Вища школа державного аудиту (факультет)

 1. НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ:
 2. АСПІРАНТУРА
 3. РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

В.о. декана - професор Шахрай Сергій Михайлович

декана - професор Шахрай Сергій Михайлович

Вища школа державного аудиту МДУ створена в 2006 році за спільною ініціативою Російської академії наук, Московського державного університету імені М.В.Ломоносова і Рахункової палати Російської Федерації. Очолює факультет доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Російської Федерації Сергій Михайлович ШАХРАЙ.

Основним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють професійними навичками для ефективної роботи в фінансово-бюджетній сфері, в першу чергу, в системі фінансового контролю, в системі правоохоронних органів, які здійснюють розслідування економічних і фінансових злочинів, в підрозділах внутрішнього контролю (аудиту) державних установ і корпорацій, в аудиторських організаціях.

Навчання у Вищій школі державного аудиту МДУ здійснюється за освітніми програмами вищої освіти за напрямками: «Юриспруденція» і «Економіка». На факультеті фундаментальну освіту, що становить основу класичної університетської освіти з економіки та юриспруденції, поєднується з поглибленої професійною орієнтацією учнів в рамках відповідних профілів підготовки юристів і економістів. Навчання у Вищій школі державного аудиту МДУ здійснюється за освітніми програмами вищої освіти за напрямками: «Юриспруденція» і «Економіка» Цьому сприяють нові спеціально затверджені МГУ освітні стандарти та навчальні програми, що реалізуються факультетом при безпосередній участі Рахункової палати Російської Федерації і Слідчого комітету Російської Федерації. Студенти вивчають весь комплекс загальноосвітніх, математичних, загально-професійних дисциплін, передбачених освітніми стандартами. Додатково вони вивчають дисципліни професійного циклу і спеціалізації відповідно до обраним профілем підготовки. На факультеті активно застосовується міждисциплінарний підхід, в ході якого майбутні юристи і економісти опановують базовими і спеціальними дисциплінами відповідно економічного і юридичного блоку, необхідними для осягнення професії. Підготовка включає обов'язкове отримання практичних навичок в Рахунковій палаті Російської Федерації, Слідчому комітеті Російської Федерації, в інших контрольно-рахункових і правоохоронних органах, в фінансових органах і державних корпораціях.

Програми формують у випускників професійних навиків у сфері експертно-аналітичної, контрольної та аудиторської діяльності, а також навички нормативно-методичної та організаційно-управлінської роботи, завдяки яким підготовлені працівники є унікальними фахівцями. Отримане у Вищій школі державного аудиту МДУ освіту дозволить випускникам ефективно працювати в державному секторі: контрольні, правоохоронні, фінансові органи, а також в сфері бізнес-аудиту та консалтингу, реалізуватися за іншими напрямами економічної і юридичної спеціальності.

Професорсько-викладацький склад Вищої школи державного аудиту МДУ сформований з числа докторів і кандидатів наук, широко відомих в сфері фінансового контролю, аудиту, економічної безпеки, практичних працівників Рахункової палати Російської Федерації, Слідчого комітету Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, а також наукових працівників Державного науково-дослідного інституту системного аналізу Рахункової палати Російської Федерації Професорсько-викладацький склад Вищої школи державного аудиту МДУ сформований з числа докторів і кандидатів наук, широко відомих в сфері фінансового контролю, аудиту, економічної безпеки, практичних працівників Рахункової палати Російської Федерації, Слідчого комітету Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, а також наукових працівників Державного науково-дослідного інституту системного аналізу Рахункової палати Російської Федерації.

Студентам, які виконали навчальний план і пройшли підсумкову атестацію, видаються відповідно до Федерального закону «Про Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова і Санкт-Петербурзькому державному університеті» іменні дипломи Московського державного університету імені М.В.Ломоносова російською та англійською мовами .

Випускникам, які успішно пройшли весь курс навчання, надається можливість працевлаштування в контрольно-рахункових органах і органах фінансового контролю в системі виконавчої влади, в системі органів Слідчого комітету Російської Федерації Випускникам, які успішно пройшли весь курс навчання, надається можливість працевлаштування в контрольно-рахункових органах і органах фінансового контролю в системі виконавчої влади, в системі органів Слідчого комітету Російської Федерації. Молоді фахівці, які володіють сучасними методиками фінансового контролю та аудиту ефективності, затребувані також великими корпораціями і аудиторськими компаніями. Тим, хто під час навчання продемонструє успіхи в науковій роботі, надається можливість зарахування до магістратури та аспірантури.

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ:

Юриспруденція:

 • підготовка бакалаврів, два профілі навчання:
  • фінансово-правової;
  • економічні та фінансові розслідування (спільно зі Слідчим комітетом);
 • підготовка магістрів за програмами:
  • Правове регулювання державного управління та контролю;
  • Фінансова безпека;
  • Фінансові розслідування;
  • Інформаційне право та інформаційна безпека.

Економіка:

 • підготовка бакалаврів;
 • підготовка магістрів за напрямом «Державний аудит, програма: Фінансове регулювання і контроль.

Подробиці - на сайті факультету в  розділі «Вступникам» Подробиці - на сайті факультету в розділі «Вступникам» .

АСПІРАНТУРА

На факультеті також здійснюється підготовка в аспірантурі за наступними науковими спеціальностями:

12.00.04 - Фінансове право; податкове право; бюджетне право;

12.00.11 - Судова діяльність; прокурорська діяльність; правозахисна та правоохоронна діяльність;

Працюють дисертаційні ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

РОБОТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 • контрольно-рахункові органи Російської Федерації;
 • фінансові органи та органи фінансового контролю системи виконавчої влади (Мінфін, Казначейство, Росфінмоніторинг, Центральний банк);
 • Слідчий комітет Російської Федерації, прокуратура, МВС Росії;
 • великі корпорації, аудиторські і консалтингові компанії, банки та ін.