошкільних організацій проходять щорічно безкоштовне медичне обстеження в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан.

Дошкільні організації забезпечують збалансоване харчування дітей. Харчування дітей проводиться з урахуванням вікових особливостей, режиму роботи, кратність його визначається санітарно-епідеміологічними вимогами і Статутом. Дошкільні організації надають в порядку, встановленому керівником дошкільної організації, додаткові платні послуги освітнього, оздоровчого характеру. Кошти, що надійшли від платних послуг можуть бути спрямовані на нарахування заробітної плати фахівцям, придбання інструментарію, створення відповідної розвиваючого середовища.

З метою соціально-педагогічної підтримки сім'ї та дитини, для батьків, діти яких не охоплені дошкільним вихованням і навчанням, створюються консультаційні пункти в дошкільних організаціях.

згідно пункту 2 статті 30 Закону «Про освіту» дошкільне навчання здійснюється з п'яти років у вигляді предшкольном підготовки дітей до навчання в школі. Предшкольном підготовка є обов'язковою і здійснюється в сім'ї, дошкільних організаціях, передшкільний класах загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. Предшкольном підготовка в державних організаціях освіти є безкоштовною.

Типові правила діяльності загальноосвітніх організацій (початкового, основного середнього і загальної середньої)

Залежно від змісту освітніх навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей особистості, створення умов доступності отримання кожного рівня освіти навчання здійснюється у формі очного, заочного, вечірнього, екстернату та дистанційною формою навчання для дітей з обмеженими можливостями.

Держава, реалізуючи мети інклюзивної освіти, забезпечує громадянам з обмеженими можливостями в розвитку спеціальні умови для отримання ними освіти, корекції порушення розвитку та соціальної адаптації на всіх рівнях освіти.

Для громадян, які за станом здоров'я протягом тривалого часу не можуть відвідувати організації початкового, основного середнього, загальної середньої освіти, організовується індивідуальне безкоштовне навчання на дому або в організаціях, що надають стаціонарну допомогу, а також відновне лікування і медичну реабілітацію.

У недержавних організаціях освіти, що реалізують платні освітні послуги, взаємини учня, його батьків або інших законних представників регулюються договором, визначальним терміни навчання, розмір плати за навчання, інші умови.

Виняток з державних організацій освіти учнів допускається у виняткових випадках за рішенням органу державного управління організацією освіти за вчинення протиправних дій, грубе і неодноразове порушення статуту організації освіти. Рішення про виключення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, приймається за згодою органів опіки та піклування.

Отримання загальної середньої освіти виключених з державних організацій освіти дітей триває в загальноосвітній школі при виправній установі, вечірньої та приватній школі або в формі екстернату.

Організації освіти здійснюють освітній процес відповідно до загальноосвітніми програмами рівнів загальної середньої освіти: початкової (1-4 класи), основного середнього (5-9 (10) класи) та загальної середньої (10-11 (12) класи).

Загальноосвітні навчальні програми початкової освіти (1 рівень) спрямовані на формування особистості дитини, розвиток його індивідуальних здібностей, позитивної мотивації та вмінь у навчальній діяльності: міцних навичок читання, письма, рахунку, досвіду мовного спілкування, творчої самореалізації, культури поведінки для подальшого освоєння освітніх програм основної школи. Термін освоєння загальноосвітньої навчальної програми початкової освіти - чотири роки.

Загальноосвітні навчальні програми основного середньої освіти (2 рівень) спрямовані на освоєння які навчаються базисних основ системи наук, формування у них високої культури міжособистісного і міжетнічного спілкування, самовизначення особистості і професійну орієнтацію.

Загальноосвітня навчальна програма включає передпрофільне підготовки учнів. Вивчення змісту кожного предмета завершується на рівні основного середньої освіти. Термін освоєння загальноосвітньої навчальної програми основного середньої освіти - п'ять років.

При переході на дванадцятирічну освіту термін освоєння загальноосвітньої навчальної програми основного середньої освіти - шість років.

Загальноосвітні навчальні програми загальної середньої освіти (3 рівень) розробляються на основі диференціації, інтеграції та професійної орієнтації змісту освіти з введенням профільного навчання з природничо-математичного та суспільно-гуманітарним напрямами.

Термін освоєння загальноосвітньої навчальної програми загальної середньої освіти - два роки.

Навчальне навантаження, режим занять учнів, вихованців визначаються затверджуються організаціями освіти положеннями, підготовленими на основі державних загальнообов'язкових стандартів освіти, санітарних правил, гігієнічних нормативів, навчальних планів і рекомендацій органів охорони здоров'я та освіти.

В організаціях освіти організовується медичне забезпечення дітей і підлітків. Мінімальний набір приміщень медичного пункту організацій освіти включає кабінет медпрацівника і процедурний кабінет.

Тривалість уроку в організаціях освіти - сорок п'ять хвилин (в спеціальних класах - не більше сорока хвилин). Навчальні заняття в організаціях освіти починаються не раніше восьмої години. Незалежно від тривалості навчального тижня, денна навчальне навантаження учнів становить не більше п'яти уроків в початковій школі і не більше семи уроків в основній школі, не більше восьми уроків у старшій школі.

Повний текст постанови дивіться тут .

Постанова набирає чинності після закінчення десяти календарних днів після першого офіційного опублікування (Казахстанська правда № 216 (27490) 26.06.2013), тобто з 7 липня 2013 року.