Видобуток нафти, газу і конденсату

 1. Фик Ілля Михайлович
 2. Про кафедру
Завідуючий кафедри

Фик Ілля Михайлович

сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Видобування нафти, газу і конденсату» була заснована в 2010 році для підготовки фахівців в нафтогазовій промисловості. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед них 2 професори, 6 доцентів, 7 старших викладачів і 2 асистента. На кафедрі навчаються студенти спеціалізації «Нафтогазова інженерія та технології» спеціальності «Видобуток нафти і газу».

Форма навчання - денна. Кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форма навчання - заочна. Кваліфікаційний рівень випускників: магістр.

Заняття проводять зі студентами в предметних аудиторіях, оснащених сучасними методами навчання, включаючи мультимедійний супровід. Лабораторні роботи, курсове та дипломне проектування виконуються в спеціально обладнаних лабораторіях і сучасному комп'ютерному класі.

Характерною рисою кафедри ДНГ і К є постійний зв'язок з підприємствами та організаціями нафтогазової галузі - замовниками фахівців.

З 2016 року для кращих студентів-магістрів існує можливість 3-6 місячного стажування за кордоном в сучасних лабораторіях Магдебурзького університету.

Випускники кафедри працюють в області видобутку, використання і реалізації нафти, газу, а також великої кількості продуктів, отриманих при їх технологічної переробки.

наукові напрямки

 • розвідка й освоєння нових нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
 • оснащення й введення в експлуатацію нових родовищ;
 • технологічна підготовка нафти, газу і газового конденсату;
 • транспортування нафти і газу;
 • забезпечення природним газом промислових підприємств і побутових потреб населення;
 • виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт по розробці родовищ і видобутку нафти, газу і конденсату;
 • виконання керівних функцій на підприємствах і в організаціях нафтогазового комплексу.

Випускають спеціальності і спеціалізації

 • Магістр нафтогазової інженерії та технології
 • Доктор філософії за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології»