Віктор Володимирович Виноградов

Академіку В. В. Виноградову до його шістдесятиріччя . Зб. статей. М .: Изд-во АН СРСР, 1956. 312 с.

Збірник статей з мовознавства . Професору Московського університету академіку В. В. Виноградову / [За заг. ред. проф. А. І. Єфімова]. М .: Видавництво Московського університету, 1958. 372 с.

Проблеми сучасної філології . Збірник статей до сімдесятиріччя академіка В. В. Виноградова / Под ред. М. Б. Храпченко і ін .; АН СРСР. Отд-е літ. і яз. М .: Наука, 1965. 475 с.

Пам'яті академіка Віктора Володимировича Виноградова . Збірник статей / Редкол .: В. Г. Костомаров (відп. Ред.) Та ін .; МАПРЯЛ: Наук.-метод. центр рус. яз. при МДУ ім. М. В. Ломоносова. М .: Изд-во МГУ, 1971. 231 с.

Поетика і стилістика російської літератури . Пам'яті академіка В. В. Виноградова. Л .: Наука, 1971. 459 с.

Дослідження по слов'янської філології . Збірник, присвячений пам'яті академіка В. В. Виноградова / Відп. ред. В. А. Белошапкова, Н. І. Толстой. М .: Изд-во МГУ, 1974. 361 с.

філологічний збірник . До 100-річчя від дня народження академіка В. В. Виноградова / Відп. ред. М. В. Ляпон. М .: Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова РАН, 1995. 432 с.

Виноградівські читання: До 100-річчя від дня народження акад. В. В. Виноградова: Матеріали XIX преподават. і XXXVII студ. наук.-практ. конф., квіт. 1995 г. / Оренб. держ. пед. ін-т. Оренбург: ОДПІ, 1995. 122 с.

Міжнародна ювілейна сесія, присвячена 100-річчю від дня народження академіка Віктора Володимировича Виноградова. Тези доповідей. М., 1995.

Н. М. Малишева-Виноградова. Сторінки життя В. В. Виноградова // Російська мова. 1989, № 4. С. 83-88.

Е. В. Падучева. В. В. Виноградов і наука про мову художньої прози // Известия РАН. Серія літератури і мови. Т. 54, № 3, 1995. С. 39-48.

О. Г. Ревзіна . Мова і література: вчення академіка В. В. Виноградова в світлі сучасного гуманітарного знання // Вісник Московського університету. Сер. 9. Філологія. 1995. № 6. С. 83-89.

А. П. Чудаков. Про характер наукової медитації і стилю В. В. Виноградова // Російська мова. 1989, № 6. С. 31-36.

А. П. Чудаков. Сім властивостей наукового методу Виноградова // Філологічний збірник. До 100-річчя від дня народження В. В. Виноградова / Відп. ред. М. В. Ляпон. М .: ІРЯ РАН, 1995. С. 9-15.

В. В. Одинцов. В. В. Виноградов: Книга для учнів. М .: Просвещение, 1983. 95 с. (Люди науки)

Ю. А. Бєльчик. Академік Віктор Володимирович Виноградов (1895-1969). Традиції і новаторство в науці про російській мові. М .: Вища школа, 2004. 191 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Дослідження по русской грамматике. М .: Наука, 1975. 560 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Поетика російської літератури. М .: Наука, 1976. 512 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Лексикологія і лексикографія. М .: Наука, 1977. 312 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Історія російської літературної мови. М .: Наука, 1978. 320 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Про мову художньої прози. М .: Наука, 1980. 362 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Мова і стиль російських письменників. Від Карамзіна до Гоголя. М .: Наука, 1990. 386 с.

В. В. Виноградов. Вибрані праці. Мова і стиль російських письменників. Від Гоголя до Ахматової. М .: Наука, 2003. 390 с.

В. В. Виноградов. Мова Пушкіна. Пушкін і історія російської літературної мови. М.-Л .: Academia, 1935. 457 с.

В. В. Виноградов. Нариси з історії російської літературної мови ХVІІ-ХІХ ст. М .: Учпедгиз, 1934. 288 с.
2-е изд. М .: Учпедгиз, 448 с.
3-е изд. М .: Вища школа, 1982. 528 с.

В. В. Виноградов. Стиль Пушкіна. М .: Держлітвидав, 1941. 620 с.

