Вища школа перекладу (факультет) МДУ

Декан - професор Гарбовський Микола Костянтинович

Вища школа перекладу (факультет) була створена в структурі Московського університету наказом ректора МДУ імені М Вища школа перекладу (факультет) була створена в структурі Московського університету наказом ректора МДУ імені М. В. Ломоносова відповідно до рішення Вченої ради МДУ в березні 2005 року.

Основна мета Вищої школи перекладу МДУ - підготувати перекладачів-професіоналів, які володіють в повному обсязі сучасними перекладацькими технологіями, фахівців-дослідників в області теорії, історії та методології перекладу як для роботи всередині країни, так і за її межами, в політичній, економічній, правовій, культурній та освітній сферах, зокрема, в провідних міжнародних організаціях, неурядових міждержавних структурах, національних і транснаціональних корпораціях і компаніях.

Відповідно до спеціально розробленим навчальним планом студенти, які навчаються на факультеті, отримують глибокі теоретичні знання в області теорії, історії та методології перекладу, історії та культури Росії та інших країн, теорії міжнародних правових, економічних і політичних відносин, опановують найсучаснішими перекладацькими технологіями, в зокрема, інформаційного забезпечення перекладу, набувають професійні навички усного та письмового перекладу не менше ніж в двох комбінаціях мов Відповідно до спеціально розробленим навчальним планом студенти, які навчаються на факультеті, отримують глибокі теоретичні знання в області теорії, історії та методології перекладу, історії та культури Росії та інших країн, теорії міжнародних правових, економічних і політичних відносин, опановують найсучаснішими перекладацькими технологіями, в зокрема, інформаційного забезпечення перекладу, набувають професійні навички усного та письмового перекладу не менше ніж в двох комбінаціях мов. У Вищій школі перекладу ведеться підготовка перекладачів за наступними комбінаціями мов: російська-англійська, російська-німецька, російська-французька, російська-іспанська, російська-китайський.

На факультеті здійснюється також підготовка перекладачів російської мови з числа іноземних громадян.

Всі дисципліни навчального плану орієнтовані на підготовку професійних перекладачів, здатних вирішувати перекладацькі завдання будь-якого рівня складності і відповідальності. Навчання на факультеті засновано на сучасному досвіді підготовки перекладачів провідних спеціалізованих навчальних закладів Росії та зарубіжних країн.

Відмітна особливість Вищої школи - навчання професійному усному послідовному і синхронного перекладу, науково-технічного перекладу, що входить в обов'язкову частину навчальної програми, а також перекладу кіно-, відеоматеріалів.

Заняття на факультеті ведуть професори і викладачі Московського університету, а також висококваліфіковані фахівці в області теорії і практики перекладу інших вузів Москви, які мають багатий особистий досвід роботи в сфері усного та письмового, науково-технічного, суспільно-політичного і художнього перекладу.

Факультет Вища школа перекладу МДУ співпрацює з відомими вузами Росії, а також Австрії, Бельгії, Греції, Канади, США, Франції, Італії, Польщі та інших країн, що спеціалізуються в підготовці професійних перекладачів, а також з низкою міжнародних організацій і великих перекладацьких компаній, з Союзом перекладачів Росії, що дозволяє забезпечити успішним студентам навчальні стажування та широкі можливості працевлаштування після закінчення навчання Факультет Вища школа перекладу МДУ співпрацює з відомими вузами Росії, а також Австрії, Бельгії, Греції, Канади, США, Франції, Італії, Польщі та інших країн, що спеціалізуються в підготовці професійних перекладачів, а також з низкою міжнародних організацій і великих перекладацьких компаній, з Союзом перекладачів Росії, що дозволяє забезпечити успішним студентам навчальні стажування та широкі можливості працевлаштування після закінчення навчання.

Навчання студентів у Вищій школі перекладу ведеться за такими основними спеціальностями та напрямками:

«Переклад і перекладознавство»

  • програма підготовки фахівців з присвоєнням кваліфікації «Лінгвіст, перекладач». Термін навчання - 5 років.

«Лінгвістика» «Лінгвістика»

  • програма підготовки бакалаврів з присвоєнням ступеня «Бакалавр лінгвістики». Термін навчання - 4 роки.
  • програма підготовки магістрів з присвоєнням ступеня «Магістр лінгвістики». Термін навчання - 2 роки.

На навчання за програмами підготовки фахівців і бакалаврів приймаються особи, які мають середню (повну) освіту. На навчання за програмою підготовки магістрів приймаються студенти, які мають диплом бакалавра або спеціаліста.

По завершенні навчання випускникам видається державний диплом МГУ імені М. В. Ломоносова.

Форма навчання - очна.

На факультеті відкрита програма додаткової кваліфікації «Перекладач у сфері професійної комунікації». Термін навчання до 2 років. На навчання за програмою приймаються студенти старших курсів та особи з вищою освітою. Форма навчання - очна (вечірня). Навчання платне.

Студенти Вищої школи перекладу проходять практику в перекладацьких компаніях і на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, беруть участь в розробці словників і термінологічних баз даних Студенти Вищої школи перекладу проходять практику в перекладацьких компаніях і на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, беруть участь в розробці словників і термінологічних баз даних. Випускники факультету, як і випускники інших вузів, які виявили інтерес і здатність до наукових досліджень в області теорії, історії та методології перекладу, порівняльного вивчення мов і культур, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі Вищої школи перекладу за напрямом «Порівняльно-історичне, типологічне і порівняльне мовознавство »з подальшим захистом кандидатської і докторської дисертацій.