В. В. Виноградов. Великий російську мову. М .: Держлітвидав, 1945. 172 с.

В. В. Виноградов. Російська мова. Граматичне вчення про слові. 3-е изд., Испр. М .: Вища школа, 1986. 640 с.

В. В. Виноградов. З історії вивчення російської синтаксису (Від Ломоносова і Потебні до Фортунатова). М .: Видавництво Московського університету, 1958. 400 с.

В. В. Виноградов. Про мову художньої літератури . М .: Держлітвидав, 1959. 656 с.

В. В. Виноградов. Проблема авторства і теорія стилів. М .: Держлітвидав, 1961. 614 с.

В. В. Виноградов. Стилістика. Теорія поетичної мови. Поетика. М .: Изд-во АН СРСР, 1963. 256 с.

В. В. Виноградов. Сюжет і стиль. Порівняльно-історичне дослідження. М .: Изд-во АН СРСР, 1963. 192 с.

В. В. Виноградов. Проблеми літературних мов і закономірностей їх освіти і розвитку . М .: Наука, 1967. 136 с.

В. В. Виноградов. Про теорії художньої мови . М .: Вища школа, 1971. 240 с.

В. В. Виноградов. Історія російських лінгвістичних навчань / Упоряд. Ю. А. Бєльчик. М .: Вища школа, 1978. 367 с.

В. В. Виноградов. Гоголь як культурно-психологічний і народно-мовне явище // Пам'яті академіка Віктора Володимировича Виноградова : Збірник статей. М .: Изд-во МГУ, 1971. С. 13-22.

В. В. Виноградов. Передмова // Т. Лер-Сплавінскій. Польська мова / Пер. з 2-го пол. изд. І. Х. Дворецького; Під ред. С. С. Висоцького. М .: Изд-во іноз. літ-ри, 1954. С. ІІІ-ХХІV.

В. В. Виноградов. І. А. Бодуен де Куртене // І. А. Бодуен де Куртене . Вибрані праці з загального мовознавства. Том І. М .: Изд-во Академії наук СРСР, 1963. С. 6-20.

В. В. Виноградов. Лінгвістичний аналіз поетичного тексту (Спецкурс за матеріалами лірики А. С. Пушкіна) / Публ., Підго. тексту і коммент. Н. Л. Васильєва // Діалог. Карнавал. Хронотоп. 2000, № 3-4. С. 304-355.

В. В. Виноградов. Загальнолінгвістичних і граматичні погляди академіка Л. В. Щерби // Пам'яті академіка Льва Володимировича Щерби (1880-1944) : Збірник статей. Л .: Вид-во Ленінградського гос. ун-ту ім. А. А. Жданова, 1951. С. 31-62.

В. В. Виноградов. Про роботу Н. В. Гоголя над лексикографією і лексикології російської мови // Дослідження з сучасної російської мови : Збірник статей, присвячений пам'яті проф. Е. М. Галкіної-Федорук. М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1970. С. 30-53.

В. В. Виноградов. Про стиль «Житія великого князя Олександра Ярославовича Невського» // Питання російського мовознавства. Вип. 1 / Под ред. К. В. Горшковій. М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1976. С. 21-36. В

В. В. Виноградов. Проф. А. М. Селищев як історик російської мови // Доповіді і повідомлення філологічного факультету МДУ. Вип. 4. М., 1947. С. 31-49.

В. В. Виноградов. Проф. Л. П. Якубинский як лінгвіст і його "Історія давньоруської мови" // Л. П. Якубинский. Історія давньоруської мови / С предисл. і під ред. акад. В. В. Виноградова, прим. П. С. Кузнєцова. М .: Учпедгиз, 1953. С. 3-40.

В. В. Виноградов. З історії вивчення поетики (20-ті роки) // Известия АН СРСР. Серія літератури і мови. 1975, т. 34, № 3. С. 259-272.

Список праць В. В. Виноградова // Академіку Віктору Володимировичу Виноградову до його шістдесятиріччя . Збірник статей. М .: Изд-во АН СРСР, 1956. С. 299-309.

Список праць академіка В. В. Виноградова [1955-1964] // Проблеми сучасної філології : Збірник статей до сімдесятиріччя академіка В. В. Виноградова. М .: Наука, 1965. С. 469-472.